If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Վեկտորների վերածումը բաղադրիչների եռանկյունաչափության միջոցով․ վերանայում

Վերանայիր վեկտորների ուսումնասիրության հմտությունները, ներառյալ, թե ինչպես կարելի է գտնել վեկտորների հորիզոնական և ուղղահայաց բաղադրիչները։
Դասակարգել ըստ