If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ
Գիբսի ազատ էներգիայի փոփոխությունը (ΔG), և թե ինչպես է այն կապված ռեակցիայի ինքնաբուխության և հավասարակշռության հետ:

Էներգիա և ֆերմենտներ

Դասակարգել ըստ