If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Բաժին․ Վերափոխելով դպրոցը՝ ըստ խառը ուսուցման պահանջների

Այս բաժնի մասին

Ինչպե՞ս կարող ենք փոփոխել մեր ընկալումներն այն մասին, թե ինչպես են դպրոցները գործել մշտապես: Ինչպե՞ս են առաջնորդները կարգավորում իրենց կազմակերպության անցումը ավանդականից խառը ուսուցման մոդելի: