If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Որո՞նք են էլաստիկ և ոչ էլաստիկ բախումները

Բախումները կարող են լինել էլաստիկ և ոչ էլաստիկ։ Սովորիր, թե ինչ պահպանման օրենքներ են գործում յուրաքանչյուր դեպքի համար

Ինչ է առաձգական բախումը

Առաձգական բախումն այն բախումն է, որի դեպքում բախման արդյունքում համակարգի կինետիկ էներգիան չի փոխվում։ Առաձգական բախումների դեպքում թե՛ իմպուլսը, թե՛ կինետիկ էներգիան պահպանվում են։
Ենթադրենք՝ երկու միանման տրոլեյբուս շարժվում են իրար ընդառաջ միևնույն արագությամբ։ Բախումից հետո նրանց արագությունների արժեքները չեն փոխվում։ Այս բախումը բացարձակ առաձգական է, քանզի էներգիայի կորուստ տեղի չունի։
Իրականում բացարձակ առաձգական բախման օրինակները մեր առօրյա կյանքում բացակայում են։ Բացարձակ առաձգական բախման օրինակներ են գազերում ատոմների միջև որոշ բախումներ։ Այնուամենայնիվ, մեխանիկայում կան բախումների որոշ օրինակներ, որոնց դեպքում էներգիայի կորուստն աննշան է։ Այսպիսի բախումները կարող ենք համարել առաձգական, թեև իրականում բացարձակ առաձգական չեն։ Այդպիսի օրինակներ են բիլիարդի գնդակների բախումները կամ Նյուտոնի ճոճանակում գնդակների բախումները։

Ինչու պետք է բախումը համարենք բացարձակ առաձգական

Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե մենք առօրյա կյանքում չենք առնչվում բացարձակ առաձգական բախման հետ, և գաղափարը քիչ կիրառական է։ Սակայն գործնականում այն շատ հաճախ է կիրառվում։ Պատճառն այն է, որ կինետիկ էներգիայի պահպանման պահանջը լրացուցիչ սահմանափակումներ է դնում շարժման մեր հավասարումների վրա, որն օգնում է լուծելու խնդիրները, քանզի հակառակ պարագայում անհայտների մեծ թիվը հավասարումներում անհնարին կդարձներ խնդիրների լուծումը։ Հաճախ լուծումը բավականին ճշգրիտ է, քանի որ բախումը «բավականաչափ մոտ» է բացարձակ առաձգական լինելուն։
Ենթադրենք, թե երկաթուղագծի վրա տեղի է ունենում երկու տրամվայների (А և B) ճակատային բախում։ Մենք ուզում ենք գտնել երկու տրամվայների վերջնական արագությունները (նշված են վ–ով), երբ տրված են միայն նրանց սկզբնական vAսկ և vBսկ արագությունները։ Կիրառելով իմպուլսի պահպանման օրենքը՝ մենք կտեսնենք, որ ունենք երկու անհայտով մեկ հավասարում՝ vAվ և vBվ
mAvAսկ+mBvBսկ=mAvAվ+mBvBվ
Քանի որ կինետիկ էներգիան նույնպես պահպանվում է, ուստի միաժամանակ ունենք մեկ այլ հավասարում․
12mAvAսկ2+12mBvBսկ2=12mAvAվ2+12mBvBվ2
Քանի որ այժմ ունենք երկու անհայտով երկու հավասարում, ապա երկու արագություններն էլ կարող ենք որոշել՝ լուծելով հավասարումների համակարգր։
Այս հավասարումների լուծումը փոքր-ինչ հոգնեցնող է: Այդ պատճառով էլ ուղղակի գրենք արդյունքը.
vAվ=(mAmBmA+mB)vAսկ+(2mBmA+mB)vBվ
vBվ=(2mAmA+mB)vAսկ+(mBmAmA+mB)vBսկ
Այս լուծումների հետաքրքիր առանձնահատկությունը մասնավոր դեպքերն են, որոնք կիրառվում են ճակատային բախումների տարբեր տեղադրությունների համար։ Դրանք կարող են օգնել կռահելու, թե ինչ է տեղի ունենում, օրինակ՝ Նյուտոնի ճոճանակում առաձգական բախումների ժամանակ։
  • A մարմինը բախվում է նույն զանգվածով B մարմնին, որը դադարի վիճակում է
vAվ=0, vBվ=vAսկ։
Շարժվող մարմինը կանգ է առնում, իսկ անշարժ մարմինը սկսում է շարժվել առաջին մարմնի արագությամբ։
Ճիշտ այսպիսի փոխազդեցության ականատեսն ենք Նյուտոնի ճոճանակում: Երբ ճոճանակի մի ծայրում գտնվող գունդը հետ տանենք ու բաց թողնենք, ապա բախումից հետո հակառակ կողմում կախված գունդը կշարժվի: Բախումները (հիմնականում) առաձգական են։ Միակ միջոցը վստահ լինելու, որ իմպուլսն ու կինետիկ էներգիան պահպանվում են, այն է, որ առաջին գնդի բախումից հետո մի գունդ (մյուս կողմում) կշարժվի:
  • A մարմինը բախվում է նույն զանգվածով B մարմնին։ Մարմինների արագությունների մեծությունները նույնն են, իսկ ուղղությունները՝ միմյանց հակառակ։
    vAվ=vBսկ, vBվ=vAսկ
Երկու մարմինների միջև, որոնք հետ են թռչում միմյանցից, տեղի է ունենում արագության փոխանակում։ Հետաքրքիր է, որ արագության փոխանակում տեղի ունի նաև երկու բախվող մարմինների միջև, որոնց իմպուլսների արժեքները հավասար են, բայց հակառակ են ուղղված իրար․ մարմինները փոխանակում են միմյանց իմպուլսները։ Սա շատ կարևոր արդյունք է՝ պարզեցնելու առաձգական բախումների խնդիրները։ Ծանրության կենտրոնի վերաբերյալ մեր հոդվածը ներառում է մի օրինակ, որտեղ այս փաստի կիրառումը հնարավորություն է տալիս պարզեցնելու երկու շարժվող մարմինների առաձգական բախման հաշվարկը։
  • Ծանր մարմինը բախվում է դադարի վիճակում գտնվող շատ ավելի թեթև մարմնի հետ։
    Ծանր մարմնի վերջնական արագության արժեքը ձգտում է իր սկզբնական արժեքին։ Դա հեշտ է կռահել․ չէ՞ որ թեթև մարմինն ունի շատ փոքր ազդեցություն մեծ մարմնի վրա։
  • Թեթև մարմինը բախվում է դադարի վիճակում գտնվող շատ ավելի ծանր մարմնի հետ։
Թեթև մարմնի արագության արժեքը բախումից հետո մնում է նույնը, բայց ուղղությունը փոխվում է: Ծանր մարմինը մնում է դադարի վիճակում։
Վարժություն 1ա․ Բադմինտոն խաղացողը հարվածում է փետրագնդակին։ Նրա ձեռնաթիակի արագությունը նախքան փետրագնդակին հարվածելը՝ vռ=20 մ/վ է։ Մոտավորապես ի՞նչ արագությամբ կթռչի փետրագնդակը ձեռնաթիակի հետ բախումից հետո։
Վարժություն 1բ․ Եթե ձեռնաթիակի զանգվածը mռ=100 գրամ է, իսկ փետրագնդակինը՝ mվ=5 գրամ, ապա կարող ենք հաշվել vվ արագությունը՝ համարելով, որ բախումը բացարձական առաձգական է։

