Հիմնական նյութ

Մաթանալիզի հիմունքներ

Փնտրում ես «Նպատակներ» բաժի՞նը: Սեղմիր այստեղ, որպեսզի սկսես կամ շարունակես նվաճել Մաթանալիզի հիմունքներ նպատակը:

Սկսել
Հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ

Սովորիր սինուսի, կոսինուսի և տանգենսի հակադարձ ֆունկցիաների մասին և, թե ինչպես են դրանք սահմանվում, չնայած այդ ֆունկցիաները հակադարձելի չեն։ Այս ֆունկցիաները քեզ համար շատ օգտակար կլինեն եռանկյունաչափական հավասարումներ լուծելիս։
Սկսիր սովորել