If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Դասընթաց․ (Սիլիկոնյան հովտի դպրոցների հիմնադրամ և Քլեյթոն Քրիսթենսենի ինստիտուտ)  > Բաժին 1

Դաս 2: Դասավանդումը խառը ուսուցման միջավայրում. ուսումնասիրություն

Ուսումնասիրություն N2: Խառը ուսուցման հերթափոխային մոդելի կիրառումը Լոս Անջելեսի «KIPP» հանրային դպրոցներում

Հեղինակ՝ Սիլիկոնյան հովտի դպրոցների հիմնադրամ և Քլեյթոն Քրիսթենսենի ինստիտուտ։

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում:

Տեսանյութի սղագրությունը

in terms of me explaining my job I say that I don't I don't teach as much as I am guiding them to becoming better people and sometimes it's to me the learning the secondary well the learning is of course primary but I come in with knowing these are going to be transformational leaders of change and they need to know math and they need to know measurement and that's what gets me up that's what gets me at the end of the day my role as a blended learning teacher is a little different in three main ways I would say first I'm able to spend a lot of time doing small group instruction while my students are interacting with adaptive with adaptive learning programs so I'm able to work with small groups of students and interact and increase my impact in that way second while my students are not with me they're still spending a lot of time learning that are still learning through visual spatial math programs they're still learning through apps that reinforce basic skills like math facts so they're learning at their own pace even when they're not in front of me and third I'm able to maximize my impact by collecting data and having students interact with technology as we integrate it into the core curriculum so I'm able to have students take quizzes online and I get instant feedback about how they've mastered the standard that day without even grading papers I can just see it on a graph online or when my students are publishing their papers for writing rather than writing it out in black pen they're able to type it up just as they will in high school in college and in life so I'm able to maximize my impact through technology in a lot of different ways as we shift to looking at Kipp la what we see and what jumped out to us was that this teachers they are really focused around three things and their new roles as blended learning teachers the first one is driving small group instruction the second one is instilling character and values and the third one is that they actually still take the best of traditional teaching and weave it into these new blended learning environments so to that point of their Holy Grail it is small group instruction and it's an interesting store how they came to this focus of blended learning in many ways because of budgetary pressures to force them to think about new models beyond that though it's also fascinating they see how much they've embraced this role of small group instruction and that for them they just see the gains from this amount of time far outpacing any other thing they can do as part of their educational model we believe in small group instruction because it allows for one-on-one conversations for so much language practice and for repeated hits with a skill so that students are able to get to mastery even faster clearly many teachers around the country are already doing small group instruction or what we call a workshop model but what's different in blended learning is that rather than just being rotations through worksheets or other assignments that may or may not be connected to an individual's needs because students are working online can really focus and tailor that instruction to the individual students needs for my students is suspect it's especially essential that they get lots of practice with the language around whatever I'm teaching so we have a lot of English language learners so because they're in a small group they're able to talk frequently both to me and to partners and I'm able to follow up with them to make sure that they're using the academic language the way that they need to they're also able to get a lot of feedback so I'm able to interact with each student throughout the course of the lesson on an individual basis as we go through the lesson and I figure out which students are mastering the content quickly which students need more reinforcement I'm able to pull I usually end up with a group of two to four students in front of me just working with them to address any misconceptions they may have so I'm able to have that powerful one-on-one impact even when the classroom ratio is 1 to 27 so we kept the teachers explicitly see their role as building the character and the value of their students you cannot step foot on this campus without understanding how it permeates every part of their soul and they want to teach things like grit determination values ganas or desire for learning it is the core job of a teacher in their school we would argue that in blended learning environments focusing on character and values is really important because we're really giving the power to the students to be they're self-directed learners character education at encomienda begins day one of summer school during summer school we really focus in on the character and we do that through values and we have for school values courage ganas honor and reflection courage means to take risks ganas means never giving up honor is to respect oneself and their community and reflection to our youngest kids means making the right choice and when you don't make the right choice which happens to all of us is really turning it around you know we really focus in on the values and on this character development to make sure that our students are growing social emotionally you know for us the academics is what's going to get our kids to college but it's not going to get them to and through we really believe that it's going to be the character their character that's going to get them through college it's interesting to see the Kipp still does do a lot of direct instruction and we raise this point as a reminder that this is not an all-or-nothing proposition you don't have to have a religious conversion to blended learning if you're gonna still do direct instruction go for it but just like Kipp do it with purpose and fidelity so when you watch a Kipp classroom when you see these Kipp la schools they're direct instruction the moves they use are tight and purposeful and it's that attention to detail that keeps the kids on the edges of their seats in the learning process by the end of the lesson today you will be able to measure objects in feet or in inches that is your first job your second job is to look at an object until should I measure this in feet or should I measure it in inches so you will know you're successful where you can answer those two questions ready to rock hold up your pencil would you measure it in inches or feet think to yourself whisper to your pencil I would measure you in the other essential thing that you have to know before you measure is what the halfway point is say halfway point the halfway point is smack dab in the middle between two numbers