Հիմնական նյութ
Պարապել
Սկալյար բազմապատկումՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Վերլուծիր սկալյար բազմապատկումըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։

Այս բաժնի մասին

Սովորիր, թե ինչ են վեկտորները և ինչպես կիրառել դրանք իրական կյանքից վերցված իրավիճակներ մոդելավորելիս։ Կատարիր վեկտորների հետ կապված տարբեր գործողություններ, ինչպես, օրինակ՝ գումարում, հանում, մասշտաբի փոփոխում, դեկարտյան և եռանկյունաչափական կոորդինատների փոխակերպում և այլն։