If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Կարդա հաճախականության երկկողմ աղյուսակներ

Խնդիր

Հետազոտողները երկու համալսարանների շրջանավարտների շրջանում հարցում անցկացրին իրենց եկամուտների մասին: Հետևյալ երկկողմ աղյուսակը ներկայացնում է հարցմանը մասնաակցած շրջանավարտների ընտրանքի տվյալները:
Ընտրանքի շրջանավարտներից քանիսն էին Ա համալսարանից: *
  • Քո պատասխանը պետք է լինի
  • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
  • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3/5
  • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7/4
  • խառը թիվ, օրինակ՝ 1 3/4
  • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0,75
  • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12 պի կամ 2/3 պի
շրջանավարտներ
ԵկամուտՀամալսարան ԱՀամալսարան Բ
$20000-ից պակաս3540
$20000-ից մինչև $399999063
$40000 կամ ավելի3537