If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Քրոմոսոմներ, քրոմատիդներ և քրոմատին

ԴՆԹ-ի տրանսկրիպցիան, տրանսլյացիան և կրկնապատկումը միտոզի և մեյոզի ընթացքում․ ակնարկ։ Իմացի՛ր ավելին քրոմոսոմների, քրոմատիդների և քրոմատինի վերաբերյալ։ Հեղինակ՝ Սալ Քան։

Տեսանյութի սղագրությունը