If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Գծապատկերների ընթերցում

Գծապատկերը տվյալները տեսողական ձևով ներկայացնելու միջոց է։ Հատկապես այն տվյալները, որոնք ժամանակի ընթացքում փոխվում են։ Արի դիտարկենք մի օրինակ։ Հեղինակ՝ Սալ Քան։

Տեսանյութի սղագրությունը