If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

11-րդ դասարան. ֆիզիկա

Դասընթաց․ (11-րդ դասարան. ֆիզիկա )  > Բաժին 4

Դաս 1: Տարբեր թեմաներից տեսանյութեր

Հոսանքի ուժը՝ պայմանավորված փոխարկիչի փակմամբ․ աշխատանքային օրինակ

Գտիր հոսանքի ուժը՝ պայմանավորված փոխարկիչի փակմամբ՝ օգտվելով համարժեք դիմադրությունից և Օհմի օրենքից։

Տեսանյութի սղագրությունը