If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Ածխաջրեր

Ածխաջրերի՝ միաշաքարների, երկշաքարների և բազմաշաքարների կառուցվածքը և հատկությունները․ ակնարկ։

Ներածություն

Ի՞նչ բաղադրություն ունի կարտոֆիլը։ Բացի ջրից, որը կազմում է կարտոֆիլի զանգվածի մեծ մասը, այն պարունակում է մի քիչ ճարպ, մի քիչ սպիտակուց և բավականին շատ ածխաջուր (մոտ 37 գ միջին չափի կարտոֆիլի մեջ)։
Այդ ածխաջրերի մի մասը շաքարների տեսքով է։ Դրանք կարտոֆիլին և այդ կարտոֆիլն ուտող մարդուն ապահովում են վառելանյութի պատրաստի աղբյուրով։ Կարտոֆիլի ածխաջրերի մի փոքր մասն էլ մանրաթելերի տեսքով է, այդ թվում՝ թաղանթանյութի պոլիմերների, որոնցից կազմված են կարտոֆիլի բջիջների բջջապատերը։ Ածխաջրերի մեծ մասը, սակայն, օսլայի տեսքով են, որն իրենից ներկայացնում է գլյուկոզի՝ իրար միացած մոլեկուլների շղթաներ, որոնք պահեստավորված վառելանյութ են։ Երբ դու կարտոֆիլի ֆրի, կարտոֆիլի չիփսեր կամ խորոված կարտոֆիլ ես ուտում, քո մարսողական համակարգի ֆերմենտները սկսում են աշխատել գլյուկոզի երկար շղթաների վրա՝ դրանք մասնատելով ավելի փոքր շաքարների, որպեսզի քո բջիջները կարողանան օտագործել։
Ածխաջրերը կենսաբանական մոլեկուլներ են, որոնք կազմված են ածխածնից, ջրածնից և թթվածնից՝ ածխածի (C) մեկ ատոմին ջրի (H2O) մեկ մոլեկուլ մոտավոր հարաբերակցությամբ: Այս համակցությունից էլ հենց առաջացել է նրանց անվանումը՝ ածխածին (ածխա-) և ջուր (-ջուր): Ածխաջրերի շղթաները տարբեր երկարություններ ունեն։ Գոյություն ունի կենսաբանական կարևոր ածխաջրերի երեք խումբ՝ միաշաքարներ, երկշաքարներ և բազմաշաքարներ։ Այս հոդվածում մենք ավելի մանրամասն կծանոթանանք ածխաջրերի յուրաքանչյուր տեսակի հետ, ինչպես նաև կիմանանք այն կարևոր էներգետիկ և կառուցվածքային դերի մասին, որ ածխաջրերն ունեն մարդու և այլ օրգանիզմների համար։

Միաշաքարներ

Միաշաքարները (mono- =մեկ, sacchar- =շաքար) սովորական շաքարներ են, որոնցից ամենատարածվածը գլյուկոզն է։ Միաշաքարների բանաձևը (CH2O)n է, և նրանք հիմնականում պարունակում են ածխածնի երեքից յոթ ատոմ։
Միաշաքարների բաղադրության մեջ եղած թթվածնի ատոմների մեծ մասը հիմնականում հիդրօքսիլ (OH) խմբերում են, իսկ մեկը մտնում է կարբոնիլ (C=O) խմբի մեջ։ Կարբոնիլ (C=O) խմբի դիրքն օգտագործվում է շաքարների դասակարգման մեջ։
  • Եթե շաքարի բաղադրության մեջ ալդեհիդային խումբ կա, այսինքն՝ կարբոնիլ խմբի C-ն շղթայի վերջին բաղադրիչն է, ապա այն անվանում են ալդոզ։
  • Եթե կարբոնիլ խմբի C-ն շղթայի ներսում է, այնպես, որ դրա երկու կողմերում ածխածնի այլ ատոմներ կան, ապա այն առաջացնում է կետոնիլ խումբ, իսկ շաքարը կոչվում է կետոզ։
Շաքարներն իրենց անվանումը ստանում են նաև ըստ իրենց կազմության մեջ եղած ածխածնի թվի. առավել տարածված տեսակներից են տրիոզները (երեք ածխածին), պենտոզները (հինգ ածխածին) և հեքսոզները (վեց ածխածին)։
Միաշաքարների կառուցվածքը։ Ըստ կարբոնիլ խմբի դիրքի՝ գլիցերալդեհիդ (ալդոզ), դեհիդրոօքսիացետոն (կետոզ)։ Ըստ ածխածինների թվի՝ գլիցերալդեհիդ (տրիոզ), ռիբոզ (պենտոզ) և գլյուկոզ (հեքսոզ)։
Ալդեհիդների կառուցվածքը․ մի կողմում՝ H, իսկ մյուս կողմում՝ R (ածխածին պարունակող խումբ) խմբին միացած կարբոնիլ խումբ։ Կետոնի կառուցվածքը․ երկու կողմից R և R' (ածխածին պարունակող խմբեր) խմբերին միացած կարբոնիլ խումբ։
Նկարի աղբյուրը՝ OpenStax Biology

