If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Ի՞նչ է հզորությունը

Սովորիր, թե ինչ է հզորությունը, և ինչպես ենք այն օգտագործում՝ էներգիայի հաղորդման թափը նկարագրելու համար։

Ինչ է հզորությունը

Ինչպես էներգիայի, այնպես էլ հզորության մասին շատ ենք լսում։ Դրա նշանակությունը մեր ամենօրյա կյանքում ընդգրկում է շատ լայն տիրույթ։ Ֆիզիկայում, այնուամենայնիվ, այն ունի առանձնահատուկ նշանակություն։ Այն միավոր ժամանակամիջոցում կատարված աշխատանքն է (կամ, որ նույնն է, էներգիայի փոխակերպման արագության չափը)։
Հզորությունը ճշգրիտ չափելու հնարավորությունը թույլ տվեց ինժեներներին զարգացնել շոգեշարժիչները, որոնք առաջ մղեցին արդյունաբերական հեղափոխությունը։ Այն շարունակում է կարևոր գործոն լինել հասկանալու համար, թե ինչպես կարելի է լավագույնս օգտագործել էներգետիկ պաշարները, որոնք ժամանակակից աշխարհի զարգացման շարժիչ ուժն են:

Ինչպես ենք չափում հզորությունը

Հզորության միավորը վատտն է, որը կրճատ գրում ենք Վտ։ Այն ադպես է անվանվել շվեդացի գյուտարար և արդյունաբերող Ջեյմս Վատտի պատվին։ Դուք, հավանաբար, առնչվել եք այդ միավորի հետ ձեր առօրյա կյանքում։ Էլեկտրական լույսի լամպերը կամ ձայնարկիչները գովազդվում են հիմնականում հենց վատտերով։
Սահմանման համաձայն՝ մեկ վատտը հավասար է մեկ վայրկյանում կատարված մեկ ջոուլ աշխատանքին։ Ուստի, եթե P–ն հզորությունն է վատտերով, ΔE–ն էներգիայի փոփոխությունն է (ջոուլներով), իսկ Δt–ն՝ ժամանակը վայրկյաններով, ապա կստանանք՝
P=ΔEΔt
Հզորության մեկ այլ միավոր է ձիաուժը, որը նույնպես լայն կիրառություն ունի։ Այն սովորաբար կարճ գրվում է ձ․ ու․, իսկ նախապատմությունը գալիս է դեռ 17-րդ դարից, երբ ձիերն օգտագործվում էին որպես փոխադրամիջոց։ Այդ ժամանակներից ի վեր, մետրիկական ձիաուժը սահմանվել է որպես այն հզորությունը, որն անհրաժեշտ է 75 կգ-անոց զանգվածը 1 վայրկյանում 1 մետր բարձրացնելու համար։ Ուստի որքա՞ն վատտ է այն։
Ինչպես գիտենք, ծանրության ուժի ազդեցության տակ բարձրացվող մարմնի պոտենցիալ էներգիան՝ Ep=mgh։ Ուստի այստեղ տեղադրելով տրված արժեքները՝ կստանանք.
75 կգ 9,807 մ/վ21 մ1 վ=735,5 Վտ

Ինչպես ենք չափում հզորության փոփոխությունը

Շատ դեպքերում էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործման արագությունները ժամանակի ընթացքում փոփոխվում են։ Սովորաբար տներում էլեկտրականության օգտագործումն ունի այսպիսի պատկեր (տե՛ս նկար 1)։ Էլեկտրականության օգտագործումը նվազագույնն է օրվա ընթացքում, երբ ուտելիքն արդեն պատրաստված է, իսկ առավելագույնը՝ երեկոյան, տունը լուսավորելու ու տաքացնելու համար։
Այս դեպքում գործ ունենք առնվազն երեք տեսակի հզորության հետ՝ ակնթարթային հզորություն Pակնթ, միջին հզորություն Pմիջ և առավելագույն հզորություն Pառ։ Կարևոր է էլեկտրականություն մատակարարող կազմակերպության համար հետևել հզորության այս բոլոր տեսակներին։ Իրականում, հաճախ է պահանջվում տարբեր էներգիայի ռեսուրսներից մատնանշել հզորություններից յուրաքանչյուրը։
  • Ակնթարթային հզորությունն այն հզորությունն է, որը չափվում է ժամանակի տվյալ պահին։ Այս դեպքում հզորության հավասարման մեջ՝ P=ΔE/Δt, Δt-ն անհամեմատ փոքր մեծություն է։ Եթե դուք ունեք հզորության՝ ժամանակից կախվածության գրաֆիկը, ապա գրաֆիկի վրա ակնթարթային հզորությունը ցանկացած պահի հզորության արժեքն է։
  • Միջին հզորությունը երկար ժամանակամիջոցի համար չափված հզորությունն է, այսինքն՝ հզորության համար հավասարման մեջ Δt-ն շատ մեծ է։ Այն հաշվարկելու մեթոդներից մեկը հզորության կախումը ժամանակից ցույց տվող գրաֆիկով սահմանափակված պատկերի մակերեսի (ինչը ցույց է տալիս կատարված ամբողջ աշխատանքը) և ամբողջ ժամանակամիջոցի հարաբերությունն է։ Այն սովորաբար ամենալավն է կատարվում հաշվարկների միջոցով, բայց կարելի է նույնիսկ չափել բավականաչափ ճշգրիտ կերպով՝ օգտվելով միայն երկրաչափությունից։
  • Որևէ համակարգի առավելագույն հզորությունն ակնթարթային հզորության առավելագույն արժեքն է, որը չափված է երկար ժամանակամիջոցում։ Մեքենաների շարժիչներն ու ստերեո համակարգերը հենց առավելագույն հզորություն հաղորդելու ունակ համակարգերի օրինակներ են։ Առավելագույն հզորությունը շատ ավելի մեծ է, քան միջին հզորությունը։ Սակայն այդպիսի հզորություն հնարավոր է ստանալ միայն կարճ ժամանակամիջոցի համար։ Այնուամենայնիվ, մեքենա վարելու կամ ստերեո համակարգերով լսելու փորձի համար հաճախ ավելի կարևոր է առավելագույն հզորության արժեքը, քան միջին հզորության առավելագույն արժեքը։
Նկար 1․ Սովորաբար տանն օրվա ընթացքում էլեկտրականության օգտագործումը
Վարժություն 1․ Օգտվելով նկար 1-ից՝ որոշեք ակնթարթային հզորությունը առավոտյան ժամը 10-ին, միջին հզորությունը 24-ժամյա ամբողջ ժամանակամիջոցի համար, ինչպես նաև առավելագույն հզորությունը։
Վարժություն 2. Աղբյուրը, որում կա հսկայական տարբերություն առավելագույն և միջին հզորությունների միջև, հայտնի է գերկարճ իմպուլսային լազեր անվամբ։ Այն լայնորեն կիրառվում է ֆիզիկական հետազոտություններում և կարող է շատ կարճ ժամանակամիջոցում արձակել շատ պայծառ լուսային իմպուլսներ։ Տիպիկ այդպիսի աղբյուրը կարող է ստեղծել 100 ֆվ (հիշեք, որ 1 ֆվ=1015 վ) առավելագույն 350 կՎտ հզորությամբ, որ հավասար է 700 տների կազմած միջին հզորությանը։ Եթե այդպիսի լազերը արձակում է 1000 իմպուլս վայրկյանում, ապա որքա՞ն կլինի նրանից դուրս եկող միջին հզորությունը։

Կարո՞ղ է արդյոք հզորության հասկացությունն օգնել մեզ նկարագրելու մարմինների շարժումը

Հզորության հավասարումը կապում է միմյանց կատարված աշխատանքն ու ժամանակը։ Քանի որ մեզ հայտնի է, որ աշխատանքը կատարվում է ուժերի միջոցով, իսկ ուժերը կարող են ստիպել մարմիններին շարժվել, ապա կարող ենք ակնկալել, որ հզորությունը կարող է թույլ տալ մեզ հասկանալ մարմնի շարժումը ժամանակի ընթացքում։
Եթե ուժի կատարած աշխատանքի W=FΔx cosθ արտահայտությունը տեղադրենք հզորության P=WΔt հավասարման մեջ, կստանանք.
P=FΔxcosθΔt
Եթե ուժը ուղղված է շարժման ուղղությամբ (ինչպես շատ խնդիրներում), ապա cos(θ)=1, և հավասարումը կարելի է գրել՝
P=Fv
քանի որ ժամանակի ընթացքում կոորդինատի փոփոխությունը արագությունն է։ Կամ համարժեքորեն՝
Pi=mav
Նկատենք, որ այս հավասարման մեջ գործ ունենք ակնթարթային Pi հզորության հետ։ Պատճառն այն է, որ հավասարման մեջ ունենք և՛ արագություն, և՛ արագացում, այդ իսկ պատճառով էլ արագացումը փոխվում է ժամանակի ընթացքում։ Այն իմաստ ունի, եթե վերցնում ենք արագության արժեքը ժամանակի տվյալ պահին։ Հակառակ դեպքում, մենք պետք է օգտագործենք միջին արագությունը, այսինքն՝
Pմիջին=ma12(vվերջնական+vսկզբնական)
Սա կարող է որոշակիորեն օգտակար արդյունք տալ։ Ենթադրենք, թե 1000 կգ-անոց մեքենան անիվների վրա ազդում է 75 կՎտ հզորությամբ (մոտավորապես 100 ձ․ ու․): Գովազդային գործակալը պնդում է, որ այն ունի հաստատուն արագացում 025մվ տիրույթում։
Օգտվելով այս տեղեկույթից՝ կարող ենք որոշել այն ժամանակը, որն անհրաժեշտ է մեքենային իդեալական պայմաններում 0-ից 25 մ/վ արագություն ձեռք բերելու համար։
Pմիջ=ma12vվ
Քանի որ արագացումը Δv/Δt է․
Pմիջ=m(vվերջնական/t)12vվերջնական=mvվերջնական22t
Այն կարող ենք վերադասավորել հետևյալ կերպ.
t=vվերջնական2m2Pմիջ=(25 մ/վ)21000 կգ275000 Վտ=4,17 վ \
Վարժություն 2․ Իրական կյանքում, դժբախտաբար, մենք ականատեսը չենք այսպիսի արագ արագացման ձեռք բերման։ Պատճառն այն է, որ աշխատանք է կատարվել նաև հակառակ ուղղությամբ (բացասական աշխատանք) դիմադրության ուժի կողմից, քանի որ մեքենան դիմադրում է օդին՝ այն մի կողմ հրելով։ Ենթադրենք, թե վստահում ենք արտադրողին, բայց ստանում ենք t=8 վ անհրաժեշտ ժամանակի համար։ Շարժիչի հզորության ո՞ր մասն է օգտագործվում փորձարկման ժամանակ դիմադրությունը հաղթահարելու համար։

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: