If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Ներդաշնակ տատանակների էներգիայի վերանայում

Ներդաշնակ տատանակի էներգիայի հավասարումների և հմտությունների ակնարկ, ներառյալ, թե ինչպես կարելի է գտնել առաձգական պոտենցիալ էներգիան և կինետիկ էներգիան ժամանակի ընթացքում։ Հասկացեք, թե ինչպես են կապված միմյանց լրիվ էներգիան, կինետիկ էներգիան և պոտենցիալ էներգիան։

Հավասարումներ

ՀավասարումՆշանակման բացատրությունըԲացատրությունը բառերով
Uզ=12kx2Uզ-ն առաձգական պոտենցիալ էներգիան է, k-ն՝ զսպանակի կոշտությունը, իսկ x-ը՝ զսպանակի երկարացման կամ սեղմման չափը՝ համեմատած սկզբնական երկարության հետ։Առաձգական պոտենցիալ էներգիան ուղիղ համաեմատական է զսպանակի երկարացման քառակուսուն և զսպանակի կոշտությանը։
ΔUծ=mgΔyΔUծ-ն գրավիտացիոն պոտենցիալ էներգիայի փոփոխությունն է, m-ը՝ զանգվածը, g-ն՝ ազատ անկման արագացումը, իսկ Δy-ը՝ բարձրության փոփոխությունը։Գրավիտացիոն պոտոնցիալ էներգիայի փոփոխությունն ուղիղ համեմատական է զանգվածին, գրավիտացիոն դաշտի լարվածությանը կամ ազատ անկման արագացմանը և բարձրության փոփոխությանը։
K=12mv2K-ն կինետիկ էներգիան է, m-ը՝ զանգվածը, իսկ v-ն՝ արագությունը։Կինետիկ էներգիան ուղիղ համեմատական է զանգվածին և արագության քառակուսուն։

Ինչպես որոշել ներդաշնակ տատանակի էներգիայի՝ ժամանակից կախվածության տեսքը

Առաձգական պոտենցիալ էներգիան

Առաձգական պոտենցիալ էներգիան կախված է համակարգի դիրքից, հետևաբար ներդաշնակ տատանակի Uզ առաձգական պոտենցիալ էներգիայի՝ ժամանակից կախվածությունը որոշելու համար կարող ենք օգտվել շարժման գրաֆիկից։ Շարժման և էներգիայի գրաֆիկները համեմատելիս պետք է ուշադրություն դարձնել մի քանի կետի.
  • Uզ, առավելագույն արժեքը ստացվում է այն դեպքում, երբ համակարգի A կամ A շեղումը հավասարակշռության դիրքից առավելագույնն է։
  • Uզ=0 արժեքը ստացվում է այն դեպքում, երբ x=0։

Կինետիկ էներգիան

K կինետիկ էներգիան կախված է համակարգի արագությունից, հետևաբար ներդաշնակ տատանակի կինետիկ էներգիայի՝ ժամանակից կախվածությունը որոշելու համար կարող ենք օգտվել արագության գրաֆիկից։ Արագության և էներգիայի գրաֆիկները համեմատելիս պետք է ուշադրություն դարձնել մի քանի կետի.
  • Kառավելագույն արժեքը ստացվում է այն դեպքում, երբ համակարգի արագության մոդուլը առավելագույնն է, այսինքն, երբ այն հավասար է |vառավելագույն|-ի կամ |vառավելագույն|-ի։
  • K=0 արժեքը ստացվում է այն դեպքում, երբ v=0։
Նկար 2․ Ներդաշնակ տատանակի արագության և կինետիկ էներգիայի գրաֆիկների համեմատությունը։

Լրիվ էներգիան

Լրիվ էներգիան ներդաշնակ տատանակի կինետիկ և առաձգական պոտենցիալ էներգիաների գումարն է՝
E=K+Uզ
Շփման բացակայության պարագայում տատանակի լրիվ էներգիան պահպանվում է։ Երբ էներգիայի մի տեսակի արժեքը փոքրանում է, մյուսինը մեծանում է, և արդյունքում լրիվ էներգիան պահպանվում է։
Նկար 3․ Ներդաշնակ տատանակի էներգիայի գրաֆիկը։ Այս գրաֆիկում ներկայացված են Eլրիվ էներգիան (մանուշակագույն), K կինետիկ էներգիան (կարմիր) և Uզ առաձգական պոտենցիալ էներգիան (կապույտ)։
Էներգիայի վերաբերյալ պետք է հիշել հետևյալ կարևոր կետերը.
  • Uզ, առավելագույն արժեքը ստացվում է, երբ K=0։ Սա տեղի է ունենում տատանման սահմանային կետերում, որտեղ համակարգը, հավասարակշռության դիրքից ամենաշեղված կետում գտնվելով, մի պահ կանգ է առնում (v=0
  • Kառավելագույն արժեքը ստացվում է, երբ Uզ=0։ Սա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ համակարգն անցնում է հավասարակշռության դիրքով (x=0), և արագությունն ընդունում է իր առավելագույն արժեքը։
  • Eլրիվ-ը հաստատուն է, հետևաբար Eլրիվ=Kառավելագույն=Uզ, առավելագույն։

Իմանալ ավելին

Որպեսզի ստուգես, թե որքանով ես յուրացրել թեման, և աշխատես թեմայի հասկացությունները ավելի լավ յուրացնելու ուղղությամբ, տես մեր վարժությունները.

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: