If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Գրաֆիկորեն ներկայացնել շրջանագիծը, եթե տրված է նրա ստանդարտ հավասարումը։

Խնդիր

Գրաֆիկորեն ներկայացրու (x5)2+(y2)2=16 շրջանագիծը։