If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ
Թերմոդինամիկայի առաջին և երկրորդ օրենքները, քանի որ դրանք վերաբերում են կենսաբանական համակարգերին:
Դասակարգել ըստ
Biology is brought to you with support from the Amgen Foundation