If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

11-րդ դասարան. ֆիզիկա

Բաժին 4․ դաս 1

Տարբեր թեմաներից տեսանյութեր

Հաղորդիչով անցնող հոսանքը զուգահեռ միացման դեպքում․ աշխատանքային օրինակ

Ինչպե՞ս հաշվարկել հաղորդչով անցնող հոսանքը զուգահեռ միացման դեպքում՝ օգտվելով համարժեք դիմադրությունից և Օհմի օրենքից։

Տեսանյութի սղագրությունը