Գլյուկոզը և նրա իզոմերները

Կարևոր միաշաքար է գլյուկոզը, որը վեց ածխածին պարունակող շաքար է և ունի C6H12O6 բանաձևը։ Տարածված միաշաքարներից են նաև գալակտոզը (կաթի բաղադրության մեջ մտնող լակտոզ շաքարի բաղադրիչ է) և ֆրուկտոզը (հայտնաբերվում է մրգերի մեջ)։
Գլյուկոզը, գալակտոզը և ֆրուկտոզը միևնույն քիմիական բանաձևն ունեն (C6H12O6), սակայն տարբերվում են ատոմների դասավորությամբ, որն էլ նրանց դարձնում է մեկը մյուսի իզոմերը։ Ֆրուկտոզը գլյուկոզի և գալակտոզի կառուցվածքային իզոմերն է, այսինքն՝ նրա ատոմները իրար միացած են այլ դասավորությամբ։
Գլյուկոզը և գալակտոզը ստերեոիզոմերներ են (այսինքն՝ նրանց ատոմները միմյանց հետ միացած են նույն դասավորությամբ, բայց տարածության մեջ ունեն այլ դասավորություն)։ Դրանք տարբեր են իրենց ստերեո քիմիայով 4-րդ ածխածնի մեջ։ Ֆրուկտոզը գլուկոզի և գալակտոզի կառուցվածքային իզոմերն է (այսինքն՝ դրանք ունեն նույն ատոմները, բայց իրար են միացած տարբեր դասավորությամբ)։
Նկարի աղբյուրը՝ OpenStax Biology
Գլյուկոզը և գալակտոզը ստերեոիզոմեր (երկրաչափական իզոմերներ) են․ նրանց ատոմները նույն կերպ են միացած, սակայն տարբերվում են իրենց ասիմետրիկ ածխածիններից մեկի շուրջը ատոմների եռաչափ դասավորությամբ։ Դա կարող ես տեսնել գծապատկերում, որտեղ այն նշված է կարմիրով, որպեսզի տարբերվի հիդրօքսիլ (OH) խմբից։ Այս փոքրիկ տարբերությունը բավարար է, որպեսզի ֆերմենտները կարողանան տարբերել գլյուկոզը և գալակտոզը՝ ընտրելով շաքարներից միայն մեկը քիմիական ռեակցիաներին մասնակցելու համար։

Ցիկլիկ շաքարներ

Հավանաբար նկատել ես, որ մինչև հիմա ներկայացված շաքարների մոլեկուլները գծային են (ուղիղ շղթաներ են)։ Դա կարող է տարօրինակ թվալ, քանի որ շաքարները հաճախ պատկերվում են օղակաձև։ Ինչպես պարզվում է, երկու ձևն էլ ճիշտ է․ գոյություն ունեն շատ՝ հինգ և վեց ածխածին պարունակող շաքարներ, որոնք կա՛մ գծային են, կա՛մ կազմված են մեկ կամ մի քանի օղակներից։
Կառուցվածքի այս ձևերը գոյություն ունեն հավասարապես, սակայն օղակաձև կառուցվածք ունեցող մոլեկուլները գերակշռում են (հատկապես ջրային կամ ջրային հիմքով լուծույթներում)։ Օրինակ՝ լուծույթում գլյուկոզի հիմնական կառուցվածքը վեց անդամից կազմված օղակ է։ Գլյուկոզի ավելի քան 99%-ին բնորոշ է կառուցվածքի այս ձևը3։
Նույնիսկ երբ գլյուկոզը վեց անդամից կազմված օղակ է, այն կարող է երկու տարբեր ձևով և տարբեր հատկություններով հանդես գալ։ Օղակի ձևավորման ընթացքում հիդրօքսիլ խմբի վերածված կարբոնիլի O-ն կարող է ընկնել կա՛մ օղակի «վերևի» մասում (միևնույն կողմում, որտեղ CH2OH խումբն է) կա՛մ օղակի «ներքևի» մասում (այս խմբի հակառակ կողմում)։ Երբ հիդրօքսիլը ներքևում է, ասում ենք, որ գլյուկոզը ալֆա (α) կառուցվածքով է, իսկ երբ վերևում է՝ գլյուկոզն ունի բետա (β) կառուցվածք։
Գլյուկոզի գծային և օղակաձև կառուցվածքները։ Գծային կառուցվածքը կարող է վերածվել և՛ ալֆա, և՛ բետա օղակաձև կառուցվածքի երկու ձևերի, որոնք տարբերվում են ըստ գծային կառուցվածքի կարբոնիլից անջատված հիդրօքսիլ խմբի դիրքի։ Եթե հիդրօքսիլը վերևում է (նույն կողմում, որտեղ CH2OH խումբն է), ապա այդ մոլեկուլը բետա գլյուկոզ է, իսկ եթե այն ներքևում է հայտնվել (հակառակ կողմում), ապա մոլեկուլը ալֆա գլյուկոզ է։
Նկարագրված օղակը նաև կազմված է լինում ռիբոզից և ֆրուկտոզից։ Ի տարբերություն վեցանդամ գլյուկոզի օղակի՝ այս օղակները հինգանդամ են։
Նկարի աղբյուրը՝ OpenStax Biology

