If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Նախակորիզավորների գենետիկ բազմազանությունը

Մեխանիզմներ, որոնք նախակորիզավորների պոպուլյացիաներում առաջացնում են գենետիկ փոփոխականություն։ Տրանսդուկցիա, տրանսֆորմացիա, կոնյուգացիա, տրանսպոզոնային տարրեր։

Հիմնական դրույթներ

 • Տրանսֆորմացիայի (փոխակերպություն) ընթացքում բակտերիան կլանում է իր միջավայրում եղած ԴՆԹ-ի ազատ մոլեկուլը։
 • Տրանսդուկցիայի (տեղաշարժ) ընթացքում վիրուսի միջոցով ԴՆԹ-ն պատահականորեն մի բակտերիայից փոխադրվում է մեկ այլ բակտերիա։
 • Կոնյուգացիայի (հարակցություն) ընթացքում բջիջների միջև առաջացող «խողովակի» միջոցով բակտերիաներից մեկը իր ԴՆԹ-ի հատվածը փոխադրում է մյուսին։
 • Տրանսպոզոնները (տեղափոխվող տարրերը) ԴՆԹ-ի հատվածներ են, որոնք ընդունակ են տեղաշարժվելու կամ «թռչելու» գենոմի սահմաններում։ Արդյունքում տրանսպոզոնները կարող են տեղաշարժել նաև բակտերիայի այն գեները, որոնք պատասխանատու են հակաբիոտիկների նկատմամբ կայունության կամ դրանց ախտածին ազդեցության համար։

Ներածություն

Երբ լսում ես «կլոն» բառը, ինչի՞ մասին ես մտածում։ Միգուցե սկսում ես մտածել Դոլլի ոչխարի կամ մոլեկուլային կենսաբանության լաբորատորիայում իրականացվող փորձերի մասին։ Այս ամենը ճիշտ է, բայց դրանից բացի՝ քեզ շրջապատող բակտերիաները (որոնք քո աղիքներում են, քո մաշկի վրա, խոհանոցի լվացարանի մակերեսին) մշտապես «կլոնավորվում» են։
Բակտերիաները բազմանում են 2 կեսի բաժանման ճանապարհով ուղղակի բաժանում կոչվող գործընթացի շնորհիվ։ Ուղղակի բաժանման արդյունքում առաջանում են նախնական բակտերիայի կլոնները՝ գենետիկորեն նույնական պատճենները։ Եվ քանի որ դուստր բակտերիաները գենետիկորեն նույնական են նախնական բակտերիային, ապա ուղղակի բաժանման արդյունքում գենետիկական բազմազանություն կամ գեների ռեկոմբինացիա չի նկատվում (բացառությամբ պատահական մուտացիայի արդյունքում տեղի ունեցող փոփոխությունների)։ Նշված երևույթները հակադիր են սեռական բազմացմանը։
Այնուամենայնիվ, գենետիկական բազմազանությունը տեսակների գոյատևման հիմնական միջոցն է։ Գենետիկական բազմազանության և բնական ընտրության օգնությամբ օրգանիզմների (և՛ բակտերիաների, և՛ բույսերի, և՛ կենդանիների) խմբերը հարմարվում են միջավայրի փոփոխություններին։ Այդ պատճառով դժվար չէ պատկերացնել, որ նախակորիզավորները կարող են փոխանակվել գեներով հետևյալ 3 մեխանիզմների՝ կոնյուգացիայի, տրանսֆորմացիայի և տրանսդուկցիայի միջոցով։

Տրանսֆորմացիա

Տրանսֆորմացիայի ընթացքում բակտերիան միջավայրից կլանում է ԴՆԹ-ի այն մոլեկուլը, որը նախկինում սովորաբար արտազատել էր մեկ այլ բակտերիա։ Իսկ լաբորատորիայում գիտնականները ԴՆԹ-ի այդ մոլեկուլը կարող են ավելացնել բակտերիայի միջավայրում (տե՛ս Կենսատեխնոլոգիաների վերաբերյալ հոդվածը)։ Եթե ԴՆԹ-ի հատվածը օղակաձև է, ապա այն կոչվում է պլազմիդ։ Պլազմիդ ստացող բակտերիան կարող է կրկնապատկել այն և փոխանցել իր սերունդներին։
Ձախ կողմում՝ տրանսֆորմացայի արդյունքում կլանված պլազմիդ։
Աջ կողմում՝ գծային ԴՆԹ-ի հատված, որը կլանվել է տրանսֆորմացիայի արդյունքում, այնուհետև ներմուծվել է բակտերիայի քրոմոսոմի մեջ հոմոլոգ ռեկոմբինացիայի միջոցով։
Ձևափոխված նկարը՝ "Conjugation," ըստ՝ Adenosine-ի (CC BY-SA 3.0)։ Ձևափոխված նկարի արտոնագիրն է՝ CC BY-SA 3.0
Իսկ ինչո՞ւ է սա կարևոր։ Պատկերացրեք, որ անվնաս բակտերիաները միջավայրի ախտածին բակտերիաներից ստանում են ԴՆԹ-ի մոլեկուլ, որը պարունակում է ախտածին գեներ։ Եթե ստացող բակտերիան ներմուծի այդ նոր ԴՆԹ-ն իր քրոմոսոմի մեջ (ինչը կարող է տեղի ունենալ հոմոլոգ ռեկոմբինացիայի արդյունքում), ապա ստացող բակտերիան ևս կարող է դառնալ ախտածին։

Տրանսդուկցիա

Տրանսդուկցիայի ընթացքում վիրուսները, վարակելով բակտերիան, դրա քրոմոսոմային ԴՆԹ-ի մի փոքր հատվածը «պատահականորեն» փոխանցում են մեկ այլ բակտերիայի։
Այո՛, նույնիսկ բակտերիաներն են վարակվում վիրուսներով։ Այն վիրուսները, որոնք վարակում են բակտերիաները, կոչվում են բակտերիաֆագեր։ Բակտերիաֆագերն էլ այլ վիրուսների նման կենսաբանական աշխարհի մակաբույծներ են։ Դրանք ներթափանցում են բջջի մեջ և պարտադրում բջջին ստեղծել ավելի շատ բակտերիաֆագեր։
Բայց այս գործընթացը կարող է թեթևակի «անփույթ» ընթանալ։ Երբեմն վարակված բջջի ԴՆԹ-ի մի հատվածը կարող է հայտնվել նոր առաջացած բակտերիաֆագում։ Այլ բջիջ վարակելիս այս բակտերիաֆագը իր հետ կտանի նաև բակտերիայի ԴՆԹ-ի այդ հատվածը։ Որոշ բակտերիաֆագեր նույնիսկ մասնատում են վարակված բջջի ԴՆԹ-ն՝ ավելի հավանական դարձնելով բակտերիայի ԴՆԹ-ի հատվածի փոխադրումը։
Վիրուսները վարակում են բջիջները՝ իրենց ԴՆԹ-ն դրանց ներարկելով։ Արդյունքում բակտերիայի ԴՆԹ-ն մասնատվում է, և վիրուսի ԴՆԹ-ն սկսում է կրկնապատկվել։ Առաջանում են վիրուսային նոր մասնիկներ, որոնք պատռում են բակտերիայի բջիջը։ Այդ մասնիկներից մեկը վիրուսային ԴՆԹ-ի փոխարեն պարունակում է վարակված բակտերիայի ԴՆԹ-ն։ Եվ նոր բակտերիան վարակելիս վիրուսը դրա մեջ ներարկում է նախորդ տիրոջ ԴՆԹ-ն, որը կարող է մտնել վարակված նոր բջջի քրոմոսոմի կազմության մեջ։
Ձևափոխված նկարը՝ "Conjugation," ըստ՝ Adenosine-ի (CC BY-SA 3.0)։ Ձևափոխված նկարի արտոնագիրն է՝ CC BY-SA 3.0
Բակտերիաներից զատ՝ արքեաները՝ նախակորիզավորների մյուս խումբը, չեն կարող վարակվել բակտերիաֆագերի միջոցով։ Բայց դրանք ունեն այլ հատուկ վիրուսներ, որոնք գենետիկական նյութը կարող են փոխադրել մի բջջից մյուսը։

