If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Դասընթաց․ (11-րդ դասարան. ֆիզիկա )  > Բաժին 4

Դաս 1: Տարբեր թեմաներից տեսանյութեր

Ներածություն. շղթաներ և Օհմի օրենքը

Օմի օրենքն է V = IR, որտեղ V -ն լարումն է, I-ն՝ հոսանքը, իսկ R-ը՝ դիմադրությունը: Օհմի օրենքը թույլ է տալիս որոշել շղթայի այնպիսի բնութագրերը, ինչպիսիքն են՝ նրանով անցնող հոսանքի ուժը, եթե ձեզ հայտնի է հոսանքի աղբյուրի լարումը և շղթայի դիմադրությունը: Հեղինակ՝ Սալ Քան։

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում:

Տեսանյութի սղագրությունը