If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ
Քիմիական կապերը միասին են պահում մոլեկուլները և ստեղծում ժամանակավոր կապեր, որոնք կարևոր են կյանքի համար։ Քիմիական կապերի տիպերն են՝ կովալենտ, իոնական, ջրածնային, Լոնդոնի դիսպերսիոն ուժերը (վանդերվալսյան):
Դասակարգել ըստ