If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Կոմպլեքս թվերի բազմապատկում (հիմնական)

Խնդիր

3(3+20i)=

Պատասխանը պետք է լինի a+bi տեսքով կոմպլեքս թիվ, որտեղ a-ն և b-ն իրական թվեր են։