Երկշաքարներ

Երկշաքարներն (di- = «երկու») առաջանում են դեհիդրատացման ռեակցիայի արդյունքում երկու միաշաքարների միացումից։ Այս ռեակցիան հայտնի է նաև որպես կոնդենսացման ռեակցիա կամ դեհիդրացմամբ սինթեզ։ Այս գործընթացի ժամանակ մի միաշաքարի հիդրօքսիլ խումբը միանում է մյուս միաշաքարի ջրածնին՝ առաջացնելով ջրի մոլեկուլ և ձևավորելով կովալենտային կապ, որն անվանում են գլիկոզիդային կապ։
Ինչպես, օրինակ, ստորև պատկերված գծապատկերում ներկայացված են գլյուկոզի և ֆրուկտոզի մոնոմերները, որոնք դեհիդրացման ռեակցիայի միջոցով միանում են և ձևավորում սախարոզ՝ երկշաքար, որը մեզ հայտնի սեղանի շաքարն է (ռեակցիայի արդյունքում անջատվում է նաև ջրի մոլեկուլ, որը նկարում պատկերված չէ):
Ջրազրկման սինթեզի միջոցով 1-2 գլիկոզիդիկ կապի առաջացումը գլյուկոզի և ֆրուկտոզի միջև
Նկարի աղբյուրը՝ OpenStax Biology
Որոշ դեպքերում կարևոր է իմանալ, թե շաքարի երկու օղակների ո՞ր ածխածիններն են իրար միացած գլիկոզիդային կապով։ Միաշաքարի կազմում ածխածնի յուրաքանչյուր ատոմ համարակալված է՝ սկսած ծայրային ածխածնից, որն ամենամոտն է կարբոնիլ խմբին (գծային կառուցվածքով շաքարի դեպքում)։ Այս համարակալումը գլյուկոզի և ֆրուկտոզի համար ներկայացված է վերևում։ Սախարոզի մոլեկուլում գլյուկոզի 1-ին ածխածինը միացած է ֆրուկտոզի 2-րդ ածխածնին, այդ պատճառով էլ այս կապը կոչվում է 1-2 գլիկոզիդային կապ։
Սովորական երկշաքարները պարունակում են լակտոզ, մալթոզ և սախարոզ։ Լակտոզը գլյուկոզից և գալակտոզից կազմված երկշաքար է, որը բնության մեջ հանդիպում է կաթի բաղադրության մեջ։ Շատ մարդիկ մեծ տարիքում չեն կարողանում մարսել լակտոզը, և առաջանում է լակտոզի անտանելիություն (որը կարող է ծանոթ լինել քեզ կամ քո ընկերներին)։ Մալթոզը կամ ածիկաշաքարը գլյուկոզի երկու մոլեկուլներից կազմված երկշաքար է։ Ամենաշատ տարածված երկշաքարը սախարոզն է (սեղանի շաքարը), որը բաղկացած է գլյուկոզից և ֆրուկտոզից։
Տարածված դիսախարիդներ՝ մալտոզ, լակտոզ և սախարոզ
Նկարի աղբյուրը՝ OpenStax Biology

Բազմաշաքարներ

Միաշաքարների երկար շղթաները, որոնք կապված են գլիկոզիդային կապերով, կոչվում են բազմաշաքարներ (poly- = «բազմաթիվ, շատ»)։ Շղթան կարող է լինել ճյուղավորված կամ առանց ճյուղավորման և կարող է տարբեր տեսակի միաշաքարներ պարունակել։ Բազմաշաքարների մոլեկուլային զանգվածը կարող է բավականին ծանր լինել՝ հասնելով մինչև 100000 դալտոնի կամ ավելի, եթե բավականաչափ մոնոմերներ են միացած։ Օսլան, գլիկոգենը, թաղանթանյութը և խիտինը կենդանի օրգանիզմների համար կարևոր բազմաշաքարների օրինակներ են։

Պահեստային բազմաշաքարներ

Օսլան բույսերում պահեստավորված շաքարն է և կազմված է երկու բազմաշաքարից՝ ամիլոզից և ամիլոպեկտինից, որոնք երկուսն էլ գլյուկոզից կազմված պոլիմերներ են։ Բույսերը, ֆոտոսինթեզի ընթացքում կլանված լուսային էներգիան օգտագործելով, սինթեզում են գլուկոզ, իսկ ավելցուկային գլյուկոզը, որը որպես անմիջական էներգիա այդ պահին պետք չէ բույսին, օսլայի տեսքով պահեստավորվում է բույսի տարբեր մասերում, այդ թվում՝ արմատներում և սերմերում։ Սերմերում կուտակված օսլան ապահովում է սաղմի սննդային պաշարը, երբ այն ծլում է և կարող է իր հերթին սննդի աղբյուր դառնալ մարդու կամ կենդանիների համար, որոնք էլ մարսողական ֆերմենտների օգնությամբ այն վերածում են գլյուկոզի մոնոմերների։
Օսլայի մեջ պարունակվում են գլյուկոզի մոնոմերներ, որոնք ունեն α կառուցվածք (որտեղ 1-ին ածխածնի հիդրօքսիլ խումբը օղակի ներքևում է), որոնք հիմնականում միացած են 1-4 գլիկոզիդային կապով (այսինքն՝ մոնոմերներից 1-ինն ու 4-րդն են ստեղծում գլիկոզիդային կապ)։
  • Ամիլոզը կազմված է 1-4 կապերով միացած գլյուկոզի մոնոմերների չճյուղավորված շղթաներից։
  • Ամիլոպեկտինը ճյուղավորված բազմաշաքար է։ Թեև նրա մոնոմերների մեծ մասը կապված են 1-4 կապերով, սակայն պարբերաբար լրացուցիչ 1-6 կապեր են առաջանում ճյուղավորման մասերում։
Ենթամիավորների միացման ձևից կախված՝ ամիլոզի և ամիլոպեկտինի մեջ գլյուկոզի շղթաները ունեն պարույրի ձև, ինչպես ցույց է տրված ստորև բերված գծապատկերում։
Գագաթ․ ամիլոզն ունի գծային կառուցվածք և կազմված է գլյուկոզի մոնոմերներից, որոնք իրար են միացած 1-4 գլիկոզիդային կապերով։ Հատակ․ ամիլոպեկտոզն ունի ճյուղավորված կառուցվածք։ Այն հիմնականում կազմված է գլյուկոզի մոլեկուլներից, որոնք միացած են 1-4 գլիկոզիդային կապերով, սակայն ունեն գյուկոզի մոլեկուլներ, որոնք միացած են 1-6 կապերով ճյուղավորումներում։
Նկարի աղբյուրը՝ OpenStax Biology
Բույսերի համար դա շատ լավ է, իսկ մե՞զ համար։ Ողնաշարավոր կենդանիների և մարդկանց օրգանիզմում գլյուկոզը կուտակվում է գլիկոգենի տեսքով։ Ինչպես և օսլան, գլյիկոգենը գլյուկոզի մոնոմերներից կազմված պոլիմեր է և նույնիսկ ամիլոպեկտինից ավելի շատ է ճյուղավորված։
Գլիկոգենը հիմնականում պաշարվում է լյարդի և մկանների բջիջներում։ Երբ արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակն իջնում է, գլիկոգենը քայքայվում է հիդրոլիզի միջոցով՝ անջատելով գլյուկոզի մոնոմերներ, որոնք բջիջները կարող են կլանել և օգտագործել։

Կառուցվածքային բազմաշաքարներ

Թեև էներգիայի պահեստավորումը բազմաշաքարների հիմնական կարևոր դերերից է, նրանք մի կարևոր գործառույթ ևս ունեն՝ կառուցվածքային գործառույթը։ Թաղանթանյութը, օրինակ, բույսերի բջիջների բջջապատերի հիմնական կառուցվածքային բաղադրիչն է, այն ունի կարծր կառուցվածք և պատում է բջիջները (հազարի տերևները և բանջարեղենի այլ տեսակներ ճռճռան է դարձնում)։ Փայտը և թուղթը հիմնականում կազմված են թաղանթանյութից, իսկ թաղանթանյութն էլ իր հերթին կազմված է 1-4 գլիկոզիդային կապով միացած գլյուկոզի մոնոմերների չճյուղավորված շղթաներից։
Բջջանյութի մանրաթելերը և մոլեկուլային կառուցվածքը։ Բջջանյութը կազմված է գլյուկոզի բետա տեսակի մոնոմերներից, քանի որ շղթայի մեջ յուրաքանչյուր հաջորդ մոնոմեը գլխիվայր շրջված է հարևան մոնոմերի նկատմամբ։
Նկարի աղբյուրը՝ OpenStax Biology
Ի տարբերություն ամիլոզի՝ թաղանթանյութը կազմված է գլյուկոզի մոնոմերների β կառուցվածքից, որով էլ պայմանավորված են դրանց տարբեր հատկությունները։ Ինչպես ցույց է տրված վերևի նկարում, շղթայի մեջ գլյուկոզի ամեն հաջորդ մոնոմերը գլխիվայր շրջված է իր հարևանների նկատմամբ, սա առաջացնում է թաղանթանյութի երկար, ուղիղ, ոչ պարուրաձև շղթաներ։ Այս շղթաները միասին խմբավորվում են՝ առաջացնելով զուգահեռ կծիկներ, որոնք միմյանց կապված են հիդրօքսիլ խմբերի4,5 միջև առաջացած ջրածնային կապերով։
Թաղանթանյութի β գլիկոզիդային կապերը չեն քայքայվում մարդու մարսողական ֆերմենտների ազդեցությամբ, այդ պատճառով էլ մարդիկ չեն կարողանում մարսել թաղանթանյութը։ (Դա չի նշանակում, որ մեր սննդակարգի մեջ թաղանթանյութ չի պարունակվում, այն պարզապես անցնում է մեր օրգանիզմի միջով որպես չմարսվող, չլուծվող մանրաթել)։ Սակայն շատ բուսակեր կենդանիների, օրինակ՝ կովերի, կոալաների, գոմեշների և ձիերի օրգանիզմներում պարունակվում են հատուկ մանրէներ, որոնք օգնում են քայքայելու բջջանյութը։ Այս մանրէներն ապրում են մարսողական համակարգում և թաղանթանյութը վերածում են գլյուկոզի մոնոմերների, որը կարող է յուրացվել կենդանու օրգանիզմում։ Փայտակեր մրջյունները նույնպես քայքայում են թաղանթանյութը իրենց աղիներում եղած միկրոօրգանիզմների օգնությամբ։
Մեղվի նկարագրությունը․ մեղվի էկզոկլետոնը (արտաքին կարծր խեցին) պարունակում է խիտին, որը կազմված է փոփոխված գլյուկոզային միացություններից՝ կցված ազոտական խմբի հետ։
Նկարը՝ Louise Docker-ի։
Թաղանթանյութը բնորոշ է բույսերին, սակայն բազմաշաքարները կարևոր կառուցվածքային դեր ունեն նաև ոչ բուսական ծագման օրգանիզմների համար։ Օրինակ՝ հոդվածոտանիները (ինչպիսիք են միջատները և խեցգետնակերպերը) ունեն ամուր արտաքին կմախք, որը պաշտպանում է նրանց մարմնի ներքին՝ ավելի զգայուն մասերը։ Այս արտաքին կմախքը կազմված է խիտինի մակրոմոլեկուլից, որը նման է թաղանթանյութին, բայց կազմված է գլյուկոզի փոփոխված ենթամիավորներից, որոնք ունեն ազոտ պարունակող գործառութային խումբ։ Խիտինը նաև սնկի բջջի բջջապատերի հիմնական բաղադրիչն է։ Սնկերը չեն դասվում ո՛չ կենդանիների, ո՛չ էլ բույսերի շարքին, այլ ունեն իրենց առանձին թագավորությունը։

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: