If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Նախահանրահաշիվ

Բաժին 8․ դաս 7

Տոկոսի վերաբերյալ տեքստային խնդիրներ

Տոկոսի վերաբերյալ տեքստային խնդիր։ Շներ

Այս խնդրում տրված է տոկոսը: Դու պետք է գտնես այն բնական թիվը, որն արտահայտված է տոկոսի տեսքով: Հեղինակ՝ Սալ Քան։

Տեսանյութի սղագրությունը