If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Պարզ հավանականություն

Քեզ պետք կլինիՀաշվիչ

Խնդիր

Գլորում ենք 6-անիստ արդար զառ։
Որքա՞ն է start text, P, left parenthesis, 4, negative, ի, ց, space, փ, ո, ք, ր, space, թ, ի, վ, end text, right parenthesis-ը։
Անհրաժեշտության դեպքում ձեր պատասխանը կլորացրեք հարյուրերորդականի ճշտությամբ:
  • Քո պատասխանը պետք է լինի
  • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
  • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
  • կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 1, slash, 2 կամ 6, slash, 10
  • անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 10, slash, 7 կամ 14, slash, 8
  • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
  • տոկոս, օրինակ՝ 12, comma, 34, percent
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։