If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Բակտերիաֆագեր

Բակտերիաներ ախտահարող վիրուսներ։ Լիտիկ և լիզոգեն ցիկլեր։

Ներածություն

Նույնիսկ բակտերիան կարող է վարակվել վիրուսով։ Այն վիրուսները, որոնք վարակում են բակտերիան, կոչվում են բակտերիաֆագեր (կարճ՝ ֆագեր)։ Որոշ ֆագեր առավել մանրամասն ուսումնասիրվում են լաբորատորիայում (որպեսզի ավելի լավ ծանոթանան դրանց)։
Այս հոդվածում կուսումնասիրենք միմյանցից տարբեր երկու շրջափուլ, որոնք նկարագրում են, թե ինչպես են բակտերիաֆագերը վարակում բատերիաները։
 • Լիտիկ շրջափուլ։ Ֆագը վարակում է բակտերիան և «ստիպում» դրան առաջացնել բազմաթիվ նոր ֆագեր, այնուհետև պայթեցնելով տեր բջիջը՝ սպանում է վերջինիս (լիզիս
 • Լիզոգենիկ շրջափուլ։ Ֆագը վարակում է բակտերիան և ներմուծում իր ԴՆԹ–ն բակտերիայի քրոմոսոմի մեջ՝ թույլ տալով ֆագի ԴՆԹ–ին (այսուհետ՝ պրոֆագ) կրկնապատկվել և ժառանգվել բջջի սեփական ԴՆԹ–ի հետ միասին։
Արի ավելի մանրամասն ուսումնասիրենք այս շրջափուլերից յուրաքանչյուրը։

Բակտերիաֆագը վիրուս է, որը վարակում է բակտերիան

Բակտերիաֆագը կամ ավելի կարճ՝ ֆագը վիրուս է, որը վարակում է բակտերիան։ Վիրուսների այլ տեսակների պես բակտերիաֆագերը նույնպես տարբերվում են միմյանցից իրենց կառուցվածքով և ժառանգական նյութով։
 • Ֆագի գենոմը կարող է կազմված լինել ԴՆԹ–ից կամ ՌՆԹ–ից, որը կարող է կրել նվազագույնը 4, առավելագույնը՝ մի քանի հարյուր գեն1,2,3։
 • Ֆագի կապսիդը կարող է ունենալ քսանանիստ, պարուրաձև և գլխիկ–պոչային կառուցվածք։ Գլխիկ–պոչային կառուցվածքը հատուկ է միայն ֆագերին և դրա ազգականներին (հայտնաբերված չէ կորիզավորներ վարակող վիրուսներում)4,5։
  Քսանանիստ ֆագ, գլխիկ–պոչային ֆագ և պարուրաձև ֆագ։
  Նկարը ձևափոխված է՝ "Corticovirus," "T7likevirus," և "Inovirus, ըստ՝ ViralZone/Swiss Institute of Bioinformatics, CC BY-NC 4.0։

Բակտերաֆագային վարակներ

Ինչպես այլ վիրուսները, այնպես էլ բակտերիաֆագերը վարակում են տեր բջիջը վերարտադրվելու նպատակով։ Այն քայլերի ամբողջությունը, որոնց արդյունքում տեղի է ունենում վարակման գործընթացը, կոչվում է ֆագի կենսափուլ։
Որոշ ֆագեր կարող են վերարտադրվել միայն լիտիկ փուլի միջոցով, որի արդյունքում տեր բջիջը պայթեցվում և սպանվում է։ Մյուսների կյանքի շրջափուլում էլ միմյանց հաջորդում են ինչպես լիտիկ, այնպես էլ լիզոգենիկ շրջափուլերը։ Վերջինիս դեպքում նրանք չեն սպանում տեր բջիջը (փոխարենը բջջի յուրաքանչյուր բաժանման ընթացքում կրկնապատկվում են տիրոջ ԴՆԹ–ի հետ միասին)։
Արի ավելի մանրամասն ուսումնասիրենք այս երկու շրջափուլերը։ Որպես օրինակ՝ մենք կդիտարկենք լամբդա (λ) ֆագը, որը վարակում է E. coli բակտերիան, և որի կենսափուլում միմյանց կարող են հաջորդել լիտիկ և լիզոգենիկ շրջափուլերը։

Լիտիկ շրջափուլ

Լիտիկ շրջափուլի ընթացքում ֆագը գործում է որպես տիպիկ վիրուս․ այն իր ենթակայության տակ է վերցնում տեր բջիջը և օգտագործում վերջինիս պաշարները՝ բազմաթիվ այլ ֆագեր առաջացնելու համար, հանգեցնելով բջջի լիզիսի (պայթյուն) և մահվան։
 1. Ամրացում։ Ֆագի «պոչիկի» սպիտակուցները միանում են բակտերիալ բջջի բջջաթաղանթի հատուկ ընկալչին (այս դեպքում՝ շաքարի փոխադրիչ)։
 2. Թափանցում։ Ֆագն իր երկշղթա ԴՆԹ–ն ներմուծում է բակտերիայի ցիտոպլազմայի մեջ։
 3. ԴՆԹ–ի կրկնապատկում և սպիտակուցի սինթեզ։ Ֆագի ԴՆԹ–ն կրկնապատկվում է, իսկ դրա գեները էքսպրեսիայի են ենթարկվում՝ սպիտակուցներ (օրինակ՝ կապսիդային սպիտակուցները) սինթեզելու համար։
 4. Նոր ֆագի ձևավորումը: Կապսիդային սպիտակուցներից ձևավորվում են կապիսդները, որոնց մեջ էլ ներմուծվում է ԴՆԹ–ն՝ ձևավորելով բազմաթիվ նոր ֆագեր։
 5. Լիզիս: Լիտիկ շրջափուլի ավարտին ֆագի գեների էքսպրեսիայի արդյունքում ստեղծվում են սպիտակուցներ, որոնք բակտերիայի բջջաթաղանթում և բջջապատում առաջացնում են ծակոտիներ։ Այդ ծակոտիների միջով ջուրը ներս է լցվում։ Արդյունքում բջիջը ուռչում և պայթում է ջրով լցված փուչիկի նման։
Բջջի պայթյունի կամ լիզիսի արդյունքում հարյուրավոր նոր ֆագեր են դուրս գալիս, որոնք կարող են գտնել և ախտահարել այլ բջիջներ։
Նկարը ձևափոխված է՝ "Conjugation," ըստ՝ Adenosine (CC BY-SA 3.0)։ Ձևափոխված նկարի արտոնագիրն է՝ CC BY-SA 3.0 license. Based on similar diagram in Alberts et al.6
Լիտիկ շրջափուլի փուլերն են․
 1. Ամրացում։ Ֆագի «պոչիկի» սպիտակուցները միանում են բակտերիալ բջջի բջջաթաղանթի հատուկ ընկալչին (այս դեպքում՝ շաքարի փոխադրիչ)։
 2. Թափանցում։ Ֆագն իր երկշղթա ԴՆԹ–ն ներմուծում է բակտերիայի ցիտոպլազմայի մեջ։
 3. ԴՆԹ–ի կրկնապատկում և սպիտակուցի սինթեզ։ Ֆագի ԴՆԹ–ն կրկնապատկվում է, իսկ դրա գեները էքսպրեսիայի են ենթարկվում՝ սպիտակուցներ (օրինակ՝ կապսիդային սպիտակուցները) սինթեզելու համար։
 4. Նոր ֆագի ձևավորումը: Կապսիդային սպիտակուցներից ձևավորվում են կապիսդները, որոնց մեջ էլ ներմուծվում է ԴՆԹ–ն՝ ձևավորելով բազմաթիվ նոր ֆագեր։
 5. Լիզիս: Լիտիկ շրջափուլի ավարտին ֆագի գեների էքսպրեսիայի արդյունքում ստեղծվում են սպիտակուցներ, որոնք բակտերիայի բջջաթաղանթում և բջջապատում առաջացնում են ծակոտիներ։ Այդ ծակոտիների միջով ջուրը ներս է լցվում։ Արդյունքում բջիջը ուռչում և պայթում է ջրով լցված փուչիկի նման։
Բջջի պայթյունի կամ լիզիսի արդյունքում բակտերիայից արտազատվում են հարյուրավոր նոր ֆագեր, որոնք կարող են գտնել և վարակել այլ բջիջների։ Այս եղանակով լիտիկ վարակման մի քանի փուլերի արդյունքում ֆագը կարող է լայնորեն տարածվել բակտերիաների պոպուլյացիաներում չոր անտառում բռնկված հրդեհի նման։

Լիզոգենիկ շրջափուլ

Լիզոգենիկ շրջափուլը թույլ է տալի ֆագին վերարտադրվել՝ առանց տեր բջիջը սպանելու։ Որոշ ֆագեր կարող են ունենալ միայն լիտիկ շրջափուլ, մինչդեռ այն ֆագը, որը մենք ուսումնասիրում ենք, այն է՝ լամբդա (λ), կարող է անցում կատարել մի շրջափուլից մյուսը։
Լիզոգենիկ շրջափուլի առաջին երկու քայլերը (ամրացում և ԴՆԹ–ի ներմուծում) ընթանում են ճիշտ այնպես, ինչպես լիտիկ շրջափուլում։ Սակայն ԴՆԹ–ն, մտնելով բջիջ, անմիջապես չի կրկնապատկվում կամ սպիտակուցներ սինթեզում։ Փոխարենը միանում է բակտերիալ քրոմոսոմի որոշակի հատվածին, որի արդյունքում էլ ֆագի ԴՆԹ–ն ամբողջովին ներմուծվում է բակտերիայի քրոմոսոմի մեջ։
Լիզոգենիկ շրջափուլ
 1. Ամրացում։ Բակտերիաֆագն ամրանում է բակտերիալ բջջին։
 2. Թափանցում։ Բակտերիաֆագը ներմուծում է իր ԴՆԹ–ն բակտերիալ բջջի մեջ։
 3. Ներմուծում։ Ֆագի ԴՆԹ–ն միանում է բակտերիալ քրոմոսոմին և ներմուծվում է դրա մեջ՝ որպես պրոֆագ։
 4. Բջջի բաժանում։ Ամեն անգամ, երբ պրոֆագ պարունակող բջիջը բաժանվում է, դուստր բջիջները «ժառանգում» են պրոֆագը։
Նկարը ձևափոխված է՝ "Conjugation," ըստ՝ Adenosine (CC BY-SA 3.0)։ Ձևափոխված նկարի արտոնագիրն է՝ CC BY-SA 3.0 license. Based on similar diagram in Alberts et al.6
Ֆագի ներմուծած ԴՆԹ–ն՝ պրոֆագը, ակտիվ չէ․ դրա գեները չեն ենթարկվում էքսպրեսիայի, և այն չի ստեղծում նոր ֆագեր։ Սակայն տեր բջջի յուրաքանչյուր բաժանման արդյունքում պրոֆագը կրկնապատկվում է տիրոջ հաշվին, դրա ԴՆԹ–ի նման։ Լիտիկ շրջափուլի համեմատ՝ լիզոգենիկը պակաս «աչքի զարնող է» (և պակաս «արյունալի»), սակայն, ի վերջո, այն պարզապես ֆագի վերարտադրման մեկ այլ եղանակ է։
Բարենպաստ պայմաններում պրոֆագը կարող է ակտիվանալ և անջատվել բակտերիալ քրոմոսոմից՝ հանգեցնելով լիտիկ շրջափուլի մնացյալ քայլերի իրականացման (ԴՆԹ-ի կրկնապատկում, սպիտակուցների սինթեզ, ֆագի ձևավորում և լիզիս)։
 1. Պրոֆագը անջավում է բակտերիալ քրոմոսոմից և վերածվում օղակաձև ԴՆԹ–ի։
 2. Սկսվում է լիտիկ շրջափուլը։
Ձևափոխված նկարը՝ "Conjugation," ըստ՝ Adenosine-ի (CC BY-SA 3.0)։ Ձևափոխված նկարի արտոնագիրն է՝ CC BY-SA 3.0

Կատարե՞լ, թե՞ չկատարել լիզիս

Բջջի վարակման դեպքում ֆագն ի՞նչ փուլ է «որոշում» օգտագործել՝ լիտի՞կ, թե՞ լիզոգենիկ։ Առաջին կարևոր գործոնը այն ֆագերի քանակն է, որոնք միաժամանակ վարակում են բակտերիան9։ Վարակող ֆագերի մեծ թիվը պայմանավորում է լիզոգեն շրջափուլի իրականացման հավանականությունը։ Այս ռազմավարությունը կանխում է բակտերիաների բնաջնջումը, այսինքն՝ մեղմացնում է ֆագի հարձակումները։ Դա կատարվում է, երբ ֆագ–տեր հարաբերակցությունը մեծ է լինում։
Ի՞նչն է ստիպում պրոֆագին անջատվել քրոմոսոմից և սկսել լիտիկ շրջափուլը։ Փորձարաններում ԴՆԹ–ն վնասող գործոնները (օրինակ՝ ՈւՄ ճառագայթները և քիմիական նյութերը) պոպուլյացիայի պրոֆագերի մեծ մասին ստիպում են վերաակտիվանալ։ Այնուամենայնիվ, պոպուլյացիայում պրոֆագերի մի փոքր մասն ինքնաբար «կգնա լիտիկ շրջափուլ» նույնիսկ արտաքին ազդակների բացակայության դեպքում։

Հակաբիոտիկներն ի համեմատ բակտերիոֆագերի

Նախքան հակաբիոտիկների հայտնաբերումը զգալի հետազոտություններ էին իրականացվում բակտերիաֆագերի վրա՝ որպես մարդու բակտերիալ հիվանդությունները բուժելու արդյունավետ միջոց։ Բակտերիաֆագերը հարձակվում են միայն տեր բակտերիայի վրա, իսկ մարդու բջիջները չեն վարակում։ Այպիսով՝ այդ պատճառով դրանք արդյունավետ կարող են լինել մարդու բակտերիալ հիվանդությունները բուժելիս։
Հակաբիոտիկների հայտնաբերումից հետո ֆագերի ուսումնասիրության ոլորտում մինչ այդ գրանցված հաջողությունները չեղարկվեցին աշխարհի տարբեր հատվածներում (հատկապես անգլախոս երկրներում)։ Բայց և այնպես, ֆագերը մինչ օրս օգտագործվում են բուժական նպատակներով աշխարհի մի շարք երկրներում, ներառյալ՝ Ռուսաստանում, Վրաստանում և Լեհաստանում։
Վերջերս աճող հետաքրքրություն է նկատվում «ֆագերի մեթոդը» վերադարձնելու ուղղությամբ՝ հաշվի առնելով հակաբիոտիկների նկատմամբ դիմադրողականություն ունեցող բակտերիաների քանակի աճը։ Սակայն անհրաժեշտ են հավելյալ հետազոտություններ՝ պարզելու, թե որքանով են ֆագերը անվտանգ և արդյունավետ։ Բայց ո՜վ իմանա, հնարավոր է, որ մի օր բժիշկը պենիցիլինի փոխարեն ֆագեր նշանակի քեզ։

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: