If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Թույլ թթուների և ուժեղ թթուների ճանաչումը

Քեզ պետք կլինիՊարբերական աղյուսակ

Խնդիր

Ո՞ր տեսակի թթուների շարքին է դասվում քացախաթթուն (էթանաթթու)՝ CH3COOH-ը՝ հիմնվելով ջրային լուծույթում նրա ռեակցիոնունակության վրա։
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։