Հիմնական նյութ

Քանակական տվյալների ներկայացում և համեմատում

Այս բաժնի մասին

Այս թեմայում ուսումնասիրում ենք քանակական տվյալների բաշխումները գրաֆիկորեն ներկայացնելու այնպիսի մեթոդներ, ինչպեսիք են, օրինակ՝ կետային գրաֆիկները, հիստոգրամները, ցողուն-տերև դիագրամները։ Կսովորենք նաև կիրառել դրանք տարբեր բաշխումների հատկությունները համեմատելիս։