If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Ֆերմենտային կինետիկայի գրաֆիկների հիմունքներ

Ինչպես կարդալ ֆերմենտային կինետիկայի գրաֆիկները (և ինչպես են դրանք պատրաստվում): Km և Vmax: Մրցակցային և ոչ մրցակցային արգելափակիչներ:

Ներածություն

Պատկերացրու՝ սպորտային մեքենաների խանութում ես: Ի՞նչ կուզես իմանալ քո ունեցած տարբերակների մասին (օր.՝ Ferrari, Porsche, Jaguar և այլն), որպեսզի որոշես, թե որն է լավագույնը: Ակնհայտ գործոններից մեկը կլինի այն, թե որքան արագ կգնա մեքենան, եթե այն վարես։ Բայց գուցե ավելի մանրամասն տեղեկույթ ցանկանաս ստանալ մեքենայի մասին, օրինակ՝ ինչքան արագ է այն զարգացնում արագությունը 0-ից մինչև 60 մղոն/ժամ: Այլ կերպ ասած՝ միայն նրա առավելագույն արագությունն իմանալու փոխարեն նաև կուզես իմանալ կինետիկ էներգիան, թե ինչպես է մեքենան հասնում այդ արագությանը:
Կենսաքիմիկոսները հակված են նման ձևով մտածելու իրենց ուսումնասիրած ֆերմենտների մասին: Նրանք ոչ միայն ցանկանում են իմանալ, թե ֆերմենտը որքան արագ կաշխատի, այլև ցանկանում են հնարավորինս շատ իմանալ ռեակցիայի արագության վրա ֆերմենտի ազդեցության մասին։
Փաստորեն, կարող ես մի ուշագրավ դեպք պատմել այն մասին, թե ինչպես է գործում ֆերմենտը, և ինչպես է այն փոխազդում այլ մոլեկուլների հետ, ինչպիսիք են արգելակիչները՝ ուղղակի չափելով, թե որքան արագ է այն կատալիզում ռեակցիան մի շարք տարբեր պայմաններում: Այսպիսի փորձերի մասին տեղեկությունը հաճախ ներկայացվում է ուրվագրերի տեսքով, ուստի մենք մի քիչ ժամանակ կծախսենք՝ քննարկելու համար, թե ինչպես են կազմվում ուրվագրերը, և ինչպես դրանք կարդալ առավելագույն չափով տեղեկություն ստանալու համար:

Ֆերմենտի կինետիկայի հիմնական ուրվագրերը

Ուրվագրերը, որոնցից մեկը պատկերված է ստորև (ռեակցիայի արագության՝ սուբստրատի կոնցենտրացիայից կախվածության ուրվագիրը), հաճախ օգտագործվում է ֆերմենտների կինետիկայի մասին նյութի ցուցադրման նպատակով: Դրանք տրամադրում են շատ օգտակար տեղեկույթ, բայց կարող են առաջին հայացքից շփոթեցնող թվալ: Այստեղ մենք քայլ առ քայլ կսովորենք, թե ինչպես կազմել ուրվագրեր և մեկնաբանել դրանք։
Ֆերմենտի կինետիկայի ուրվագիր, որը ցույց է տալիս սուբստրատի կոնցենտրացիայից ռեակցիայի արագության կախվածությունը։
Նկարը՝ "Enzymes: Figure 3"՝ մշակված OpenStax College, Biology-ի կողմից (CC BY 3.0
Պատկերացրու, որ քո սիրելի ֆերմենտով փորձանոթ ունես և ուզում ես իմանալ, թե ինչպես է ֆերմենտն իրեն դրսևորում տարբեր պայմաններում: Դրա համար իրականացնում ես մի շարք փորձեր, որոնցում օգտագործում ես տարբեր կոնցենտրացիայով սուբստրատ, օրինակ՝ 0 Մ, 0,2 Մ, 0,4 Մ, 0,6 Մ, 0,8 Մ և 1,0 Մ, և գտնում ես ռեակցիայի արագությունը (դա այն է, թե որքան արագ է քո սուբստրատը վերածվում վերջնարդյունքի), երբ ավելացնում ես ֆերմենտ յուրաքանչյուր դեպքում: Իհարկե, պիտի ուշադիր լինես, որ բոլոր փորձերում նույն կոնցենտրացիայով ֆերմենտ ավելացնես, որպեսզի կարողանաս համեմատություն անել։
Ինչպե՞ս կորոշես ռեակցիայի արագությունը։ Այն, ինչը դու իրականում ուզում ես որոշել, ռեակցիայի սկզբնական արագությունն է, երբ ընդամենը միացրել ես ֆերմենտը սուբստրատին, և ֆերմենտը կատալիզում է ռեակցիան այնքան արագ, որքան հնարավոր է սուբստրատի որոշակի կոնցենտրացիաների դեպքում (քանի որ ռեակցիայի արագությունը ֆերմենտի ծախսվելուն զուգընթաց ի վերջո կհավասարվի զրոյի): Այսպիսով՝ կչափես վերջանյութի քանակը միավոր ժամանակում հենց ռեակցիայի սկզբում, երբ վերջանյութի կոնցենտրացիան աճում է գծային կախվածությամբ: Այդ արժեքը՝ վերջանյութի քանակը, որն առաջանում է միավոր ժամանակում ռեակցիայի սկզբում, կոչվում է սկզբնական արագություն կամ V0 տվյալ կոնցենտրացիայի համար:
Ենթադրենք՝ գտել ես V0-ի արժեքները քեզ հետաքրքրող բոլոր կոնցենտրացիաների համար: Հիմա կարող ես X և Y առանցքների վրա նշել սուբստրատի յուրաքանչյուր կոնցենտրացիայի և նրա V0-ի զույգի արժեքները: Երբ ավարտես տարբեր կոնցենտրացիաների զույգերն անցկացնելը, կարող ես միացնել կետերը՝ գծելով ամենահամապատասխան կորը՝ ուրվագիր ստանալու համար: Ֆերմենտների բազմաթիվ տեսակների համար ուրվագիրն ունի վերևում ցուցադրված մանուշակագույն գծի տեսքը. V0 արժեքները արագ կբարձրանան սուբստրատի ցածր կոնցենտրացիաների դեպքում, ապա կիջնեն՝ վերածվելով ուղիղ գծի՝ սուբստրատի բարձր կոնցենտրացիաների դեպքում:
Ֆերմենտի կինետիկայի ուրվագիրը, որը ցույց է տալիս սուբստրատի կոնցենտրացիայից ռեակցիայի արագության կախվածությունը, որի վրա նշված են Vmax-ը (առավելագույն արագությունը) և Km-ը (սուբստրատի կոնցենտրացիան Vmax-ի արժեքի կեսի ժամանակ):
Նկարը՝ "Enzymes: Figure 3"՝ մշակված OpenStax College, Biology-ի կողմից (CC BY 3.0
Այս ուղիղ գիծն առաջանում է, քանի որ ֆերմենտը հագեցած է, ինչը նշանակում է, որ ֆերմենտի բոլոր մոլեկուլներն արդեն կապված են մշակվող սուբստրատների հետ: Սուբստրատի յուրաքանչյուր լրացուցիչ մոլեկուլ պետք է սպասի, մինչև այլ ֆերմենտ հասանելի դառնա, ուստի ռեակցիայի արագությունը (միավոր ժամանակում առաջացած վերջանյութի քանակը) սահմանափակվում է ֆերմենտի կոնցենտրացիայով: Ռեակցիայի առավելագույն արագությունը բնորոշ է որոշակի ֆերմենտների որոշակի կոնցենտրացիաներով և հայտնի է որպես առավելագույն արագություն կամ Vmax: Vmax-ը Y-ի արժեքն է (ռեակցիայի սկզբնական արագության արժեքը), որի դեպքում գրաֆիկը դառնում է ուղիղ գիծ։
Սուբստրատի կոնցենտրացիան, որի դեպքում ռեակցիայի արագությունը հավասար է առավելագույն արագության՝ Vmax-ի կեսին և կոչվում է Km, որը օգտակար ցուցանիշ է՝ չափելու համար, թե որքան արագ է ռեակցիայի արագությունը աճում՝ կախված սուբստրատի կոնցենտրացիայից։ Km-ը նույնպես չափում է ֆերմենտի խնամակցությունը (կապվելու միտումը) իր սուբստրատի նկատմամբ: Ցածր Km-ը համապատասխանում է սուբստրատի նկատմամբ բարձր խնամակցության, իսկ բարձր Km-ը՝ ցածր խնամակության: Ի տարբերություն Vmax-ի, որը կախված է ֆերմենտի կոնցենտրացիայից, Km-ը միշտ նույնն է որոշակի ֆերմենտի համար, որը բնութագրում է տվյալ ռեակցիան (չնայած «ակնհայտ» կամ փորձնական եղանակով չափված Km-ը կարող է փոփոխվել արգելակիչներով, ինչպես քննարկվում է ստորև):

Ֆերմենտի կինետիկայի ուրվագրեր և արգելակիչներ

Ի՞նչ կասես արգելակիչների մասին: Մենք Ֆերմենտի կարգավորումը հոդվածում քննարկել ենք արգելակիչների երկու տեսակ՝ մրցակցային և ոչ մրցակցային։
  • Մրցակցային արգելակիչները արգելակում են ռեակցիայի ընթացքը՝ կապվելով ֆերմենտի ակտիվ կենտրոնին, և թույլ չեն տալիս, որ իսկական սուբստրատը միանա: Ժամանակի ցանկացած պահի կա՛մ միայն մրցակցային արգելակիչը, կա՛մ միայն սուբստրատը կարող է միանալ ֆերմենտին (երկուսը միասին չեն կարող): Սա նշանակում է, որ արգելակիչը և սուբստրատը մրցում են ֆերմենտի համար: Մրցակցային արգելակիչները գործում են՝ պակասեցնելով ֆերմենտի այն մոլեկուլների քանակը, որոնք հասանելի են սուբստրատի համար:
  • Ոչ մրցակցային արգելակիչները չեն խանգարում ֆերմենտին սուբստրատի միացմանը: Փաստորեն, արգելակիչը և սուբստրատը ընդհանրապես չեն ազդում մեկը մյուսի վրա՝ ֆերմենտին միանալու համար: Սակայն երբ արգելակիչը միացած է, ֆերմենտը չի կարող կատալիզել իր ռեակցիան և վերջանյութ ստեղծել։ Այսպիսով՝ ոչ մրցակցային արգելակումը գործում է՝ պակասեցնելով ֆերմենտի ակտիվ մոլեկուլների քանակը, որոնք կարող են իրականացնել ռեակցիա:
Եթե ցանկանայինք այս արգելակիչների ազդեցությունը ուրվագրով պատկերել, ինչպես վերևում ցուցադրվածն է, կարող էինք կրկնել մեր ամբողջ փորձը ևս երկու անգամ. մի դեպքում՝ որոշակի քանակով մրցակցային արգելակիչ ավելացնելով յուրաքանչյուր ռեակցիային, մյուս դեպքում՝ ոչ մրցակցային: Կստանայինք ահա այսպիսի արդյունքներ.
Ֆերմենտի կինետիկայի ուրվագիր, որը ցույց է տալիս ռեակցիայի արագության կախվածությունը սուբստրատի կոնցենտրացիայից սովորական ֆերմենտի, մրցակցային արգելակիչ ունեցող ֆերմենտի և ոչ մրցակցային արգելակիչ ունեցող ֆերմենտի համար: Մրցակցային արգելակիչի համար Vmax-ը նույնն է, ինչ սովորական ֆերմենտի համար, բայց Km-ն ավելի մեծ է: Ոչ մրցակցային արգելակման համար Vmax-ն ավելի ցածր է սովորական ֆերմենտի համար, իսկ Km-ը նույնն է:
Նկարը՝ "Enzymes: Figure 3"՝ մշակված OpenStax College, Biology-ի կողմից (CC BY 3.0
  • Մրցակցային արգելակիչի հետ ռեակցիան ի վերջո կհասնի Vmax-ին, բայց այն պահանջում է սուբստրատի ավելի մեծ կոնցենտրացիա դրան հասնելու համար: Այլ կերպ ասած՝ Vmax-ը անփոփոխ է, բայց ակնհայտ Km-ը բարձր է: Ինչու՞ պետք է ավելի շատ սուբստրատ ավելացնենք Vmax-ին հասնելու համար: Սուբստրատի ավելցուկը մեծացնում է սուբստրատի մոլեկուլների քանակը այնքան, որքան բավարար է ֆերմենտի մոլեկուլներին միանալ փորձող արգելակիչի մոլեկուլներին «խանգարելու» համար։
  • Ոչ մրցակցային արգելակիչի դեպքում ռեակցիան երբեք չի հասնի իր նորմալ Vmax-ին՝ անկախ նրանից, թե ինչքան սուբստրատ կավելացնենք: Ֆերմենտի մոեկուլների որոշակի մասը միշտ կմնա արգելակիչով «թունավորված», հետևաբար ֆերմենտի արդյունավետ կոնցենտրացիան (որը որոշում է Vmax-ը) նվազած է: Սակայն ռեակցիան հասնում է իր նոր Vmax-ի կեսին սուբստրատի նույն կոնցենտրացիայի դեպքում, այդ պատճառով Km-ը մնում է անփոփոխ: Չփոփոխված Km-ը ցույց է տալիս, որ արգելակիչը չի ազդում ֆերմենտի և սուբստրատի միացման վրա, այլ միայն նվազեցնում է օգտագործվող ֆերմենտի կոնցենտրացիան:

Միքայելիս-Մենթեն և ալլոստերիկ ֆերմենտներ

Շատ ֆերմենտներ վերևում նշված ենթադրյալ ֆերմենտին շատ նման են գործում՝ առաջացնելով պարաբոլային կորեր, որոնք ցույց են տալիս ռեակցիայի արագության կախվածությունը սուբստրատի կոնցենտրացիայից: Ֆերմենտները, որոնք այսպիսի վարք են դրսևորում, բնութագրվում են սուբստրատի կոնցենտրացիան, սկսզբնական արագությունը, Km-ը և Vmax-ը կապող հավասարմամբ, որը հայտնի է որպես Միքայելիս-Մենթենի հավասարում: Այն ֆերմենտները, որոնց կինետիկան ենթարկվում է այս հավասարմանը, կոչվում են Միքայելիս-Մենթենի ֆերմենտներ: Եթե ցանկանում ես ավելի մանրամասն դիտարկել Միքայելիս-Մենթենի հավասարումը և դրա հիմքում ընկած մոդելը, կարող ես դիտել Միքայելիս-Մենթենի տեսանյութը MCAT բաժնում:
Միքայելիս-Մենթենի ֆերմենտները տարբերվում են ալոստերիկ ֆերմենտներից, որոնք քննարկվել են ֆերմենտների կարգավորման մասին հիմնական հոդվածում: Ալոստերիկ ֆերմենտները սովորաբար ունեն բազմաթիվ ակտիվ կենտրոններ և հաճախ դրսևորում են համագործակցություն, ինչը նշանակում է, որ սուբստրատի միացումը մեկ ակտիվ կենտրոնին մեծացնում է այլ ակտիվ կենտրոնների՝ սուբստրատներ կապելու և մշակելու հնարավորությունը։
Սուբստրատի կոնցենտրացիայից ռեակցիայի արագության կախվածության կորը համագործակցային ֆերմենտի համար։ Կորը S-աձև է (սիգմոիդային), կտրուկ անցումով ռեակցիայի ցածր արագությունից դեպի բարձր արագությունը՝ սուբստրատի կոնցենտրացիաների փոփոխության շատ նեղ միջակայքում:
Համագործակցային ֆերմենտները սուբստրատի կոնցենտրացիայի փոփոխություններին ավելի զգայուն են պատասխանում, քան այլ ֆերմենտներ, և սուբստրատի կոնցենտրացիայի բարձրացմանը զուգահեռ դրսևորում են «անջատիչի» նմանվող անցում ռեակցիայի ցածր արագությունից դեպի բարձր արագությունը: Սա համապատասխանում է սուբստրատից արագության կախվածության կորին, որը S-աձև տեսք ունի, ինչպես ցուցադրված է վերևում:

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: