If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Կենդանական և բուսական բջիջներ. ներածություն

Կենդանական և բուսական բջիջներ. ներածություն։ Թեմաները ներառում են՝ բջջապատեր, վակուոլներ, քլորոպլաստներ, պերօքսիսոմներ, լիզոսոմներ, միտոքոնդրիումներ և այլն։

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում:

Տեսանյութի սղագրությունը