If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Պարաբոլի հավասարումն ըստ կիզակետի և դիրեկտրիսի

Քեզ պետք կլինիՀաշվիչ,

Խնդիր

Գրիր (1;4) կիզակետով և x=2 դիրեկտրիսով պարաբոլի հավասարումը։
x=
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։