Կոնյուգացիա

Կոնյուգացիայի ընթացքում ԴՆԹ-ն փոխանցվում է մի բակտերիայից մյուսը։ Դոնոր բակտերիան սեռական թարթիչի միջոցով ամրանում և դեպի իրեն է ձգում ռեցիպիենտ բակտերիան։ Այնուհետև դոնոր (տվող) բակտերիան ԴՆԹ-ն փոխանցում է ռեցիպիենտին (ընդունող)։ Սովորաբար նշված ԴՆԹ-ն հանդես է գալիս պլազմիդի տեսքով։
 1. F+ դոնոր բակտերիան պարունակում է քրոմոսոմային ԴՆԹ և F պլազմիդ։ Այն ունի սեռական ցուպիկաձև թարթիչ։ Ռեցիպիենտ F- բակտերիան ունի միայն քրոմոսոմ և չունի F պլազմիդ։
 2. Դոնոր բակտերիան իր սեռական թարթիչով ամրանում է ռեցիպիենտ բակտերիային։ Արդյունքում այդ երկու բակտերիաները մոտենում են իրար։
 3. Այս երկու բակտերիաների ցիտոպլազմաների միջև առաջանում է անցուղի, որով փոխանցվում է F պլազմիդի մի շղթան։
 4. Այժմ այս երկու բակտերիաներն էլ պարունակում են F պլազմիդ և համարվում են F+ բակտերիաներ։ Այսպիսով՝ նախկին ռեցիպիենտ բակտերիան այժմ համարվում է դոնոր և կարող է առաջացնել սեռական թարթիչ։
Ձևափոխված նկարը՝ "Conjugation," ըստ՝ Adenosine-ի (CC BY-SA 3.0)։ Ձևափոխված նկարի արտոնագիրն է՝ CC BY-SA 3.0
Բակտերիաները սովորաբար գործում են որպես դոնորներ, եթե ունեն ԴՆԹ-ի բեղունության գործոն (F գործոն) կոչվող հատվածը։ ԴՆԹ-ի այդ հատվածը գաղտնագրում է սեռական թարթիչի կառուցողական սպիտակուցները։ Սեռական թարթիչում կա նաև հատուկ հատված, որտեղ սկսվում է ԴՆԹ-ի փոխադրումը։
Եթե կոնյուգացիայի ընթացքում մի բակտերիայից մյուսն է փոխանցվում F գործոն, ապա ստացող բակտերիան վերածվում է F+ կամ դոնոր բակտերիայի։ Դրանում առաջանում է սեփական սեռական թարթիչը, և այն, իր հերթին, ԴՆԹ-ի այս հատվածը կարող է փոխանցել մեկ այլ բակտերիայի։ Սա կարելի է նմանեցնել վամպիրի խայթոցին, որից հետո խայթված մարդը ևս վերածվում է վամպիրի։

Տրանսպոզոններ

Տրանսպոզոնները ևս բակտերիայի գենետիկական կարևոր տարրերից են3։ ԴՆԹ-ի այս հատվածները կարող են «ցատկել» գենոմի սահմաններում՝ տեղադրվելով քրոմոսոմի այլ մասերում կամ իրենց պատճենները դնելով քրոմոսոմի այլ հատվածներում։ Տրանսպոզոններ հայտնաբերվել են ոչ միայն բակտերիաներում, այլև բազմաթիվ այլ օրգանիզմներում (այդ թվում՝ մարդու օրգանիզմում)։
Բակտերիաներում տրանսպոզոնները երբեմն կրում են հակաբիոտիկների նկատմամբ կայուն կամ ախտածին գեներ (որոնք բակտերիան դարձնում են որևէ հիվանդության հարուցիչ)4,5,6։ Եթե նշված տրանսպոզոններից մեկը «ցատկի» քրոմոսոմից պլազմիդ, ապա այն գենը, որը տվյալ տրանսպոզոնը կրում էր, կարող է կոնյուգացիայի կամ տրանսֆորմացիայի եղանակով փոխանցվել այլ բակտերիաների։ Սա նշանկում է, որ գեները շատ արագ կարող են տարածվել պոպուլյացիայում։
Գենոմում տրանսպոզոնների տեղաշարժման տարբերակներից մեկը կրկնապատկումն ու այդ պատճենները նոր դիրքերում տեղադրումն է։ Այս գծապատկերում բակտերիայի քրոմոսոմում տեղակայված տրանսպոզոնը կրկնապատկվում և ներմուծվում է պլազմիդի մեջ։
Նկարի հիմքը՝ Reece et al-ի նույնանման նկարը7

Ամփոփում

Բակտերիաները շատ արագ են բազմանում։ Մի ամբողջ սերունդ ստեղծելու համար որոշ տեսակի բակտերիաների անհրաժեշտ է ընդամնենը մի քանի րոպե։ Սերնդափոխության այս կարճ ժամանակահատվածը, ինչպես նաև պատահական մուտացիաներն ու այս հոդվածում ներկայացված գենային ռեկոմբինացիայի մեխանիզմները թույլ են տալիս բակտերիաներին (և մյուս նախակորիզավորներին) շատ արագ զարգանալ։
Իսկ դա լա՞վ է։ Դա կախված է քո հեռանկարներից։ Կտրուկ էվուլյուցիայի ենթարկվելու իրենց այս հատկությամբ բակտերիաները կարող են հեշտությամբ հարմարվել միջավայրի փոփոխություններին, օրինակ՝ միջավայրում հակաբիոտիկի ավելացմանը։ Դա, իհարկե, հիանալի առավելություն է բակտերիայի համար, սակայն ոչ մեզ համար, քանի որ ի վերջո այդ բոլոր հիվանդություններով վարակվում ենք մենք։

Ստուգիր գիտելիքներդ

 1. Համապատասխանեցրու գեների փոխադրման տեսակը իր բացատրությանը։
  1


Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: