If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Մաս I. Խորհուրդներ խառը ուսուցման մեթոդը կիրառող ուսուցիչներից մեթոդի աշխատունակությունն ապահովող կառույցների և համակարգերի վերաբերյալ

Հեղինակ՝ Սիլիկոնյան հովտի դպրոցների հիմնադրամ և Քլեյթոն Քրիսթենսենի ինստիտուտ։

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում:

Տեսանյութի սղագրությունը

a lot of the conversation about blended learning focuses on like the tools and the software but it rarely talks about the on-the-ground techniques and tools that the teacher does in the classroom and that's where we're going now what I would call the moves of a blended learning teacher Doug Lomov wrote this great book teach like a champion that profiles some of these strategies for getting great student outcomes in traditional classrooms so we asked the teachers in our blended learning schools what are their strategies for getting great student outcomes and they shared some great strategies and systems all right if you can hear my voice clap once you can hear my voice put your hands on your head you can hear my voice close your screens and get ready for mad minute fluency some tools and routines that I used in my blended classroom and I've seen work and other blended classrooms definitely you still always need an attention signal lots of blended teachers use lots of different signals but imagine you've got 20 30 40 50 kids with earbuds in and they're staring at their screen they're not gonna hear your ding they're not gonna hear your clap or your stomp or whatever it might be and so I've actually done a lot of kind of stadium-style wave with kids where I might tap a kid on the shoulder with two fingers the first kid and they put their hand up but then they are I'm sorry before they put their hand up they know to tap the next kid and the next kid and it kind of waves around the room in a blended classroom teachers and students need entrance procedures and they need exit procedures one of the things I like about a blended classroom is that if your kids are walking in you don't need to create a do now or warm up or anything like that the do now or warm up for those kids for whom it's their turn on the computers it's go to your computer and start just get right back to work wherever you were when you logged out the last time whether the last time was an hour ago or two weeks ago or whatever it was when it comes to an exit procedure I think it's really important that kids much like the old adage you know when we're off hiking and camping we're gonna try and leave it cleaner than we found it that you want to be really clear with kids about what you want the computer stations to look like when they exit so I used to do one knuckle keyboards which meant the kids would put their knuckle there with and that was the space between the edge of the table and the keyboard and then we'd look down the rows and we could see you know basically what was correct and it really helped kids understand because wires get criss crossed and tangled that this is this stations mouse and keyboard and everything is the way it's supposed to be and it gives that kind of structure and order and then you can dismiss and it really I found that it helped bring kind of an an element of rigor to the classroom just the physical maintenance of of the space in blended learning they're often more transitions than in a traditional classroom just think about a station rotation model where students are rotating between the online learning and small group instruction or think about a lab model where students are rotating from the learning lab and then into the traditional classrooms managing these transitions and making them tight and really fit well with the learning schedule is really critical [Applause] [Music] [Music] [Music] [Music] Devon our feet are on the line okay I want you in and log on in 10 seconds let's go [Music] in a typical class we simply ask students to raise their hand for support but in a blended class that might look different when we first see students enter environments where they can learn at their own pace we see the ping-pong effect is what we call it and the students don't know what to do their hands start shooting up the teachers looking around there's 20 hands and they don't know who to respond to and if you were to put a camera at the top of the room you would just see them it's like whack-a-mole there ping-pong and around the room and pretty consistently we've seen folks who are thinking about pedagogy and basically inventing pedagogy on the fly but really getting to the same place where here's a hierarchy of things that you need to explore when you need help as a student and some of that is the online resources before you some of that is knowing to turn to appear next to you some of that is knowing who the expert is in the room either teacher or peer some of it's reading the instructions again some of it's asking the teacher or someone some of it's asking the resource person that's around but really helping kids know what resources are available to them is what allows the teacher to free up their time in a way where they can use it really strategically getting help in a blended classroom you need a routine on blended on getting help and I I like to have a really high bar that the kids that the teacher doesn't be the the helper when the kids are online for a few steps down the row so in a blended classroom as in any classroom kids are gonna need help and one of the things that I think is really important is that kids have a long run way of kind of working and trying to help themselves and be as self-directed and independent as possible so in my what I've seen sometimes is that a kid might not actually raise their hand and get the teachers help for maybe two or three days worth of sessions on the computer struggling and working their way through because they're doing things like taking the hints watching the videos that support checking another website trying to trying to master that concept in another program that teaches it a different way and bringing the learning then back into the original program maybe quietly checking with a neighbor lots of lots of strategies that I want the students to use before they raise the hand looking for in-class human teacher support one of the most challenging things in working with students when they show up here is that they're used to putting their hand in the air and having a teacher answer their question and do the learning for them so we've had a lot of work to to undo or things for students to unlearn it's taken time and it's taken intentional lessons that our teachers have built around how you can be challenged seeking how you can shift your strategies all of the non-cognitive skills that go along with being developing perseverance and grit we've built lessons for those and having a common vocabulary and common lessons goes a long way especially working with our young sixth graders have systems for troubleshooting so in my classroom I have a student who's assigned to be troubleshooting the iPads I've seen that the student is really good at being the point person for this other students can go straight to her to help troubleshoot any issues before they come to me because I'm teaching a group on the carpet so using the strengths of the students in your classroom in order to enable you to spend more time teaching