If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

11-րդ դասարան. կենսաբանություն

Համակեցության կառուցվածքը

Տեսակների առատությունը և բազմազանությունը։ Ինչու են ավելի բազմազան էկոհամակարգերն ավելի կայուն։ Հիմնադրող և հիմնաքարային տեսակների դերերը։

Հիմնական դրույթներ

  • Համայնքի կառուցվածքը կարող ենք նկարագրել դրա տեսակային հարստությամբ, որը ցույց է տալիս համայնքում առկա տեսակների քանակը և տեսակների բազմազանությամբ, որը տեսակների հարստությունը և տեսակների հավասարությունը ներկայացնող թվերի չափումն է (երկուսն էլ հարաբերական թվեր են)։
  • Համայնքի կառուցվածքի վրա իրենց ազդեցությունն են թողնում մի շարք գործոններ՝ ներառյալ աբիոտիկ գործոնները, տեսակների փոխհարաբերությունները, անհանգստության մակարդակը և պատահական իրադարձությունները։
  • Որոշ տեսակներ, ինչպիսիք են օրինակ՝ հիմքի տեսակները և Հիմնաքարերի տեսակները իրենց համայնքների կառուցվածքի պայմանավորման հարցում առանցքային դեր ունեն։

Ներածություն

Տարբեր էկոլոգիական համայնքները կարող են բավականին տարբերվել միմյանցից՝ դրանցում պարունակվող տեսակների տիպերով և դրանց քանակներով։ Օրինակ՝ որոշ Արկտիկական համայնքներում ընդգրկված են մի քանի տեսակներ, մինչդեռ որոշ տրոպիկական արևադարձային անտառների համայնքների յուրաքանչյուր քառակուսի մետրում տեսակների ահռելի քանակներ կան։
Այս տարբերությունը նկարագրելու տարբերակներից մեկն ասելն է, որ համայնքները տարբեր կառուցվածք ունեն։ Համայնքի կառուցվածքը ըստ էության համայնքի կազմն է, ներառյալ այդ համայնքի տեսակների քանակը և նրանց հարաբերական թիվը1։ Դրան կարող ենք նաև ավելի լայնամասշտաբ մեկնաբանություն տալ՝ ներառելով այս տարբեր տեսակների միջև փոխազդեցության բոլոր ձևերը2։
Այս հոդվածում մենք կուսումնասիրենք համայնքի կառուցվածքի քանակականացման մի քանի եղանակներ (թվերով չափումների)։ Այնուհետև կուսումնասիրենք այն գործոնները, որոնք ձևավորում են համայնքի կառուցվածքը՝ կենտրոնանալով հիմնականում հիմքի և հիմնաքարերի տեսակների վրա։

Ինչպե՞ս ենք չափում համայնքի կառուցվածքը

Բնապահպանները նկարագրում են համայնքի կազմը դրա կարևոր չափումների՝ տեսակների հարստության և տեսակների բազմազանության շնորհիվ։

Տեսակային հարստություն

Տեսակային հարստությունը տվյալ համայնքում տարբեր տեսակների քանակն է։ Եթե մի համայնքում հայտնաբերենք 30 տեսակ, իսկ մյուսում՝ 300, ապա երկրորդ համայնքի տեսակային խտությունը շատ ավելի մեծ կլինի, քան առաջինինը։
Ամենամեծ տեսակային հարստությամբ համայնքները սովորաբար հասարակածին մոտ տեղանքներում են, քանի որ այդ հատվածներում արևից ստացած էներգիան շատ է (ինչը նպաստում է առաջնային արտադրողների քանակի մեծանցմանը և ինտենսիվ գործունեությանը), ջերմաստիճանը բարձր է, տեղումները շատ են և եղանակային փոփոխությունները աննշան են։ Ամենափոքր տեսակային հարստությամբ համայնքները գտնվում են մոլորակի բևեռների շրջանում, որտեղ արևի էներգիան քիչ է, շատ ավելի ցուրտ և չոր է՝ պայմանները չեն նպաստում բարեկեցիկ կյանքին։ Ստորև պատկերված են կաթնասունների տեսակային հարստության օրինաչափությունները (հաշվարկված է ոչ թե բոլոր տեսակների, այլ միայն կաթնասունների տեսակային հարստությունը)։ Հասարակածային լայնությունից բացի մի շարք այլ գործոններ ևս կարող են ազդել համայնքի տեսակային հարստության վրա։
Քարտեզում ցուցադրված է Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկաներում կաթնասունների տեսակային հարստությունը։ Կաթնասունների տեսակների ամենամեծ քանակները (յուրաքանչյուր քառակուսի կիլոմետրում 179-228 տեսակ) հանդիպում են Հարավային Ամերիկայի Ամազոնի շրջանում։ Տեսակային հարստությունը հիմնականում ամենամեծն է տրոպիկական լայնություններում, իսկ դեպի հարավ և հյուսիս նվազում է՝ դեպի Արկտիկական շրջաններում հասնելով զրոյի։
Կաթնասունների տեսակների համար հաշվարկած տեսակային հարստությունը. նկարի աղբյուր՝ "Community ecology: Figure 14," ըստ OpenStax College, Biology, CC BY 4.0. Modification of work by NASA, CIESIN, Columbia University.

Տեսակների բազմազանությունը

Տեսակների բազմազանությունը համայնքի բարդության չափումն է։ Այն կախված է համայնքում տարբեր տեսակների քանակներից (տեսակային հարստության) և դրանց հարաբերական առատությունից (տեսակների հավասարություն)։ Տեսակների ավելի մեծ քանակները և դրանց ավելի մեծ առատությունը կարող են հանգեցնել տեսակների ավելի մեծ բազմազանության։ Օրինակ՝
  • 20 տարբեր տեսակների ծառեր պարունակող անտառային համայնքը ավելի մեծ տեսակային բազմազանություն կունենա, քան 5 տարբեր տեսակների ծառեր ունեցող անտառային համայնքը (ընդունում ենք, որ երկու դեպքերում էլ ծառերի տեսակների առատությունը նույնն է)։
  • 20 տարբեր տեսակների ծառեր պարունակող անտառային համայնքը, որում տեսակների հավասարաչափ առատություն կունենա ավելի մեծ բազմազանություն, քան նույն քանակով տեսակներ ունեցող անհավասար առատությամբ համայնքը (օրինակ՝ ծառերի 90%-ը պատկանում են միևնույն տեսակին)։
Ընդհանուր առմամբ բնապահպանները կարծում են, որ ավելի բազմազան էկոլոգիական համայնքները ավելի կայուն են (այսինք՝ որևէ պատահարից հետո ավելի հեշտությամբ կարող են վերականգնվել), քան ավելի քիչ բազմազանություն ունեցող համայնքները։ Պատճառը կարող ես հասկանալ էկոլոգիական ցանցերի վերաբերյալ տեսանյութը դիտելով։ Բայց բազմազանություն-կայունություն փոխհարաբերությունը տիեզերական կանոն չէ և որոշ դեպքերում այլ գործոններ (տեսակային բազմազանությունից զատ) ավելի կարևոր և որոշիչ են համայնքի և էկոհամակարգի կայունության որոշման հարցում։

Ո՞ր գործոններն են ձևավորում համայնքի կառուցվածքը

Համայնքի կառուցվածքը պայմանավորված է մի շարք միմյանց հետ փոխազդող գործոններով , որոնք և աբիոտիկ են (անկենդան) և բիոտիկ (կենդանի օրգանիզմներով պայմանավորված)։ Ստորև կգտնեք որոշ կարևոր գործոններ, որոնք ազդում են համայնքի կառուցվածքի վրա․
Համայնքի կառուցվածքը կարող են պայմանավորել նաև պատահական իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել տեսակի պատմության ընթացքում։ Օրինակ՝ ենթադրենք որ սերմերից մեկը աճում է փոշոտ միջավայրում։ Եթե այն արմատներ տա, ապա այդտեղ կարող է ձևավորվել տեսակ, որը որոշ ժամանակ անց կարող է դառնալ դոմինանտող տեսակ (բացառելով նմանատիպ տեսակների)։ Եթե սերմը ծիլ չտա մեկ այլ հաջողակ տեսակ կարող է հարմարվել և դառնալ դոմինանտ։

