If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Բջջային ցիկլի կարգավորիչները

Բջջային ցիկլի հիմնական կարգավորող համակարգը։ Ցիկլիններ, ցիկլին-կախյալ կինազներ (Cdks) և APC/C-ներ։

Ներածություն

Հետևյալ հոդվածում՝ Բջջի կենսափուլի անցակետերը մենք քննարկեցինք բջջի կենսափուլի անցումների ինչուները․ այն գործոնները, որոնք բջիջը հաշվի է առնում, երբ նախքան բջջի կենսափուլը սկսելը պետք է որոշի արդյոք պետք է այն սկսել, թե ոչ։ Այս գործոնները ներառում են և՛ արտաքին (ինչպես օրինակ մոլեկուլային ազդակներ), և՛ ներքին (ինչպես օրինակ՝ ԴՆԹ-ի վնասվածքները) ազդանշաններ։
Այսպիսի ազդանշանները գործում են բջջի կենսափուլի կարգավորիչների ակտիվությունը փոխելով։ Այս կարգավորիչների շնորհիվ են տեղի ունենում այնպիսի առանցքային իրադարձություններ, ինչպիսիք են՝ ԴՆԹ-ի կրկնապատկումը կամ քրոմոսոմների տարամիտումը։ Դրանք նաև համոզվում են, որ այս իրադարձությունները տեղի են ունենում ճիշտ հերթականությամբ և յուրաքանչյուր փուլը (օրինակ՝ Gstart subscript, 1, end subscript) խթանում է մյուս փուլի սկզբին(օրինակ՝ S)։
Այս հոդվածում մենք կուսումնասիրենք բջջի կենսափուլի կարգավորիչները՝ մասնավորապես՝ ցիկլին կոչվող սպիտակուցները, ցիկլին կախյալ կինազ (Cdk) ֆերմենտը և անաֆազը խթանող համալիրը (APC/C):

Ցիկլիններ

Ցիկլինները բջջի կենսափուլի կարևորագույն կարգավորիչներից են։ Ցիկլինները միմյանց հետ հապ ունեցող սպիտակուցների խումբ է։ Մարդկանց և գրեթե բոլոր մյուս կորիզավորների օրգանիզմում տարբերում ենք այս խմբի սպիտակուցների 4 տեսակներ՝ Gstart subscript, 1, end subscript ցիկլիններ, Gstart subscript, 1, end subscript/S ցիկլիններ, S ցիկլիններ և M ցիկլիններ։
Ինչպես պարզ է դառնում անվանումներից, այս ցիկլիններից յուրաքանչյուրը ասոցացվում է բջջի կենսափուլի որևէ փուլի կամ անցումային շրջանի հետ և նպաստում է տվյալ փուլի կամ շրջանի իրականացմանը։ Օրինակ՝ M ցիկլինը խթանում է M փուլի իրադարձությունների իրականացմանը՝ ինչպես օրինակ՝ կորիզաթաղանթի մասնատմանը և քրոմոսոմների կոնդենսացմանըstart superscript, 1, comma, 2, end superscript։
Տրամագիր․ Ցիկլինի էսքպրեսիայի ցիկլը։ Այս գրաֆիկը ցուցադրում է, թե ինչպես են բջջի կենսափուլի ընթացքում փոխվում տարբեր ցիկլինների կոնցենտրացիաները։
G1 ցիկլին․ դրա քանակը G1 փուլում ցածր է,դանադաղ աճում և S փուլի միջնամասում հասում է գագաթնակետին, այնուհետև դանդաղ նվազում է և M փուլի վերջում հասնում 0-ի։
G1/S ցիկլին․ բջիջների հիմնական մասում դրա քանակը շատ քիչ է, սակայն G1/S անցման շրջանում կտրուկ, սիմետրիկ դրա քանակն աճում է՝ հասնելով բարձրակետին։
S ցիկլին․ վաղ G1 փուլում դրա քանակը քիչ է, ուշ G1 և S փուլերում այն դանադաղ աճում է՝ վաղ G2 փուլում հասնելով բարձրակետին, իսկ վաղ M փուլում դրա քանակը կրկին նվազում է՝ հասնելով 0-ի։
M ցիկլին․ ողջ G1 փուլում դրա քանակը շատ քիչ է, այնուհետև սկսում է աճել՝ G2/M անցումային շրջանում հասնելով իր բարձրակետին և M փուլի միջնահատվածում կտրուկ նվազելով մինչև 0։
Նկարը հետևյալ նկարի ձևափոխված տարբերակն է՝ "Control of the cell cycle: Figure 2," ըստ OpenStax College, Biology (CC BY 3.0). Բնօրինակը ձևափոխել է WikiMaMa-ն։
Բջջի կենսափուլում տարբեր ցիկլինների մակարդակները կարող են զգալի կերպով փոփոխվել՝ ինչպես ցույց է տրված աջ կողմի տրամագրում։ Տիպիկ ցիկլինը բջջի կենսափուլի հիմնական մասում առկա է քիչ քանակով, բայց դրա քանակը կտրուկ ավելանում է երբ դրա կարիքը կա։ Օրինակ՝ M ցիկլինի քանակը կտրուկ աճում է Gstart subscript, 2, end subscript փուլից M անցումային շրջանում։ Gstart subscript, 1, end subscript ցիկլինները տիպիկ չեն, այդ իսկ պատճառով բջջի կենսափուլում ավելի անրաժեշտ են։

Ցիկլին կախյալ կինազներ

Բջջի կենսափուլի իրականացման համար ցիկլինը պետք է բջջում ակտիվացնի կամ դեակտիվացնի մի շարք թիրախ սպիտակուցներ։ Ցիկլինները կարգավորում են բջջում իրականացող իրադարձությունները՝ համագործակցելով ցիկլին կախյալ կինազ(Cdks)կոչվող ֆերմենտների ընտանիքի հետ։Ցիկլին կախյալ կինազը միայնակ ոչ ակտիվ վիճակում է գտնվում, բայց ցիկլինը ամրանալով վերածում է դրան գործառական ֆերմենտի և թույլ է տալիս դրան ձևափոխել թիրախ սպիտակուցները։
Իսկ ինչպե՞ս են դրանք գործում։ Cdk-ները կինազներ են՝ ֆերմենտներ, որոնք ֆոսֆորիլացնում են (ֆոսֆատային խումբ են կցում) հատուկ թիրախ սպիտակուցներին։ Այս կցված ֆոսֆատային խումբը գործում է որպես փոխարկիչ՝ թիրախ սպիտակուցին ավելի կամ պակաս ակտիվ դարձնելով։ Cdk-ին ամրանալիս ցիկլինն ունի 2 կարևոր ազդեցություններ․ այն ակտիվացնում է Cdk-ը որպես կինազ, բայց այն նաև ուղորդում է Cdk-ին դեպի թիրախ բջիջների հատուկ հավաքակազմի։ Վերջիններս համապատասխանեցված են բջջի կենսացիկլի շրջափուլերին։ Դրանք ևվ կարգավորվում են ցիկլիններով։ Օրինակ՝ Gstart subscript, 1, end subscript/S ցիկլինները ուղորդում են Cdk-ներին դեպի S փուլի թիրախներ (օրինակ՝ ԴՆԹ-ի կրկնապատկման խթանումը), մինչդեռ M ցիկլինները ուղորդում են Cdk-ներին դեպի M փուլի թիրախներ (օրինակ՝ կորիզաթաղանթի քայքայման են հանգեցնում)։
Պարզեցված տրամագիր, որում ցուցադրված է թե ինչպես են ցիկլինները փոխում Cdk-ների ակտիվությունը։
Ձախ վահանակ (չկա ցիկլին)․ ոչ մի ցիկլին ներկա չէ, Cdk-ն դեակտիվացված վիճակում է և G1/S անցումային շրջանին հատուկ թիրախները ֆոսֆորիլացված չեն։ Ոչինչ տեղի չի ունենում և S փուլի գործոնները մնում են <<անջատված>> վիճակում։
Աջ վահանակ (+G1/S ցիկլիններ)․ G1/S ցիկլինները ներկա են և ամրանում են Cdk-ին։ Cdk-ն հիմա ակտիվացված է և G1/S անցումային շրջանում այն ֆոսֆորիլացնում է տարբեր հատուկ թիրախների։ Ֆոսֆորիլացված թիրախները ակտիվացնում են ԴՆԹ-ի կրկնապատկմանը մասնակցող ֆերմենտները և սկսվում է S փուլը։
Հիմնականում Cdk-ի քանակը բջջի կենսափուլի ընթացքում անփոփոխ է մնում ,բայց դրա ակտիվությունն ու թիրախ բջիջները կախված տարբեր ցիկլինների մակարդակի աճից և նվազումից փոխվում են։ Ցիկլինային զուգընկերոջից բացի ակտիվացվելու համար Cdk-ները պետք է նաև որևէ հստակ հատվածում ֆոսֆորիլացվեն (այս հոդվածի տրամագրերում ցուցադրված չէ)։ Կարող են նաև ֆոսֆորիլացվել այդ մոլեկուլի այլ հատվածները, ինչի արդյունքում դրա ակտիվությունը կնվազի։
Ցիկլիններն ու Cdk-ները էվոլյուցիոն տեսակետից պահպանված են, ինչը նշանակում է, որ դրանք հայտնաբերված են տարբեր տեսակներում՝ խմորասնկերից մինչև գորտեր և մարդիկ։Միայն այս համակարգում որոշ մանրուքներ փոքր ինչ տարբերվում են․ օրինակ՝ խմորասնկերը ունեն միայն 1 Cdk, իսկ մարդկանց և կաթնասունների օրգանիզմում կան մի քանի Cdk-ները, որոնք մասնակցում են բջջի կենսափուլի տարբեր փուլերում (Այո՛, սա կարծես բացառություն է <<Cdk-ների քանակը չի փոխվում>> կանոնից)։ Բայց հիմնական կանոնները բավականին նման են, հետևաբար Cdk-ները և տարբեր տեսակների ցիկլինները կարող են հայտնաբերվել յուրաքանչյուր տեսակումstart superscript, 5, end superscript։

Աճը խթանող գործոն(MPF)

Բջջի կենսափուլի կարգավորման համար ցիկլինների և Cdk-ների փոխհամագործակության հայտնի օրինակ է Աճը խթանող գործոնը (MPF): Անվանումը տրվել է հեռավոր 1970-ական թվականներին, երբ հետազոտողները հայտնաբերեցին, որ M փուլում բջիջները պարունակում են անհայտ գործոն, որը կարող է ստիպել գորտի ձվաբջիջներին (որոնք գտնվում էին Gstart subscript, 2, end subscript փուլում) անցնել M փուլի։ Այս առեղծվածային մոլեկուլը, որը կոչվեց MPF և հայտնաբերվեց 1980-ականներին կապված էր M փուլի իր գործընկեր Cdk-ների հետstart superscript, 6, end superscript։
MPF-ը բջջի կենսացիկլի անցումային շրջաններում ցիկլինների և Cdk-ների համագործակցության վառ օրինակ է։ Տիպիկ ցիկլինի նման M ցիկլինի քանակը բջջի կենսացիկլի հիմնական մասում ցածր է, բայց երբ բջիջը հասնում է Gstart subscript, 2, end subscript/M անցումային շրջանին այն բջջում սկսում է կուտակվել։ Կուտակման արդյունքում, այն ամրանում է բջջում արդեն առկա Cdk-ներին՝ առաջացնելով համալիրներ, որոնք խթանում են M փուլին։ Երբ այս համալիրները ստանում են հավելյալ ազդանշան (ըստ էության՝ հստակ ապացույց, որ բջջի ԴՆԹ-ն անձեռնմխելի է), դրանք ակտիվանում են և M փուլում սկսում են տեղի ունենալ մի շարք իրադարձություններ։
MPF համակարգերը կորիզաթաղանթում գտնվող մի շարք սպիտակուցների կցում են ֆոսֆատային խմբեր՝ հանգեցնելով դրանց քայքայման (վաղ M փուլի առանցքային իրադարձություն), ինչպես նաև ակտիվացնում են այն թիրախները, որոնք խթանում են քրոմոսոմների կոնդենսացմանն ու M փուլի այլ իրադարձությունների իրականացմանը։ Կորիզաթաղանթի մասնատման գործընթացքում MPF-ների դերը ցուցադրված է ստորև։
Պարզեցված տրամագիր, որում ցուցադրված է, թե ինչպես են Cdk-ն ու M ցիկլինը միանում՝ առաջացնելով MPF:
Ձախ վահանակ․ MPF համալիրը ֆոսֆորիլացնում է M փուլին հատուկ մի շարք թիրախներ և ֆոսֆորիլացված թիրախները անգեցնում են բաժնման իլիկի ձևավորման, քրոմոսոմների կոնդենսացման, կորիզաթաղանթի մասնատման և M փուլի այլ իրադարձությունների իրականացման։
Աջ վահանակ․ Հատուկ օրինակ, որում ցուցադրված է, թե ինչպես է MPF-ը խթանում կորիզաթաղանթի մասնատմանը։ MPF համալիրը ֆոսֆորիլացնում է կորիզաթաղանթի սպիտակուցները՝ հանգեցնելով կորիզաթաղանթի մասնատմանն ու բշտերի առաջացմանը (և թաղանթից որոշ սպիտակուցների արձակմանը)։

Անաֆազ խթանող համալիր/ցիկլոսոմ(APC/C)

M փուլի իրադարձությունների խթանման հետ միասին, MPF-ները նաև հանգեցնում են իրենց քայքայմանը՝ ակտիվացնելով անաֆազ խթանող համալիրին/ցիկլոսոմին(APC/C)՝ սպիտակուցների համալիրի, որը անաֆազի սկզբում հանգեցնում է M ցիկլիններին ոչնչացմանը։ M ցիկլինների ոչնչացումը բջջին դուրս է մղում միտոզից՝ թույլ տալով նոր առաջացած դուստր բջիջներին անցնել Gstart subscript, 1, end subscript փուլին։ APC/C-ն նաև քայքայում է այն սպիտակուցները, որոնք քույր քրոմատիդներին միասին էին պահում՝ թույլ տալով դրանց առանձնանալ անաֆազում և ուղվել բջջի հակառակ բևեռներ։
Ինչպե՞ս է APC/C-ն կատարում իր աշխատանքը։ Cdk-ի նման, APC/C-ն ևս ֆերմենտ է, բայց դրա գործառույթը տարբերվում է Cdk-ի գործառույթից։ Իր թիրախին ֆոսֆատային խումբ ամրացնելու փոխարեն այն ամրացնում է ուբիքվիտին (Ub) կոչվող սպիտակուցային պիտակ։ Երբ թիրախը պիտակավորվում է ուբիքվտինի միջոցով, այն ուղարկվում է դեպի պրոտեասոմ, որը կարող է համարվել բջջի աղբաման։ Այստեղ այս մոլեկուլը քայայվում է։ Օրինակ՝ APC/C-ն ամրանցնում է ուբիքվտինի պիտակը M ցիկլիններին, ինչի արդյունքում պրոտեեասոմները մասնատում են դրանց՝ թույլ տալով նոր առաջացող դուստր բջիջներին անցնել Gstart subscript, 1, end subscript փուլstart superscript, 8, end superscript։
APC/C-ն կարող է նաև ուբիքվինի միջոցով միտոզի ընթացքում խթանել քույր քրոմատիդների առանձնացմանը։ Եթե APC/C-ն մետաֆազի ընթացքում ստանում է համապատասխան ազդանշաններ, ապա այն կհանգեցնի մի շարք իրադարձությունների իրականացման, որոնք կքայքայեն կոհեզինը(սպիտակուց, որի մոջոցով քույր քրոմատիդները սոսնձված են միմյանց)start superscript, 8, comma, 9, end superscript։
  • APC/C-ն սկզբում ուբիքվիտինային պիտակը ամրացնում է սեկուրին կոչվող սպիտակուցին՝ հանգեցնելով դրա վերամշակման։ Սեկուրին-ը նորմայում ամրանում և դեակտիվացնում է սեպարազ կոչվող սպիտակուցին։
  • Երբ սեկուրինը վերամշակվում է, սեպարազը ակտիվանում է և կարող է կատարել իր աշխատանքը։ Սեպարազը քայքայում է կոհեզինը՝ սպիտակուցը, որը միմյանց է ամրացնում երկու քույր քրոմատիդներին՝ թույլ տալով դրանց առանձնանալ։

Անցակետեր և կարգավորիչներ

Cdk-ները, ցիկլինները և APC/C-ն բջջի կենսացիկլի անցումային շրջանների անմիջական, ուղիղ կարգավորիչներ են, բայց դրանք չեն կարող ինքնագլուխ որոշումներ կայացնել։ Փոխարենը՝ դրանք գործում են ի պատասխան բջջի ներսից կամ դրսից ստացած ազդանշանների։ Այս ազդանշանները ազդում են կարգավորիչների միջուկի վրա՝ որոշելով արդյոք բջիջը պետք է շարունակի իր կենսափուլը։ Դրական ազդանշանները, ինչպես օրինակ՝ աճի գործոնը, հիմնականում մեծացնում են Cdk-ների և ցիկլինի ակտիվությունը, մինչդեռ բացասականները, ինչպես օրինակ՝ ԴՆԹ-ի վնասումը, սովորաբար դանդաղեցնում կամ արգելակում են դրա ակտիվությունը։
Որպես օրինակ՝ արի ուսումնասիրենք, թե ինչպես կարող է ԴՆԹ-ի վնասումը կանգնեցնել բջջի կենսափուլը Gstart subscript, 1, end subscript փուլում։ Մարդու կյանքի ընթացքում նրա օրգանիզմի շատ բջիջներում կարող են և կպատահեն նման վնասումներ (օրինակ՝ արևի ՈՒՄ ճառագայթների արդյունքում)։ Բջիջները պետք է կարողանան գործ ունենալ այս վնասվածքի հետ՝ հնարավորության պարագայում ուղղելով այն, իսկ եթե հնարավոր չէ, ապա կանխարգելելով բջջի բաժանումը։ ԴՆԹ-ի վնասմանն ուղված պատասխանի առանցքային մոլեկուլ է հանդիսանում p53՝ ուռուցքները ճնշող հայտնի սպիտակուցը, որը հաճախ նկարագրվում է որպես <<գենոմի պահապան>>start superscript, 10, end superscript։
p53 մի քանի մակարդակով է աշխատում՝ համոզվելով, որ բջիջները իրենց վնասված ԴՆԹ-ն բջջի բաժանումով չեն փոխանցում մյուս սերնդինcubed։Սկզբում այն կանգնեցնում է բջջի բաժանումը Gstart subscript, 1, end subscript անցակետում՝ խթանելով Cdk արգելակիչի (CKI) սպիտակուցի արտադրությունը։ CKI սպիտակուցները ամրանում են Cdk-ցիկլին համալիրներին և արգելակում են դրանց ակտիվությունը՝ (տե՛ս ստորև տրամագիրը), ժամանակ շահելով ԴՆԹ-ի նորոգման համար։ p53-ի մյուս աշխատանքը ԴՆԹ-ն վերանորոգող ֆերմենտների ակտիվացումն է։ Եթե ԴՆԹ-ի վանսվածքը չի կարող ուղղվել, նորոգվել, ապա p53-ը կկատարի իր երրորդ և վերջնական դերը՝ կսկսի բջջի ծրագրավորված մահը, որպեսզի վնասված ԴՆԹ-ն չփոխանցվի առաջացող բջիջներին։
Պարզեցված տրամագիրը ցույց է տալիս թե ինչպես է p53-ը կանգնեցնում է բջջի կենսացիկլը G1/S անցակետում։ ԴՆԹ-ի վնասման արդյունքում ակտիվացվում է p53 սպիտակուցը, որը հանգեցնում է Cdk արգելակիչների արտարդությանը։Դրանք ամրանում են Cdk-G1/S ցիկլին համալիրին և դեակտիվացնում են այն։ Սա կանգնեցնում է բջջի կենսափուլը G1 փուլում և թույլ չի տալիս դրան անցնել S փուլ։ Արդյունքում խնայելով ժամանակ ԴՆԹ-ի վնասվածքի նորոգման համար։
Համոզվելով, որ բջիջները իրենց վնասված ԴՆԹ-ով չեն կարող կիսվել p53-ը թույլ չի տալիս, որպեսզի մուտացիաները (ԴՆԹ-ի փոփոխությունները) փոխանցվեն դուստր բջիջներին։ Երբ p53-ը վնասվում է կամ չի գործում, ապա մուտացիաները արագ կկուտակվում են՝ հանգեցնելով քաղցկեղի առաջացման։ Եվ իրականում մարդու ողջ գենոմից, p53-ը այն գենն է, որը ամենահաճախն է մուտացիայի ենթարկվում քաղցկեղի ժամանակstart superscript, 11, end superscript։ p53-ը և բջջի կենսափուլի կարգավորիչները քաղցկեղի բուժումը ուսումնասիրող գիտնականների հիմնական ուսումնասիրման առարկան են։

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: