If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Դասընթաց․ (Սիլիկոնյան հովտի դպրոցների հիմնադրամ և Քլեյթոն Քրիսթենսենի ինստիտուտ)  > Բաժին 1

Դաս 2: Դասավանդումը խառը ուսուցման միջավայրում. ուսումնասիրություն

Աջակցել ուսուցիչներին դրական փոփոխություններ իրականացնելիս

Հեղինակ՝ Սիլիկոնյան հովտի դպրոցների հիմնադրամ և Քլեյթոն Քրիսթենսենի ինստիտուտ։

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում:

Տեսանյութի սղագրությունը

we've been talking a ton about all the ways that the role of the teacher is going to change and now we're interested in how we make that transition happen how we get teachers to be successful in a blended learning environment because blended learning is so new there's no off-the-shelf foolproof way of doing this but we ask the schools that we've been profiling how they've helped to make this shift when we think about how do we do professional development for those or who are in this rotational model that includes instructional learning it's a lot about how do we make sure that you can manage a class where there's three or four different things going on how do we help you with routines and processes and structures so that the transitions are quick you know if a transition takes four or five minutes you know we've lost valuable time in the day and we actually you know teachers where they might have a challenge with transition might actually time their transition we also think about you know how do we help teachers who maybe have never been in a workshop model you know transition to that workshop model because that's effectively what we're doing and it's different you know someone who's taught kindergarten might know what that is but someone who's been in high school maybe doesn't know what a workshop model looks like and so we try to help them with that and we try to you know because we now have nine schools that are doing various different programs being able to have our teachers go and observe other schools we actually have a full day coming up where teachers from one school a visit we actually it's across two days so teachers from one school will go visit another school will close the region for half a for one day when and then a flip-flop so they can see each other school learn from each other one of the core elements of our teaching model and our teacher professional development is that everything is filtered through our mission and the principals of our school model and so for me as a school leader I become the guardian of these core values and the core elements of our model but I need to free up teachers to have the time and to have this space to see other professionals who are doing project-based learning to to examine the data so that they're making decisions complete rooted in the data and most of all and most challenging is avoiding slipping into the old habits and this can be something as easy as coming up with a solution that worked at your last school because you see a student need there in every case we have to take it back to the data and back to our core principles of the model and use that to inform the directions that we're going to take with any minor tweak or any iterations to our model in such a personalized environment we try to avoid anything that's a one-size-fits-all yet we still see this as recent as this week we're in some classes there's some common tasks for all students that might not all be at their level so my job now is to use that moment as a case study and to think how about the work or the intent behind that could have been better personalized for our model so that the students are actually focused on their skills research tells us that one of the best ways to learn is to make a mistake and particularly young people or all of us I guess we we learn some of our most important lessons in life when we get it wrong or when we fail so there's really nothing to be afraid of if you're a reluctant teacher kids get problems wrong all the time and they know that teachers are human beings also and that it's okay if teachers get things wrong too I think one of the things you can do as a teacher is let the kids know this might not go perfectly and if it doesn't go perfectly we're gonna change it and we'll try another way this is new for me this is new for you but here's what we're striving for here our hopes if we get this right it means you're gonna have more choice you're gonna have a more personalized learning experience I'll be able to help you more on the things you need help with and I'll spend less time trying to give you lessons on things you don't need help with so here's my advice there are some great consultants out there who can help you with elements of your planning or your teacher training but let's also not forget how much we already do know about getting teachers on board with processes and having new models in our schools what's important we need to have teachers deeply involved in the process so they can own it and bring their wisdom and expertise to the process we need to think about change management because these ideas do not get dropped on top of schools they get created by schools and we need to create a culture where innovation is just in the water of the schools we are open to taking risks and trying new things and what works we double down on and what doesn't work we commit to fixing that's the spirit of innovation that will allow teachers to get on board staff members to get on board and then it hits the students with full force and they embrace this new model