Հիմքի և հիմնաքարերի տեսակներ

Որոշ տեսակներ համայնքի կառուցվածքի վրա թողնում են սովորականից ավելի մեծ ազդեցություն պահպանելով համայնքի հավասարակշռությունը կամ նույնիսկ հնարավոր դարձնելով դրա գոյությունը: Այս «հատուկ» տեսակներ են հիմքի և հիմնաքարերի տեսակները։

Հիմքի տեսակներ

Հիմքի տեսակները կարևոր, էական դեր են խաղում համայնքի ստեղծման և սահմանման հարցում։ Հաճախ հիմքի տեսակները գործում են ՝ փոփոխելով շրջակա միջավայրը, որպեսզի կարողանան աջակցել համայնքը կազմավորող այլ օրգանիզմներին։9,10,11
Լամինարիաները (գորշ ջրիմուռ) հիմքի տեսակներ են, որոնք կազմում են Կալիֆորնիայի ծովափի լամինարիաների անտառների հիմքը։ Լամինարիաները ստեղծում են միջավայրեր, որոնք թույլ են տալիս լամինարիաների անտառի համայնքի այլ օրգանիզմներին գոյատևել։ Կենդանի և մահացած կորալների արտակմախքները կազմում են խութի հիմնական մասը, որն էլ իր հերթին պաշտպանում է մյուս տեսակներին ալիքներից և օվկիանոսի հոսանքներից։ Բիզերը, որոնք ամբարտակներ կառուցելով փոխում են իրենց միջավայրը, կարող են ևս դիտվել որպես հիմքի տեսակ։
Կորալյան խութերի լուսանկարը
Կորալյան ստորջրյա ժայռ։ Նկարի աղբյուր՝ "Community ecology: Figure 13," ըստ OpenStax College, Biology, CC BY 4.0. Original work by Jim E. Maragos, USFWS.

Հիմնաքարերի տեսակներ

Հիմնաքարային տեսակը այն տեսակն է, որը, համեմատած իր կենսազանգվածի կամ առատության հետ, անհամաչափ մեծ ազդեցություն ունի համայնքի կառուցվածքի վրա: Հիմնաքարերի տեսակները տարբերվում են հիմքի տեսակներից երկու հիմնական առումներով. դրանք, ամենայն հավանականությամբ, պատկանում են ավելի բարձր տրոֆիկ մակարդակներին (սննդային շղթայի ամենաբարձր հատվածի գիշատիչներ) և գործում են ավելի բազմազան ձևերով, քան հիմքի տեսակները, որոնք հակված են միայն փոփոխելու իրենց միջավայրը10,11։
Մակընթացային ծովային աստղը ՝ Pisaster ochraceus -ը, որը գտնվում է Միացյալ Նահանգների հյուսիս-արևմուտքում, թերևս, հիմնաքարերի տեսակների ամենահայտնի օրինակն է: Համայնքի էկոլոգիայի դասական փորձի ժամանակ ծովային աստղերը փորձնականորեն հեռացվեցին տվյալ միջավայրից, որտեղ նրանք ապրում էին: Արդյունքում, նրանց որսի (միդիա) պոպուլյացիայի քանակները ավելացան՝ փոխելով համայնքի տեսակների կազմը և կտրուկ նվազեցնելով տեսակների բազմազանությունը: Երբ ծովի աստղերը ներկա էին, միջմոլորակային գոտու ստորին հատվածում հայտնաբերվեցին մոտ 25 տեսակի խեցիներ և ջրիմուռներ, բայց երբ դրանք չկային, միդիայի բնակչությունը ընդլայնվեց դեպի ներքև և գրեթե ամբողջությամբ փոխարինեց այս մյուս տեսակներին:
Բազմազանության այս կտրուկ կրճատումը կամ համայնքի կառուցվածքի փլուզումը սովորաբար տեղի է ունենում, երբ հիմնաքարերի տեսակը միջավայրից հեռացվում է: Այս դեպքում բազմազանության կորուստը տեղի ունեցավ այն պատճառով, որ միդիաների քանակի շատացման արդյունքում կուտակվում էին նաև այլ տեսակներ, որոնց քանակները սովորաբար կարող էին կարգավորվել, եթե ծովային աստղերը միդիաների հսկողության տակ պահվեին:
Ծովաստղի լուսանկարը
Նկարի աղբյուր՝ "Community ecology: Figure 15," ըստ OpenStax College, Biology, CC BY 4.0. Original work by Jerry Kirkhart.

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: