If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

11-րդ դասարան. ֆիզիկա

Բաժին 4․ դաս 1

Տարբեր թեմաներից տեսանյութեր

Հակադարձ խորանարդի օրենքը (շեղման մեթոդը)

Փորձեք չափել մագնիսի ուժի փոփոխությունը հեռավորությունից կախված՝ կողմնացույցի շեղման միջոցով: Ի՞նչն է սխալ այս մոտեցման մեջ: Հեղինակ՝ Բրիտ Կրուզ։

Տեսանյութի սղագրությունը