If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Մեյոզ

Ինչպես է մեյոզի արդյունքում քրոմոսոմների թիվը կիսվում․ տրամախաչում, 1-ին մեյոզ, 2-րդ մեյոզ և գենետիկ բազմազանություն։

Ներածություն

Միտոզի միջոցով իրականացվում է քո մարմնի գրեթե բոլոր բջիջների բաժանումը: Քո ամբողջ կյանքի ընթացքում միտոզի միջոցով ​​ավելացնում են նոր բջիջներ և փոխարինում են հին ու ծերացած բջիջները: Միտոզի նպատակը դուստր բջիջների ստեղծումն է, որոնք գենետիկորեն նույնական են իրենց մայր բջիջներին, ընդ որում ոչ մի քրոմոսոմ ավել կամ պակաս:
Մյուս կողմից, մեյոզը մարդու օրգանիզմում իրականանում է միայն մեկ նպատակով․ այն է՝ գամետների (սեռական բջիջներ սերմնաբջիջ և ձվաբջիջ) առաջացման։ Դրա նպատակը նոր դուստր բջիջների առաջացումն է, որոնցում պարունակվում են նախնական բջջի քրոմոսոմների ուղիղ կեսը։
Այլ կերպ ասած՝ մարդու օրգանիզմում մեյոզը բաժանման գործընթաց է, որի արդյունքում դիպլոիդ բջիջը (այն բջիջը, որն ունի քրոմոսոմների լիարժեք երկու հավաքակազմ) վերածվում է հապլոիդ բջջի (այն բջիջը, որը պարունակում է քրոմոսոմների մեկ հավաքակազմ)։ Մարդու օրգանիզմում մեյոզի արդյունքում առաջացած հապլոիդ բջիջները սերմնաբջիջն ու ձվաբջիջն են։ Երբ բեղմնավորման ժամանակ սերմնաբջիջն ու ձվաբջիջը միաձուլվում են, երկու բջիջների քրոմոսոմների հապլոիդ հավաքակազմի միաձուլման արդյունքում առաջանում է մի ամբողջական դիպլոիդ հավաքակազմով բջիջ․ նոր գենոմ։

Մեյոզի փուլերը

Մեյոզը շատ նմանություններ ունի միտոզի հետ։ Բջիջը անցնում է նմանատիպ փուլերով և կիրառում է նույնատիպ ռազմավարություններ քրոմոսոմների դասավորման և առանձնացման համար։ Այնուամենայնիվ, մեյոզի ընթացքում բջջին տրված առաջադրանքը ավելի բարդ է։Ճիշտ միտոզի նման, դրա ժամանակ դեռևս պետք է առանձնացվեն քույր քրոմատիդները (կրկնապատկված քրոմոսոմի երկու կեսերը)։ Բայց մեյոզի ընթացքում պետք է առանձնացվեն նաև հոմոլոգ քրոմոսոմները՝ միանման, բայց ոչ նույնական զույգեր, որոնք օրգանիզմը ստանում է իր երկու ծնողներից։
Մեյոզի ժամանակ այս նպատակները իրականացվում են երկքայլ կիսման գործընթացի շնորհիվ։ Բջջի կիսման առաջին շրջանի արդյունքում առանձնանում են քրոմոսոմների հոմոլոգ զույգերը։ Առաջին շրջանը կոչվում է I մեյոզ։ Իսկ երկրորդ շրջանի ընթացքում, որը կոչվում է II մեյոզ, առանձնանում են քույր քրոմատիդները։
Եվ քանի որ մեյոզի ժամանակ բջիջը երկու անգամ է կիսվում, մեկ սկզբնական բջջից կարող են առաջանալ չորս գամետներ (սերմնաբջիջներ կամ ձվաբջիջներ)։ Կիսման յուրաքանչյուր շրջանում, բջիջը անցնում է 4 փուլերով․ պրոֆազ, մետաֆազ, անաֆազ և թելոֆազ։

I մեյոզ

Նախքան I մեյոզ սկսելը, բջիջը նախ պետք է անցնի ինտերֆազ փուլով։ Ինչպես միտոզի ժամանակ, բջիջը աճում է G1 փուլի ընթացքում, պատճենում է իր քրոմոսոմները S փուլի ընթացքում և G2 փուլում պատրաստվում է կիսմանը։
I Պրոֆազի ժամանակ, արդեն իսկ ի հայտ են գալիս միտոզի և մեյոզի տարբերությունները։ Միտոզի նման քրոմոսոմները սկսում են կոնդենսանալ, բայց I մեյոզի ժամանակ դրանք նաև կազմում են զույգեև։ Յուրաքանչյուր քրոմոսոմ զգուշորեն հավասարվում է իր հոմոլոգ զույգի հետ՝ համապատասխանեցնելով իրենց դիրքերը քրոմոսոմների ողջ երկայնքով։
Օրինակ՝ ստորև նկարում A, B և C տառերը ներկայացնում են տվյալ քրոմոսոմի համապատասպան լոկուսներում հայտնաբերված գեները։ Մեծատառերն ու փոքրատառերը ներկայացնում են յուրաքանչյուր գենի այլընտրանքային ձևերը՝ ալելները։ Յուրաքանչյուր հոմոլոգ քրոմոսոմի միևնույն տեղամասի ԴՆԹ-ներն առանձնանում են (այստեղ օրինակ՝ B և C գեների միջև) և խաչաձև վերահամակցվում։ Արդյունքում՝ հոմոլոգ քրոմոսոմները փոխանակում են իրենց ԴՆԹ-ի հատվածները։
Տրամախաչումը ցուցադրող պատկեր։ Երկու հոմոլոգ քրոմոսոմներ կրում են 3 գեների տարբեր ձևեր՝ ալելներ։ Մի քրոմոսոմը կրում է A, B և C ձևերը, իսկ մյուսը՝ a, b և c ձևերը։ Տրամախաչման ժամանակ երկու քրոմատիդները (յուրաքանչյուր հոմոլոգ քրոմոսոմից մեկ քրոմատիդը) փոխանակում են իրենց հատվածները, տվյալ նկարում իրականանում է C և c տեղամասերի միջև։ Այժմ, յուրաքանչյուր հոմոլոգ քրոմոսոմ ունի 2 տարբեր, ոչ միանման քրոմատիդներ։
Հոմոլոգ քրոմոսոմներից մեկի մի քրոմատիդը կրում է A, B, C ձևերը, իսկ մյուս քրոմատիդը՝ A, B, c ձևերը։
Մյուս հոմոլոգ քրոմոսոմի առաջին քրոմատիդը կրում է a, b, c ձևերը, իսկ մյուսը՝ a, b, C ձևերը։
Նկարի աղբյուրը․ հիմնված "The process of meiosis: Figure 2" նկարի վրա․ ըստ OpenStax College, Biology, CC BY 3.0
Այս գործընթացը, որի ընթացքում հոմոլոգ քրոմոսոմները փոխանակում են իրենց հատվածները կոչվում է տրամախաչում։ Այն իրականացվում է սինապտոնեմալ համակարգ կոչվող սպիտակուցային համալիրի օգնությամբ։ Վերջինիս հոմոլոգ քրոմոսմոներին միմյանց է ամրացնում ։ Իրականում քրոմոսոմները տրամախաչման ժամանակ տեղակայվում են մեկը մյուսի վրա (ինչպես ցուցադրված է ստորև նկարում)։ Դրանք նկարներում պատկերվում են կողք կողքի, քանի որ այդպես ավելի հեշտ է գենետիկական տեղեկույթի փոխանակությունը տեսնելը։
Երկու հոմոլոգ քրոմոսոմների պատկերը, որոնք տեղակայված են միմյանց վրա և ամրանում են սինապտոնեմալ համակարգի շնորհիվ։
Նկարի աղբյուր՝ հիմնված "The process of meiosis: Figure 1" նկարի վրա ըստ OpenStax College, Biology, CC BY 3.0
Տրամախաչման ենթարկված քրոմոսոմները մանրադիտակով ուսումնասիրելիս կարող ես տեսնել խիազմաներ՝ խաչաձև հատվածներ, որտեղով կապված են հոմոլոգ քրոմոսոմները։ Սինապտոնեմալ համակարգի քայքայումից հետո հոմոլոգ քրոմոսոմներին միմյանց ամրացած են պահում խիազմաները։ Հետևաբար յուրաքանչյուր հոմոլոգ զույգին անհրաժեշտ է ամենաքիչը մեկ խիազմա։ Հաճախ հոմոլոգ քրոմոսոմների մեկ զույգի միջև իրականանում են մի քանի տրամախաչումներ (մինչև 25 տրամախաչումներ)։1
Այն տեղամասերը, որտեղ տեղի են ունենում տրամախաչումները քիչ թե շատ պատահական են ընտրվում՝ հանգեցնելով ալելների յուրօրինակ համակցումով, նոր, <<միախառնված>> քրոմոսոմների առաջացման։
Տրամախաչումից հետո բաժանման իլիկի թելերը արդեն ամրանում են քրոմոսոմներին՝ տեղափոխելով դրանց դեպի բջջի կենտրոնական մաս (մետաֆազային թիթեղ)։ Գործընթացի այս հատվածը քեզ ծանոթ է միտոզից, սակայն մեյոզի ընթացքում մի նրբություն կա։ Յուրաքանչյուր քրոմոսոմ ամրանում է միայն մի բևեռում գտնվող իլիկի միկրոխողովակին, իսկ մյուս հոմոլոգ քրոմոսոմը՝ մյուս բևեռի։ Այսպիսով՝ I մետաֆազի ընթացքում ոչ թե առանձին քրոմոսոմները, այլ հոմոլոգ զույգերն են շարվում բջջի կետրոնոնում՝ առանձնանալու համար շարվելով մետաֆազային թիթեղում։
I Մեյոզի փուլերը։
I Պրոֆազ․ Սկզբնական բջիջը դիպլոիդ է, 2n = 4։ Հոմոլոգ քրոմոսոմները կազմում են զույգեր, որոնք տրամախաչման արդյունքում փոխանակում են իրենց որոշ հատվածներ։
I Մետաֆազ․ Հոմոլոգ զույգերը շարվում են մետաֆազային թիթեղում։
I Անաֆազ․ Հոմոլոգ քրոմոսոմները առանձնանում են՝ ուղվելով բջջի հակառակ բևեռներ։ Քույր քրոմատիդները չեն առանձնանում։
I Թելոֆազ․ առաջացող բջիջները հապլոիդ են, n = 2։ Յուրաքանչյուր քրոմոսոմ ունի քույր քրոմատիդներ, բայց քրոմոսոմների երկու քրոմատիդները այլևս նույնական չեն։
Երբ հոմոլոգ զույգերը շարվում են մետաֆազային թիթեղում, յուրաքանչյուր զույգի դիրքն ու տեղակայումը պատահական բնույթ է ունենում։ Օրինակ՝ ստորև նկարում, մեծ քրոմոսոմի մանուշակագույն ձևն ու փոքր քրոմոսոմի վարդագույն ձևը տեղակայված և ուղված են դեպի միևնույն բևեռը և հետևաբար դրանք կիսումից հետո կհայտնվեն միևնույն բջջում։ Բայց նույնքան հավանական է, որ դրանք տեղակայված լինեին հակառակ ուղությամբ, և երկու մանուշակագույն քրոմոսոմները կհայտնվեին միևնույն բջջում։ Սրա արդյունքում առաջացած գամետները կրում են հոմոլոգ քրոմոսոմների տարբեր հավաքակազմեր։
I Անաֆազում հոմոլոգ քրոմոսոմները առանձնանում և ուղվում են բջջի հակառակ բևեռներ։ Սակայն յուրաքանչյուր քրոմոսոմի քույր քրոմատիդները չեն առանձնանում և մնում են միմյանց ամրացած վիճակում։
Վերջապես, I Թելոֆազ-ում, քրոմոսոմները ուղվում են դեպի բջջի հակառակ բևեռները։ Որոշ օրգանիզմներում կորիզաթաղանթը վերաձևավորվում է և քրոմոսոմները դեկոնդենսանում են։ Մինչդեռ մյուս օրգանիզմների բջիջներում այս գործընթացը չի իրականացվում, քանի որ բջիջը շուտով անցնում է կիսման ևս մի շրջանով՝ II մեյոզով։ 2,3 Ցիտոկինեզը սովորաբար իրականանում է միաժամանակ I թելոֆազի հետ՝ առաջացնելով 2 հապլոիդ դուստր բջիջներ։

II մեյոզ

Բույսերը I մեյոզի ավարտից հետո անցնում են II մեյոզին՝ չպատճենելով իրենց ԴՆԹ-ն։ II մեյոզը ավելի կարճատև և պարզ գործընթաց է, քան I մեյոզը։ <<II մեյոզը հապլոիդ բջիջների միտոզն է>> միտքը կօգնի քեզ հասկանալ դրա մեխանիզմը։
Այն բջիջները, որոնք անցնում են II մեյոզի արդեն իսկ իրականացրել են I մեյոզը։ Այս բջիջները հապլոիդ են (քրոմոսոմների յուրաքանչյուր հոմոլոգ զույգից պարունակում են միայն մեկը), բայց դրանց քրոմոսոմները դեռևս կազմված են քույր՝ 2 քրոմատիդներից։ II մեյոզի ընթացքում առանձնանում են քույր քրոմատիդները՝ առաջացնելով չկրկնապատկված քրոմոսոմներով հապլոիդ բջիջներ։
Մեյոզ 2-րդի փուլերը
II պրոֆազ․ նախնական բջիջները, որոնք առաջացել են I մեյոզի արդյունքում, հապլոիդ են։ Դրանցում քրոմոսոմները կոնդենսանում են։
II մետաֆազ․ քրոմոսոմները շարվում են մետաֆազային թիթեղում։
II անաֆազ․ քույր քրոմատիդները բաժանվում են՝ ուղվելով դեպի բջջի հակառակ բևեռներ։
II թելոֆազ․ առաջացող գամետները հապլոիդ են և յուրաքանչյուր քրոմոսոմ այժմ պարունակում է միայն 1 քրոմատիդ։
II պրոֆազի ընթացքում քրոմոսոմները կոնդենսանում են և անհրաժեշտության դեպքում քայքայվում է կորիզաթաղանթը։ Ցենտրոսոմները առանձնանում են, դրանց միջև առաջանում են բաժանման իլիկի թելերը։ Դրանց միկրոխողովակները սկսում են ամրանալ քրոմոսոմներին։
Յուրաքանչյուր քրոմոսոմի երկու քույր քրոմատիդներին ամրանում են հակառակ բևեռների բաժանման իլիկների միկրոխողովակները։ II մետաֆազում քրոմոսոմները առանձին շարվում են մետաֆազային թիթեղում։ II անաֆազում քույր քրոմատիդները առանձնանում և ձգվում են դեպի բջջի հակառակ բևեռներ։
II թելոֆազում քրոմոսոմների յուրաքանչյուր հավաքակազմի շուրջը ձևավորվում է կորիզաթաղանթ և քրոմոսոմները դեկոնդենսանում են։ Ցիտոկինեզի արդյունքում քրոմոսոմների հավաքակազմերը բաժանվում են նոր առաջացած բջիջներին՝ առաջացնելով մեյոզի վերջնարդյունքները՝ 4 հապլոիդ բջիջներ, որոնցից յուրաքանչյուրում պարունակվող քրոմոսոմները կազմված են միայն 1 քրոմատիդից։ Մարդկանց օրգանիզմում մեյոզի արդյունքում առաջանում են սերմնաբջիջներ և ձվաբջիջներ։

Ինչպե՞ս է մեյոզը <<խառնում և համապատասխանեցնում>> գեները

Մեյոզի արդյունքում առաջացած բոլոր գամետները հապլոիդ են, բայց դրանք գենետիկորեն նույնական չեն։ Օրինակ՝ տես II մեյոզի վերոբերյալ դրամագիրը, որում ցուցադրված են մեյոզի վերջնարդյունք հանդիսացող բջիջները 2n=4 քրոմոսոմների թվով։ Յուրաքանչյուր գամետ պարունակում է նախնական բջջի գենետիկական նյութի յուրօրինակ <<նմուշ>>։
Պարզվում է՝ նույնիսկ 4 քրոմոսոմ ունեցող բջիջը կարող է առաջացնել ոչ միայն ինչպես տրամագրում ցուցադրված է 4, այլ նաև շատ ավելի շատ հնարավոր գամետներ։ Մեծ քանակով գենետիկորեն միմյանցից տարբեր գամետների ստացման 2 հիմնական պատճառներն են․
  • Տրամախաչումը։ Այն կետերը, որտեղ հոմոլոգ քրոմոսոմները տրամախաչվում և փոխանակում են իրենց գենետիկական նյութը, ընտրվում են քիչ թե շատ պատահականության սկզբունքով։ Այդ կետերը մեյոզ իրականացնող յուրաքանչյուր բջջում տարբեր կլինեն։ Եթե մեյոզը մի քանի անգամ իրականացվի, ինչպես օրինակ մարդու օրգանիզմում, ապա տրամախաչում կիրականան մի քանի տարբեր կետերում։
  • Հոմոլոգ քրոմոսոմների պատահական կողմնորոշում։ I մետաֆազի ընթացքում հոմոլոգ զույգերի պատահական տեղակայումը թույլ է տալիս առաջացնել հոմոլոգ քրոմոսոմների տարբեր հատվածներ պարունակող գամետներ։
Մարդկանց բջիջներում, միայն հոմոլոգ քրոմոսոմների պատահական կողմնորոշման արդյունքում կարող են առաջանալ 8 միլիոն տեսակի տարբեր գամետներ։
Եթե այս ամենին ավելացնենք նաև տրամախաչումը, ապա քո օրգանիզմում (կամ ցանկացած այլ անհատի) գենետիկորեն տարբեր հավանական գամետների քանակը անվերջ է։
Դիտիր տեսակների բազմազանությունը տեսանյութը, որպեսզի հասկանաս, թե մեյոզի արդյունքում առաջացած գենետիկական բազմազանությունը որքան կարևոր է պոպուլյացիաների գոյատևման և էվոլյուցիայի համար։

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: