If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Ի՞նչ են արագության վեկտորի բաղադրիչները

Սովորիր, թե ինչպես պարզեցնել վեկտորները՝ դրանք վերածելով բաղադրիչների

Ինչու ենք վեկտորները վերածում բաղադրիչների

Երկչափ շարժումն ավելի բարդ է, քան միաչափ շարժումը, քանի որ արագությունները կարող են ուղղված լինել նաև հորիզոնի նկատմամբ անկյան տակ։ Օրինակ՝ թենիսի գնդակը կարող է միաժամանակ տեղափոխվել և՛ հորիզոնական, և՛ ուղղաձիգ ուղղություններով՝ հորիզոնի նկատմամբ անկյան տակ ուղղված v արագությամբ։ Հաշվարկները պարզեցնելու համար v արագության վեկտորը վերածում ենք երկու առանձին՝ vx հորիզոնական և vy ուղղաձիգ բաղադրիչների։
Թենիսի գնդակի՝ հորիզոնական և ուղղաձիգ ուղղություններով շարժումները մեկ միասնական հավասարումով նկարագրելը բարդ է։ Ավելի լավ է կիրառել «բաժանիր, որ տիրես» սկզբունքը։
Հորիզոնի նկատմամբ անկյան տակ ուղղված v արագությունը vx հորիզոնական և vy ուղղաձիգ բաղադրիչների վերածելը հնարավորություն է տալիս այդ ուղղություններից յուրաքանչյուրի հետ աշխատելու առանձին-առանձին։ Ըստ էության, սրա միջոցով մեկ բարդ երկչափ խնդրից ստացվում են երկու պարզ միաչափ խնդիրներ։ Վեկտորները բաղադրիչների վերածելու այս հնարքը կիրառվում է ոչ միայն արագության, այլև այլ վեկտորների, օրինակ՝ ուժերի, իմպուլսի և էլեկտրական դաշտերի դեպքում։ Իրականում այն անընդհատ կկիրառես ֆիզիկայում, հետևաբար հարկ է, որ հնարավորինս շուտ սովորես աշխատել վեկտորների բաղադրիչների հետ։

Ինչպես ենք վեկտորները վերածում բաղադրիչների

Մինչ կխոսենք վեկտորները բաղադրիչների վերածելու մասին, պետք է նշենք, որ եռանկյունաչափությունն արդեն իսկ տալիս է ուղղանկյուն եռանկյան կողմերի՝ ներքնաձիգի, դիմացի և կից էջերի երկարությունները և գագաթի անկյուններից մեկը՝ θ-ն, միմյանց հետ կապելու հնարավորություն, ինչպես ներկայացված է ստորև։
sinθ=Դիմացի էջՆերքնաձիգ
cosθ=Կից էջՆերքնաձիգ
tanθ=Դիմացի էջԿից էջ
Երբ հորիզոնի նկատմամբ անկյան տակ ուղղված որևէ վեկտոր վերածում ենք ուղղահայաց բաղադրիչների, այդ v վեկտորը և նրա vy,vx բաղադրիչները ձևավորում են ուղղանկյուն եռանկյուն։ Այդ իսկ պատճառով եռանկյունաչափական բանաձևերը կարող ենք օգտագործել նաև արագության վեկտորի և դրա բաղադրիչների մեծությունները որոշելու համար, ինչպես ներկայացված է ստորև։ Նկատենք, որ vx-ը վերցված է որպես կից էջ, vy-ը՝ որպես դիմացի էջ, իսկ v-ն՝ որպես ներքնաձիգ։
sinθ=vyv
cosθ=vxv
tanθ=vyvx
Նկատենք, որ վերը նշված բանաձևերում v-երը վերաբերում են արագության վեկտորի մեծությանը, այսինքն՝ ճանապարհային արագությանը, հետևաբար չեն կարող ընդունել բացասական արժեքներ։ Վեկտորի բաղադրիչները՝ vx-ը և vy-ի պրոյեկցիաները, կարող են ընդունել բացասական արժեքներ, եթե ուղղված լինեն բացասական ուղղությամբ։ x հորիզոնական ուղղության վրա ձախ կողմն է վերցվում որպես բացասական ուղղություն, իսկ y ուղղաձիգ ուղղության վրա՝ դեպի վար ուղղությունը։

Ինչպես ենք որոշում վեկտորի մեծությունը և հորիզոնական ուղղության հետ կազմած անկյունը

Նախորդ բաժիններում տեսանք, թե ինչպես են վեկտորի մեծության և հորիզոնի նկատմամբ կազմած անկյան միջոցով առանձնացվում ուղղաձիգ և հորիզոնական բաղադրիչները։ Իսկ ի՞նչ կլինի, եթե ի սկզբանե տրված լինեն վեկտորի vy և vx բաղադրիչները։ Ինչպե՞ս կարելի է բաղադրիչների միջոցով որոշել արագության վեկտորի v մեծությունը և հորիզոնի նկատմամբ կազմած θ անկյունը։
Արագության վեկտորի մեծությունը որոշելը դժվար չի լինի, քանի որ ուղղանկյուն եռանկյան էջերի և ներքնաձիգի երկարությունները միմյանց հետ կապված են Պյութագորասի թեորեմով։
v2=vx2+vy2
Քառակուսի արմատ հանելով՝ ստանում ենք արագության վեկտորի մեծությունը՝ արտահայտված վեկտորի բաղադրիչներով։
v=vx2+vy2

Բացի դրանից, եթե գիտենք վեկտորի բաղադրիչները, ապա վեկտորի կազմած անկյունը կարող ենք գտնել tanθ-ի միջոցով։
tanθ=vyvx
Վերցնելով տանգենսի հակադարձ ֆունկցիան՝ ստանում ենք արագության վեկտորի՝ հորիզոնի նկատմամբ կազմած անկյունը՝ արտահայտված վեկտորի բաղադրիչներով։
θ=tan1(vyvx)

Ինչն է շփոթեցնում վեկտորի բաղադրիչների մեջ

Այն փաստը, որ θ=tan1(vyvx) առնչությունն օգտագործելիս vy-ը գրում ենք համարիչում, իսկ vx-ը՝ հայտարարում, նշանակում է, որ հաշվում ենք հորիզոնական առանցքի հետ կազմած անկյունը։ Թվում է, թե անկյունը պատկերելիս կարող ենք շփոթվել։ Սակայն դրա համար երկու ցուցում կա։
Համարենք, որ որպես դրական ուղղություն ընտրել ենք դեպի աջ-վեր ուղղությունը։ Եթե vx հորիզոնական բաղադրիչը դրական է, ապա վեկտորն ուղղված է դեպի աջ, հակառակ դեպքում՝ դեպի ձախ։
Նորից համարենք, որ որպես դրական ուղղություն ընտրել ենք դեպի աջ-վեր ուղղությունը։ Եթե vy ուղղաձիգ բաղադրիչը դրական է, ապա վեկտորն ուղղված է դեպի վեր, հակառակ դեպքում՝ դեպի վար։
Այսպես, եթե, օրինակ, վեկտորի բաղադրիչները՝ vx=12 մ/վ և vy=10 մ/վ, ապա վեկտորը պետք է ուղղված լինի դեպի ձախ, քանի որ vx-ը բացասական է, և վեր, քանի որ vy-ը դրական է։
Ընդհանուր պատկերացման ստուգում: Եթե թղթե ինքնաթիռի արագության բաղադրիչները՝ vx=7 մ/վ և vy=5 մ/վ, ապա ո՞ր ուղղությամբ է շարժվում ինքնաթիռը։ Աջ կողմը և դեպի վեր ուղղությունը համարենք դրական։
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։

Ի՞նչ տեսք ունեն վեկտորի բաղադրիչների վերաբերյալ խնդիրների լուծված օրինակները

Օրինակ 1․ Գնդակը պտտիր, ինչպես Բեքհեմը

Ֆուտբոլի գնդակը հարվածի հետևանքով թռչում է դեպի վեր և աջ՝ հորիզոնի նկատմամբ 30 անկյան տակ 24,3 մ/վ արագությամբ, ինչպես պատկերված է ստորև։
Որքա՞ն է արագության ուղղաձիգ բաղադրիչը ներկայացված պահին։
Որքա՞ն է արագության հորիզոնական բաղադրիչը ներկայացված պահին։
Արագության ուղղաձիգ բաղադրիչը գտնելու համար կօգտագործենք sinθ=Դիմացի էջՆերքնաձիգ=vyv առնչությունը։ Ներքնաձիգի երկարությունը հավասար է արագության 24,3 մ/վ մեծությանը՝ v-ին, իսկ 30 անկյան դիմացի էջը vy-ն է։
sinθ=vyv(օգտագործիր սինուսի սահմանումը)
vy=vsinθ(գտիր ուղղաձիգ բաղադրիչը)
vy=(24,3 մ/վ)sin(30)(տեղադրիր արժեքները)
vy=12,2 մ/վ(հաշվիր և տոնիր)
Հորիզոնական բաղադրիչը գտնելու համար կօգտագործենք cosθ=Կից էջՆերքնաձիգ=vxv առնչությունը։
cosθ=vxv(օգտագործիր կոսինուսի սահմանումը)
vx=vcosθ(գտիր հորիզոնական բաղադրիչը)
vx=(24,3 մ/վ)cos(30)(տեղադրիր արժեքները)
vx=21,0 մ/վ(հաշվիր և տոնիր)

Օրինակ 2․ Զայրացած ճայը

Զայրացած ճայը Սևանա լճի վրայով թռչում է vx=14,6 մ/վ հորիզոնական և vy=8,62 մ/վ ուղղաձիգ բաղադրիչներ ունեցող արագությամբ։
Որքա՞ն է ճայի արագության մեծությունը։
Հորիզոնի նկատմամբ ի՞նչ անկյան տակ է ուղղված արագությունը։
Համարենք, որ դեպի աջ/վեր ուղղությունը դրական ուղղությունն է, և բոլոր անկյունները հաշվվում են x առանցքից ժամսլաքի հակառակ ուղղությամբ։
Արագության վեկտորի մեծությունը որոշելու համար կօգտագործենք Պյութագորասի թեորեմը։
v2=vx2+vy2(Պյութագորասի թեորեմը)
v=vx2+vy2(երկու կողմերից արմատ հանիր)
v=(14,6 մ/վ)2+(8,62 մ/վ)2(տեղադրիր արժեքները)
v=17,0 մ/վ(հաշվիր և տոնիր)
Անկյունը որոշելու համար կօգտագործենք տանգենսի սահմանումը։ Սակայն քանի որ v-ն հայտնի է, ապա կարելի է օգտագործել նաև սինուս կամ կոսինուս ֆունկցիաները։
tanθ=vyvx(օգտագործիր տանգենսի սահմանումը)
θ=tan1(vyvx)(երկու կողմերում վերցրու տանգենսի հակադարձը)
θ=tan1(8,62 մ/վ14,6 մ/վ)(տեղադրիր արժեքները)
θ=30,6(հաշվիր և տոնիր)
Քանի որ ուղղաձիգ բաղադրիչը՝ vy=8,62 մ/վ, ապա պարզ է, որ վեկտորն ուղղված է դեպի վար։ Քանի որ vx=14,6 մ/վ, ապա պարզ է, որ վեկտորն ուղղված է դեպի աջ։ Հետևաբար վեկտորը կպատկերենք չորրորդ քառորդում։
Ճայը թռչում է հորիզոնի նկատմամբ 30,6 անկյան տակ 17,0 մ/վ արագությամբ։

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: