If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Տոկոսի վերաբերյալ խնդրի համարժեք ներկայացում

Խնդիր

Հետևյալ տարբերակներից որո՞նք են համարժեք 8070%-ին։
Ընտրիր 3 պատասխան