If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Գտնել միջին արագությունը կամ միավոր փոփոխությունը

Հեռավորությունը գտնելու բանաձևի միջոցով կարող ենք պարզել հաղթող վազորդի միջին արագությունը: Դիտիր: Հեղինակ՝ Սալ Քան։

Տեսանյութի սղագրությունը