If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Ֆերմենտների կոֆակտորներ և կոֆերմենտներ

Կոֆակտորները և կոֆերմենտները (օրգանական կոֆակտորները), որոնք օգնում են ֆերմենտներին կատալիզել ռեակցիաները:

Տեսանյութի սղագրությունը