If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ
Էներգիա, և թե ինչպես այն կարող է փոխել իր ձևերը: Կինետիկ, պոտենցիալ և քիմիական էներգիա։

Էներգիա և ֆերմենտներ

Դասակարգել ըստ