If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Բաժին 1: Trigonometry with right triangles

Այս բաժնի մասին

Learn the basics of trigonometry: What are sine, cosine, and tangent? How can we use them to solve for unknown sides and angles in right triangles?