If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Դասընթաց․ (Սիլիկոնյան հովտի դպրոցների հիմնադրամ և Քլեյթոն Քրիսթենսենի ինստիտուտ)  > Բաժին 1

Դաս 2: Դասավանդումը խառը ուսուցման միջավայրում. ուսումնասիրություն

Ուսումնասիրություն N3: Խառը ուսուցման դասարանային հերթափոխային մոդելի կիրառումը «Navigator» դպրոցներում

Հեղինակ՝ Սիլիկոնյան հովտի դպրոցների հիմնադրամ և Քլեյթոն Քրիսթենսենի ինստիտուտ։

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում:

Տեսանյութի սղագրությունը

as we shift to navigators schools we want to focus on for the elements that drive their teaching model the first big idea is the embracing of daily assessment that leads to dynamic grouping of students the second is this notion of facilitating a codified curriculum that they jointly created next is the idea of specialization that at the elementary school level teachers either do math and science or ela and humanities the last one is that they're really champions of this notion of whole-brain teaching so on that first big idea this daily assessment leading to dynamic grouping you have to understand that the teachers see their role as instruct assess and then regroup and this happens on a daily basis the students get a set of quiz questions and if they know it they're allowed to go off and work online if they don't the teacher goes deep into small group role and that's their job make sure everybody at the end of every day knows the assessment I think that the blended learning gives me the opportunity to be able to pull small groups because the computer programs we use in class is a really great way of letting the kids work at their own pace and then while they're doing that I can pull the kids who are struggling on the actual standards and the Common Core that we're moving towards I can pull them at that time and really focus in on each of those kids needs right then and there and we do it on a daily basis on the actual standard I'm doing that day so no one is going to fall behind as soon as I give a previous proof question I immediately have my data from my responders and from my mobiie about who got that day's lesson who didn't the ones that didn't and still need that guided practice are gonna stay behind with me the ones that got it they're gonna go on they're gonna go into a computer program which is also at an individual level for them if after I've seen from my data the immediate data from my responders that a kid doesn't get it yet I get the luxury of keeping them in class with me while my paraprofessional takes the rest of the students during that time it's just more guided practice or maybe we need to come up with a new strategy for that student and sometimes it's three students sometimes it's four students the max would ever be six but sometimes I just got to work with student and that's where I really gonna figure out where things are going wrong in their thought process and how I can correct that so it navigator rather than have every single teacher constantly designing lesson plans for the next day in class what they do is that they have a master teacher coordinate a process of designing lessons in six weeks cycles with the rest of the teachers on the team and the beauty of this is once they know what their goals are their objectives for this unit they then create these PowerPoint slides that are essentially open-ended questions and visuals that get at the big idea they're going after so if they're trying to teach kids currency they build a slide with ten pennies 10 nickels ten dimes ten quarters and then a bunch of sentence frames so the teacher on the fly can be circling different things and have essentially endless options to have students understand the concept and then they all teach off these PowerPoint slides and the next year they refine them and make them a little bit better our model of having a curriculum that's on our powerpoints benefits me as a teacher because first of all it saves me time also it is visual for the kids so it keeps them engaged and also it allows me to do as many as examples as I need maybe it's one maybe it's two maybe it's five navigator also made a very specific decision which was to allow its teachers to specialize so that students would see multiple teachers in the course of a day be that in the learning lab when they would work with one set of teachers or some teachers specialized in humanities whereas others specialize in science and math and the big idea here was that to give teachers an opportunity to really hone your craft or what you're good at and not be responsible for everything now we acknowledge that not every school is going to make this decision but the point is that it was a concerted decision to drive the specialization to improve student learning for their model I really like being a single subject here working just on math because when in when I was at a traditional school you had to focus on everything and you had to focus on the interventions for reading you had to focus on the interventions of this and tracking this and really trying to find out like everything and you couldn't find you know everything would fall through the cracks because you had so much going on and here I'm solely math you you know the ins and outs of your curriculum you learn those standards inside and out what manipulatives you need for the students how to gauge their you know performance what really gets them motivated and it's so neat to see that just a single subject can just Excel so much more by being one single teacher in that grade having the kids rotate to other teachers I think is a good practice for them because it helps them learn to have different relationships and foster different relationships with different types of adults but at the same time it still gives me plenty of time to build a rapport with all of my students and for me it also gives me practice in the morning if it didn't go so well I get to change it up and in the afternoon I gotta make it better the last thing you have to know about navigator schools is when you walk on that campus you are flooded with song and energy and movement and they have this approach which they call whole brain teaching and I would essentially sum it up as a call-and-response choral type approach that gets students very active in their learning like SS comma fanboys SS period SS comma fanboy as as period SS comma fanboys as a spear compound sentences are easy to learn watch me do and then take your turn do the simple sentences put together just right know run arms or set or fragments make my sentence type they're responding curly they're speaking in partners they're singing chants they're cheering each other on and it is when you go into a whole brain teaching classroom it's unlike anything you've ever seen especially the first time you see it and you just say to yourself this is incredible and it's actually quite replicable although it creates of what could be considered a boisterous classroom it really increases the amount of learning I mean they the research that went into these different techniques they've tried to tap in to all of the different brain areas and stimulate them during the school day a metaphor also compares two things but does not use licker s my sister plays the violin but I play the flute if they compare and contrast so we want to use a fanboy but tell your partner what kind of sentence is this her directions weren't as clear as mud so we have no idea what to do so much whiteboards in five four three two one and zero put your whiteboards away grab out your binders for your do now