If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Հիպերբոլի գագաթները և ուղղությունը

Քեզ պետք կլինիՀաշվիչ

Խնդիր

Հետևյալ գրաֆիկներից ո՞րն է ներկայացնում start fraction, x, squared, divided by, 25, end fraction, minus, start fraction, y, squared, divided by, 36, end fraction, equals, 1 հիպերբոլը։
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։