Ինչ է ոչ առաձգական բախումը

Ոչ առաձգական բախումն այն բախումն է, երբ տեղի ունի կինետիկ էներգիայի կորուստ։ Թեև ոչ առաձգական բախման ժամանակ համակարգի իմպուլսը պահպանվում է, այնուամենայնիվ, կինետիկ էներգիան չի պահպանվում։ Պատճառն այն է, որ կինետիկ էներգիան փոխակերպում է ջերմային էներգիայի, ձայնային էներգիայի կամ նյութի դեֆորմացիայի։
Երկու նույնանման տրոլեյբուսներ, որոնք շարժվում են իրար ընդառաջ, բախվում են միմյանց։ Քանի որ տրոլեյբուսներին ամրացված են մագնիսական կցորդիչներ, բախման ժամանակ վերջիններս կպչում են միմյանց և դառնում մի ամբողջություն։ Բախումն այս դեպքում բացարձակ ոչ առաձգական է, քանի որ տեղի է ունենում հնարավոր առավելագույն կինետիկ էներգիայի կորուստ։ Դա չի նշանակում, որ վերջնական կինետիկ էներգիան անպայման զրո է․ իմպուլսը դեռ պահպանվում է։
Իրական կյանքում բոլոր բախումները ո՛չ բացարձակ առաձգական են, ո՛չ էլ ոչ առաձգական, այլ միջանկյալ մի բան են։ h բարձրությունից ընկած գնդակը հետ է թռչում h բարձրությունից ցածր ինչ-որ բարձրության վրա՝ կախված նրանից, թե որքան կոշտ է գնդակը։ Այսպիսի բախումները պարզության համար հաճախ անվանում են ոչ առաձգական բախումներ։

Կա՞ն արդյոք բացարձակ ոչ առաձգական բախման օրինակներ

Բալիստիկ ճոճանակը հենց գործնական մի սարք է, որում տեղի ունի ոչ առաձգական բախում։ Մինչև ժամանակակից սարքավորումների ի հայտ գալը բալիստիկ ճոճանակը լայնորեն կիրառվում էր արկերի արագության որոշման համար։
Այս սարքում արկն այրվում է ծանր փայտե բլոկում, որն ի սկզբանե դադարի վիճակում է։ Բախումից հետո արկն ընկղմվում է բլոկի մեջ, ինչի արդյունքում կինետիկ էներգիայի մի մասը ձևափոխվում է ջերմային ու ձայնային էներգիաների, ինչպես նաև ծախսվում բլոկի դեֆորմացիայի վրա։ Այնուամենայնիվ, իմպուլսը շարունակում է պահպանվել։ Արդյունքում բլոկը ճոճվելով հեռանում է ինչ–որ արագությամբ։ Բախումից հետո բլոկն իրեն դրսևորում է այնպիսի ճոճանակի պես, որում մեխանիկական էներգիան պահպանվում է։ Այս պատճառով էլ մենք կարող ենք օգտագործել ճոճման առավելագույն բարձրությունը՝ որոշելու համար բլոկի կինետիկ էներգիան բախումից հետո, ապա, օգտվելով իմպուլսի պահպանման օրենքից, որոշել արկի սկզբնական արագությունը։
Նկար 1. Ոչ առաձգական բախումը բալիստիկ ճոճանակի հետ։
Նկար 1. Ոչ առաձգական բախումը բալիստիկ ճոճանակի հետ։
Գիտենք, որ այս բախման դեպքում պահպանվում է միայն իմպուլսը, ուստի արկի իմպուլսը մինչ բախումը պետք է հավասար լինի արկ–բլոկ համակարգի իմպուլսին անմիջապես բախումից հետո։ Այստեղ B ինդեքսը կիրառվում է բլոկի համար, P–ն՝ հրթիռի։ vB-ն բլոկի արագությունն է անմիջապես բախումից հետո։
mPvP=(mB+mP)vB
Վերադասավորելուց հետո կստանանք.
vB=mPvPmP+mB
Մենք գիտենք, որ բախումից հետո բլոկ–արկ համակարգի մեխանիկական էներգիան պահպանվում է, ուստի եթե բլոկը հասնում է h առավելագույն բարձրության, երբ ազատ անկման արագացումը g է, ապա՝
12(mP+mB)vB2=(mP+mB)gh
Վերադասավորելուց հետո կստանանք.
vB2=2gh
Տեղադրելով ստացված արտահայտությունը բլոկի սկզբնական արագության համար իմպուլսի պահպանման օրենքից ստացված արտահայտության մեջ՝ կստանանք.
mPvPmP+mB=2gh
ուստի վերջնական ձևափոխություններից հետո՝
vP=mP+mBmP2gh
Վարժություն 2ա․ Ենթադրենք, թե 10 գրամանոց փամփուշտը կրակվում է 1 կգ–անոց բլոկի վրա, որը բալիստիկ ճոճանակի մաս է կազմում։ Այն թռչում է 0,3 մ բարձրության վրա։ Որքա՞ն է փամփուշտի սկզբնական արագությունը։
Վարժություն 2բ․ Ենթադրենք, թե նախորդ վարժության մեջ վերցված փամփուշտը փոխարինվել է երկու անգամ ավելի փոքր զանգվածով և երկու անգամ ավելի մեծ սկզբնական արագությամբ փամփուշտով։ Ապահո՞վ է արդյոք փորձը կրկնել նույն սարքի միջոցով։ Կարո՞ղ ենք արդյոք հուսալ, որ կստանանք նույն արդյունքը։

Որն է վերականգնման գործակիցը

Վերականգման գործակիցը 0-ից 1 թվերի միջակայքում ընկած թիվ է, որը նկարագրում է, թե բախումը բացարձակ ոչ առաձգական (0) և բացարձակ առաձգական (1) բախումների սանդղակում որ հատվածում է։
Անշարժ մարմնի հետ բախվող մարմնի համար վերականգնման գործակիցը vվ վերջնական և vս սկզբնական արագությունների հարաբերությունն է, այսինքն՝
Cվ=vվvսկ
Վերականգնման գործակիցը հայտնի տարբեր սպորտաձևերի գնդակների համար տատանվում է 0,35–ից՝փայտե մակերևույթի վրա կրիկետի գնդակի համար, մինչև 0,9՝ գոլֆի գնդակի համար, որ ենթարկվում է պողպատե թիրախի ազդեցությանը [տես 1]։ Վերականգնման գործակիցը բիլիարդի գնդակի համար կարող է հասնել մինչև 0,98–ի [տես 2]։

Ո՞րն է ավելի կործանարար՝ փոխադրամիջոցների առաձգակա՞ն, թե՞ ոչ առաձգական բախումը

Կախված է նրանից, թե ավելի վնասակար ասելով՝ ինչ նկատի ունեք՝ փոխադրամիջոցի՞, թե՞ ուղևորի համար։
Ենթադրենք, թե որևէ փոխադրամիջոց բախվում է մեկ այլ մարմնի հետ, և բախումն առաձգական է։ Փոխադրամիջոցն անպայման բախումից հետո հետ կթռչի։ Ուստի իմպուլսի փոփոխությունն ավելի մեծ կլինի, քան համարժեք ոչ առաձգական բախման դեպքում։ Այդ պատճառով էլ ուղևորի վրա ազդող ուժն ավելի մեծ է, և պարզ է, որ բախումն ավելի վնասակար է ուղևորի համար։ Մյուս կողմից, քանի որ բախումն առաձգական է, ուստի էներգիայի փոխակերպում փոխադրամիջոցի դեֆորմացիայի համար տեղի չունի։ Այդ պատճառով էլ փոխադրամիջոցի կառուցվածքի վնասումը նվազագույնի է հասցված։
Ժամանակակից փոխադրամիջոցները ստեղծված են այնպես, որ թե՛ ոչ առաձգական, թե՛ առաձգական բախումներ տեղի ունեն վթարների ժամանակ։ Փոխադրամիջոցի արտաքին տեսքը գծագրված է այնպես, որ բախման ժամանակ կլանում է էներգիան ճմռթվող գոտիների դեֆորմացիայի միջոցով։ Ընդհակառակը, փոխադրամիջոցների ուղևորաբեռների խցիկներն այնպես են նախագծում, որ առավելագույնս ամուր լինեն, որպեսզի ուղևորների կրած վնասները բախումների ժամանակ լինեն նվազագույն։

Հղումներ

[1] Ա. Հերոն և Կ. Ա. Իսմաիլ, 2012, Սպորտային գնդակների վերականգման գործակիցը․ Նորմալ անկման փորձարկում, «IOP Conference Series: Materials Science and Engineering», հատոր 36, համար 1։
[2] Մաթհավան Ս., Ջեքսոն Մ. Ռ. և Փարկին Ռ. Մ, 2010: Տեսական հետազոտություն բարձի ազդեցության տակ գտնվող բիլիարդի գնդակի դինամիկայի վերաբերյալ: Մեքենաշինության ինստիտուտի գիտաժողովների նյութերում, Մաս C, «Մեքենաշինության ինստիտուտի ամսագիր», 224 (9), էջ 1863-1873

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: