If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ
Ինչպես են բջիջներն էներգիա անջատում գլյուկոզից առանց թթվածնի առկայության։ Խմորասնկերի մոտ անաերոբ ռեակցիաները ստեղծում են սպիրտ, իսկ քո մկաններում՝ կաթնաթթու։
Դասակարգել ըստ
Biology is brought to you with support from the Amgen Foundation