If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Նախահանրահաշիվ

Դասընթաց․ (Նախահանրահաշիվ)  > Բաժին 8

Դաս 5: Սովորական կոտորակի, տասնորդական կոտորակի և տոկոսի փոխակերպումներ

Տոկոսների փոխակերպումը տասնորդական կոտորակների. 113,9%

Տասնորդական կետը տեղաշարժելու միջոցով 113,9%-ը վերածում ենք տասնորդական կոտորակի: Հեղինակ՝ Սալ Քան։

Տեսանյութի սղագրությունը