Հիմնական նյութ

Մաթանալիզի հիմունքներ

Ստուգիր գիտելիքներդ այս դասընթացում ստացած հմտություններիդ վերաբերյալ։ Առաջիկայում թե՞ստ ես հանձնելու։ Դասընթացի մարտահրավերը կօգնի քեզ հասկանալ, թե ինչ պետք է կրկնես։

Սկսել
Հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ

Սովորիր սինուսի, կոսինուսի և տանգենսի հակադարձ ֆունկցիաների մասին և, թե ինչպես են դրանք սահմանվում, չնայած այդ ֆունկցիաները հակադարձելի չեն։ Այս ֆունկցիաները քեզ համար շատ օգտակար կլինեն եռանկյունաչափական հավասարումներ լուծելիս։
Սկսիր սովորել