If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Կալվինի ցիկլ

Ինչպես են լուսային փուլի ռեակցիաների վերջանյութերը՝ ԱԵՖ-ը և ՆԱԴՖ-H-ը, օգտագործվում՝ լուսասինթեզի երկրորդ փուլում ածխածինը շաքարների մեջ օգտագործելու համար։

Ներածություն

Երկիր մոլորակի վրա ապրող մյուս օրգանիզմների նման քո կյանքն էլ հիմնված է ածխածնի վրա: Այլ կերպ ասած, քո զարմանալի մարմնի բարդ մոլեկուլները կառուցված են ածխածնային կմախքից: Սակայն երբևէ մտածե՞լ ես որտեղից են այդ բոլոր ածխածինները գալիս:
Պարզվում է, քո մարմնի ածխածնի ատոմները ժամանակին օդում եղած ածխածնի երկօքսիդի (start text, C, O, end text, start subscript, 2, end subscript) մաս են կազմել: Ածխածնի ատոմները հայտնվում են քո օրգանիզմում այլ ձևերով՝ ֆոտոսինթեզի երկրորդ փուլի շնորհիվ, որը կոչվում է Կալվինի ցիկլ (կամ լույսից անկախ ռեակցիաներ ):

Կալվինի ցիկլի ընդհանուր դիտարկում

Բույսերում առկա ածխածնի երկօքսիդն (start text, C, O, end text, start subscript, 2, end subscript) անցնում է տերևի վրա եղած անցքերով, որոնք կոչվում են հերձանցքներ, և դիֆուզիայի է ենթարկվում քլորոպլաստի ստրոմայում, որտեղ տեղի են ունենում Կալվինի ցիկլի ռեակցիաները: Այս ռեակցիաները կոչվում են լույսից անկախ ռեակցիաներ, քանի որ դրանք ուղղակիորեն լույսի ազդեցությամբ տեղի չեն ունենում:
Կալվինի ցիկլլի ընթացքում ածխածնի ատոմները start text, C, O, end text, start subscript, 2, end subscript-ից վերցվում՝ ֆիքսվում են (ներառվում են օրգանական մոլեկուլների մեջ) և օգտագործվում են երեք ածխածնային ածխաջրեր կառուցելու համար: Այս գործընթացը սնուցվում և կախված է լուսային ռեակցիաների ընթացքում առաջացած ԱԵՖ-ից ու ՆԱԴՖH-ից: Ի տարբերություն լուսային ռեակցիաների, որոնք տեղի են ունենում թիլակոիդի թաղանթում, Կալվինի ցիկլի ռեակցիաները տեղի են ունենում քլորոպլաստի ներսում՝ ստրոմայում:
Այս պատկերը ցույց է տալիս, որ լուսային փուլում սինթեզված ԱԵՖ-ը և ՆԱԴՖH-ն օգտագործվում են Կալվինի ցիկլում՝ ածխաջուր ստեղծելու համար:
Նկարի աղբյուրը՝ "The Calvin cycle: Figure 1"՝ ըստ՝ OpenStax College, Concepts of Biology-ի CC BY 4.0

Կալվինի ցիկլի ռեակցիաներ

Կալվինի ցիկլի ռեակցիաները կարող ենք բաժանել երեք հիմնական փուլի՝ ածխածնի ֆիքսում, վերականգնում և սկզբնական մոլեկուլի վերարտադրում:
Ահա Կալվինի ցիկլի ընդհանուր տրամագիրը։
Կալվինի ցիկլի տրամագիր, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես են ֆիքսվում ածխածնի երկօքսիդի երեք մոլեկուլները, որի արդյունքում առաջանում է Գ3Ֆ-ի մեկ մոլեկուլ (այսինքն, Գ3Ֆ-ի մեկ մոլեկուլ է դուրս գալիս ցիկլից):
start text, C, O, end text, start subscript, 2, end subscript-ի երեք մոլեկուլ միանում է հինգ ածխածնային ակցեպտորի (ՌուԲՖ) երեք մոլեկուլի՝ առաջացնելով անկայուն, վեց ածխածնային միացության երեք մոլեկուլ, որոնք ճեղքվում են երեք ածխածնային միացության (3-ՖԳԹ): Այս ռեակցիան կատալիզվում է ռուբիսկո ֆերմենտով:
Երկրորդ փուլում վեց 3-ՖԳԹ-ն փոխակերպվում է վեց մոլեկուլ երեք ածխածնային ածխաջրի (Գ3Ֆ)՝ օգտագործելով վեց ԱԵՖ և վեց ՆԱԴՖH: Այս ռեակցիան համարվում է վերականգնման ռեակցիա, քանի որ ՆԱԴՖH-ը տրամադրում է իր էլեկտրոնները Գ3Ֆ սինթեզելու համար:
 1. Վերարտադրում։ Գ3Ֆ-ի մեկ մոլեկուլ դուրս է գալիս ցիկլից և մասնակցում է գլյուկոզի սինթեզին, իսկ մյուս հինգ Գ3Ֆ-երը վերամշակվում և առաջացնում են ՌուԲՖ ակցեպտոր: Վերարտադրման համար անհրաժեշտ է ԱԵՖ, և այն ներառում է ռեակցիաների բարդ համակարգ:
 1. Ածխածնի ֆիքսում: start text, C, O, end text, start subscript, 2, end subscript մոլեկուլը միանում է հինգ ածխածնային ակցեպտորին՝ ռիբուլոզ-1,5-բիսֆոսֆատին (ՌուԲՖ): Այս քայլով ստեղծվում է վեց ածխածնային միացություն, որը բաժանվում է երկու՝ երեք ածխածնային միացության՝ 3-ֆոսֆոգլիցերինաթթու (3-ՖԳԹ): Այս ռեակցիան կատալիզվում է ՌուԲՖ կարբօքսիլազ/օքսիգենազ կամ ռուբիսկո ֆերմենտով:
 2. Վերականգնում: Երկրորդ փուլում ԱԵՖ-ը և ՆԱԴՖH-ը օգտագործվում են, որպեսզի 3-ՖԳԹ-ն փոխակերպեն երեք ածխածնային ածխաջրի՝ գլիցերալդեհիդ-3-ֆոսֆատի(Գ3Ֆ): Այս փուլը կոչվում է վերականգնում, քանի որ ՆԱԴՖH-ը տրամադրում է իր էլեկտրոնները կամ վերականգնում է երեք ածխածնային միջանկյալ միացությունը՝ Գ3Ֆ սինթեզելու համար:
 3. Վերարտադրում: Գ3Ֆ որոշ մոլեկուլներ օգտագործվում են գլյուկոզի սինթեզի համար, իսկ մյուսները վերամշակվում են և վերարտադրում են ՌուԲՖ ակցեպտոր: Վերարտադրման համար անհրաժեշտ է ԱԵՖ: Այն ներառում է ռեակցիաների բարդ համակարգstart superscript, 1, end superscript։
Որպեսզի Գ3Ֆ-ի մեկ մոլեկուլ դուրս գա ցիկլից (և մասնակցի գլյուկոզի սինթեզին), երեք մոլեկուլ start text, C, O, end text, start subscript, 2, end subscript է մտնում ցիկլ՝ ապահովելով ածխածնի երեք նոր ֆիքսված ատոմ: Երբ երեք մոլեկուլ start text, C, O, end text, start subscript, 2, end subscript մտնում են ցիկլ, սինթեզվում է Գ3Ֆ-ի վեց մոլեկուլներ: Դրանցից մեկը դուրս է գալիս ցիկլից և օգտագործվում է գլյուկոզ սինթեզելու համար, իսկ Գ3Ֆ-ի մնացած հինգ մոլեկուլը վերամշակվում են և վերարտադրում են ՌուԲՖ-ի երեք մոլեկուլ։

Կալվինի ցիկլի ելանյութերի և վերջնանյութերի ամփոփում

Կալվինի ցիկլի երեք շրջափուլերի շնորհիվ արտադրվում է Գ3Ֆ-ի մեկ մոլեկուլ, որը կարող է դուրս գալ ցիկլից և մասնակցել գլյուկոզի սինթեզին: Եկ ամբողջացնենք այն կարևոր մոլեկուլները, որոնք մտնում և դուրս են գալիս Կալվինի ցիկլ՝ մեկ մոլեկուլ Գ3Ֆ արտադրելու համար: Կալվինի ցիկլի այս երեք շրջափուլերում․
 • Ածխածին: start text, C, O, end text, start subscript, 2, end subscript3 մոլեկուլ միանում է ՌուԲՖ-ի 3 մոլեկուլի (ակցեպտոր) հետո՝ առաջացնելով գլիցերալդեհիդ-3-ֆոսֆատի (Գ3Ֆ) 6 մոլեկուլ:
  • Գ3Ֆ-ի 1 մոլեկուլ դուրս է գալիս ցիկլից և մասնակցում է գլյուկոզի սինթեզին։
  • Գ3Ֆ-ի 5 մոլեկուլ վերամշակվում է՝ վերարտադրելով ՌուԲՖ ակցեպտորի 3 մոլեկուլ:
 • ԱԵՖ: 9 մոլեկուլ ԱԵՖ փոխակերպվում է 9 մոլեկուլ ԱԿՖ -ի (6-ը՝ ֆիքսման փուլում, 3-ը՝ վերարտադրման):
 • ՆԱԴՖH: 6 մոլեկուլ ՆԱԴՖH փոխակերպվում է 6 մոլեկուլ ՆԱԴՖstart superscript, plus, end superscript -ի (վերականգնման փուլում):
Գ3Ֆ-ի մոլեկուլը պարունակում է ֆիքսված ածխածնի երեք ատոմ, հետևաբար, Գ3Ֆ-ի երկու մոլեկուլ է անհրաժեշտ վեց ածխածնային գլյուկոզի մեկ մոլեկուլ ստեղծելու համար: Մեկ մոլեկուլ գլյուկոզի արտադրման համար կպահանջվեր ցիկլի վեց շրջան կամ 6 start text, C, O, end text, start subscript, 2, end subscript, 18 ԱԵՖ և 12 ՆԱԴՖH:

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: