If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Բջջակմախքը

Բջջակմախքը։ Միկրոխողովակներ, միկրոթելիկներ (ակտինի թելիկներ) և միջանկյալ թելիկներ։ Ցենտրիոլներ, ցենտրոսոմներ, մտրակ և թարթիչ։

Ներածություն

Ի՞նչ կպատահի, եթե ինչ-որ մեկը գիշերը ներխուժի և գողանա քո կմախքը։ Պարզաբանելու համար նշենք, որ դա այդքան էլ հավանական չէ կենսաբանության տեսանկյունից։ Բայց եթե դա ինչ-որ կերպ տեղի ունենա, կմախքի բացակայությունը կբերի մարմնի կառուցվածքի մեծ մասի խախտման։ Քո արտաքին տեսքը կփոխվի, որոշ ներքին օրգաններ կսկսեն տեղաշարժվել և չափազանց դժվար կքայլես, կխոսես և կշարժվես։
Հետաքրքիր է, որ նույնը կարելի է ասել բջջի համար։ Մենք հաճախ մեր բջիջները պատկերացնում ենք որպես փափուկ, կառուցվածք չունեցող գնդիկներ, բայց իրականում դրանք բարդ կառուցվածքներ են և շատ առումներով նման են մեր մարմնին։ Նրանք ունեն մանրաթելային ցանց, որը հայտնի է բջջակմախք (բառացի՝ «բջջի կմախք») անվամբ, որը ոչ միայն պլազմային թաղանթի համար հիմք և բջջի վերջնական տեսքը ձևավորող է, այլև մեծ դեր ունի օրգանոիդների ճիշտ տեղադրության համար, ուղիներ է ապահովում բշտիկների փոխադրման համար և (բազմաթիվ բջիջների դեպքում) հնարավորություն է տալիս բջջին շարժվելու։
Կորիզավորներում բջջակմախքի սպիտակուցային ֆիլամենտների երեք տեսակ կա՝ միկրոֆիլամենտներ, միջանկյալ ֆիլամենտներ և միկրոխողովակներ։ Այստեղ մենք կուսումնասիրենք ֆիլամենտների յուրաքանչյուր տեսակ, ինչպես նաև բջջակմախքի հետ կապված մի շարք մասնագիտացված կառույցներ։

Միկրոֆիլամենտներ

Բջջակմախքում սպիտակուցային թելերի երեք տեսակից միկրոֆիլամենտներն ամենաբարակն են։ Դրանք ունեն մոտավորապես 7 նմ տրամագիծ և կազմված են միմյանց միացած ակտին սպիտակուցի բազմաթիվ մոնոմերներից, որոնք միավորվելով կազմում են կրկնակի շղթայի տեսք ունեցող կառույց։ Քանի որ նրանք կազմված են ակտինի մոնոմերներից, միկրոֆիլամենտները հայտնի են նաև որպես ակտինի ֆիլամենտներ։ Ակտինի ֆիլամենտներն ունեն ուղղություն, ինչը նշանակում է, որ նրանք ունեն կառուցվածքով տարբերվող երկու տարբեր ծայրեր։
Ակտինի ֆիլամենտ, կրկնակի պարույրի նման կառուցվածք, որը կազմված է ակտինի մոնոմերներից (ենթամիավորներից)։
Նկարի աղբյուրը՝ OpenStax Biology
Ակտինի ֆիլամենտները բջջում ունեն մի շարք կարևոր գործառույթներ։ Առաջին հերթին դրանք ծառայում են որպես շարժման ուղի միոզին կոչվող շարժողական սպիտակուցի համար։ Վերջինս նույնպես կարող է ձևավորել ֆիլամենտներ։ Միոզինի հետ հարաբերակցության շնորհիվ ակտինը մասնակցում է շարժում պահանջող բազմաթիվ բջջային գործողություններին։
Օրինակ՝ կենդանական բջջի բաժանման ընթացքում ակտինից կազմված օղակը և միոզինը կիսում են բջիջը, որպեսզի առաջացնեն երկու նոր դուստր բջիջներ։ Ակտինը և միոզինը շատ են նաև մկանային բջիջներում, որտեղ ձևավորում են իրար վրա դասավորված ֆիլամենտների կազմակերպված կառույցներ, որոնք կոչվում են սարկոմերներ։ Երբ սարկոմերը ձևավորող ակտինի և միոզինի ֆիլամենտները համաձայնեցված սահում են իրար կողքով, քո մկանները կծկվում են։
Ակտինի ֆիլամենտները կարող են նաև ծառայել որպես գլխավոր ուղիներ բեռների՝ ներառյալ սպիտակուց պարունակող բշտիկների և անգամ օրգանոիդների տեղափոխման համար։ Այս բեռները տեղափոխվում են միոզինի անհատական փոխադրիչների միջոցով, որոնք «քայլում են» ակտինի ֆիլամենտների փնջին զուգահեռ։
Ակտինի ֆիլամենտները կարող են արագ միավորվել և քանդվել, և այս հատկությունը նրանց թույլ է տալիս կարևոր դեր խաղալ բջջի շարժունակության համար, ինչի օրինակ է քո իմունային համակարգում արյան սպիտակ բջջի շարժումը։
Եվ վերջապես՝ ակտինի ֆիլամենտներն առանցքային դեր են խաղում բջջի կառուցվածքի համար։ Կենդանական բազմաթիվ բջիջներում ակտինի ֆիլամենտների ցանցը հայտնաբերվել է ցիտոպլազմայի մեջ բջջի ամենածայրամասային հատվածում։ Հատուկ ամրացնող սպիտակուցների միջոցով պլազմային թաղանթի հետ կապված այս ցանցը բջջին տալիս է ձև և կառուցվածք2,3։

Միջանկյալ ֆիլամենտներ

Միջանկյալ ֆիլամենտները բջջակմախքի բաղադրիչ են, որոնք կազմաված են միմյանց փաթաթված ֆիբրիլյար սպիտակուցների բազմաթիվ շղթաներից։ Անվանումից կարելի է ենթադրել, որ միջանկյալ ֆիլամենտները ունեն մոտավորապես 8-10 նմ տրամագիծ, որը միկրոֆիլամենտներից մեծ է, իսկ միկրոխողովակներից՝ փոքր (քննարկված է ստորև)։
Միջանկյալ ֆիլամենտները բջջում ձևավորում են ցանց, որը բջջակորիզը և մյուս օրգանոիդները պահում է իրենց տեղերում։
Նկարի աղբյուրը՝ "The cytoplasm and cellular organelles"՝ ըստ OpenStax College-ի (CC BY 3.0
Միջանկյալ ֆիլամենտների բազմաթիվ տեսակներ կան, որոնցից յուրաքանչյուրը կազմված է սպիտակուցների տարբեր տեսակներից։ Միջանկյալ ֆիլամենտներ ձևավորող սպիտակուցներից մեկը կերատինն է՝ ֆիբրիլյար սպիտակուց, որը մազերի, եղունգների և մաշկի մեջ է լինում։ Օրինակ՝ հավանաբար տեսած կլինես շամպունի գովազդներ, որոնցում խորհուրդ է տրվում մազերին կերատին քսել։
Ի տարբերություն ակտինի ֆիլամենտների, որոնք կարող են արագ երկարել և քանդվել, միջանկյալ ֆիլամենտներն ավելի կայուն են և կարևոր կառուցվածքային դեր ունեն բջջում։ Դրանք մասնագիտացած են լարվածություն կրելու համար, դրանց աշխատանքը նաև բջջի ձևի պահպանումն ու բջջակորիզը և այլ օրգանոիդներ իրենց տեղում պահելն է։

Միկրոխողովակներ

Չնայած իրենց անվան մեջ «միկրո» արմատին՝ միկրոխողովակները բջջակմախքը կազմող թելերից ամենամեծն են և մոտավորապես 25 նմ տրամագիծ ունեն։ Միկրոխողովակը կազմված է տուբուլին սպիտակուցից և, դրանով էլ պայմանավորոված, ձևավորում է սնամեջ խողովակ։ Յուրաքանչյուր տուբուլին սպիտակուց բաղկացած է երկու ենթամիավորից՝ α-տուբուլինից և β-տուբուլինից։
Միկրոխողովակները ակտինի ֆիլամենտների նման փոփոխվող կառուցվածքներ են. կարող են տուբուլին սպիտակուցի կորստի կամ ավելացման հաշվին արագ երկարել կամ կարճանալ։ Նաև ակտինի ֆիլամենտների նման միկրոխողովակներն ունեն ուղղություն, ինչը նշանակում է, որ դրանք ունեն կառուցվածքով իրարից տարբերվող երկու ծայր։ Բջջում միկրոխողովակները կարևոր կառուցվածքային դեր են խաղում՝ օգնելով բջջին դիմանալու ճնշող ուժերին։
Ձախ մասում՝ միկրոխողովակի եռաչափ մոդել, որը ցույց է տալիս, որ դա սպիտակուցից կազմված դատարկ գլան է։ Աջ մասում՝ միկրոխողովակի տրամագիր, որը ցույց է տալիս, որ այն կազմված է երկու տարբեր ենթամիավորներից (ալֆա և բետա)։ Այս ենթամիավորները առաջացնում են դիմեր, որոնք էլ, պարուրաձև միավովելով, ձևավորում են միկրոխողովակի դատարկ խողովակը։
Նկարի աղբյուրը՝ OpenStax Biology
Կառուցվածքային հիմնասյուն ապահովելուց բացի՝ միկրոխողովակները բջջում ունեն բազմաթիվ այլ մասնագիտացված գործառույթներ։ Օրինակ՝ նրանք փոխադրման ուղիներ են ապահովում կինեզին և դինեին կոչվող շարժողական սպիտակուցների համար, որոնք բջջի ներսում փոխադրում են բշտիկներ և այլ բեռներ4։ Բջջի բաժանման ընթացքում միկրոխողովակները ձևավորում են բաժանման իլիկը, որը քրոմոսոմները բաժանում է միմյանցից։

Մտրակներ, թարթիչներ և ցենտրոսոմներ

Միկրոխողովակները նաև կորիզավոր բջիջների ավելի մասնագիտացած կառույցների՝ մտրակների, թարթիչների և ցենտրոսոմների առանցքային բաղադրիչներն են։ Հավանաբար հիշում ես, որ նախակորիզավորները նույնպես ունեն մտրակներ, որոնց օգնությամբ շարժվում են։ Մի՛ շփոթիր, կորիզավորների մտրակը, որի մասին մենք կխոսենք, ունի գրեթե նույն դերը, սակայն շատ տարբեր կառուցվածք։
Մտրակները (անգլ՝ flagellum) մազանման երկար կառույցներ են, որոնք տարածվում են բջջի մակերևույթից և սովորաբար տեղաշարժում են ամբողջ բջիջը, ինչպես սերմնաբջիջը։ Եթե բջիջն ունի մտրակ, այն սովորաբար ունի մեկը կամ միայն մի քանիսը։ Շարժողական թարթիչները (եզակի՝ թարթիչ) նման են, բայց ավելի կարճ են և սովորաբար բջջի մակերևույթին մեծ քանակով են լինում։ Երբ շարժողական թարթիչներ ունեցող բջիջները ձևավորում են հյուսվածքներ, որոնց շարժումն օգնում է փոխադրելու նյութերը հյուսվածքի մակերևույթի երկայնքով։ Օրինակ՝ քո վերին շնչուղիներում եղած բջիջների թարթիչներն օգնում են քթանցքերով դուրս հանելու փոշին և մասնիկները։
Չնայած երկարությամբ և թվով պայմանավորված տարբերություններին՝ մտրակների ու շարժողական թարթիչների կառուցվածքը նման է։ Մտրակների և շարժողական թարթիչների մեծ մասում կան ինը զույգ շրջանաձև դասավորված միկրոխողովակներ և լրացուցիչ երկու միկրոխողովակներ՝ օղակի կենտրոնում։ Այս դասավորությունը կոչվում է 9 + 2 համախմբում։ Դու կարող ես այն տեսնել էլեկտրոնային մանրապատկերի ձախ մասում, որը ցույց է տալիս երկու մտրակի լայնական կտրվածքը։
Վերևում՝ մտրակների լայնական կտրվածքի տրանսմիսիոն էլեկտրոնային մանրապատկեր, որը ցույց է տալիս միկրոխողովակների 9+2 դասավորությունը։
Ներքևում՝ շարժողական թարթիչի տրամագիրը, որը ցույց է տալիս միայնակ միկրոխողովակները կենտրոնում, միայնակ միկրոխողովակների շուրջը շրջանաձև դասավորված զույգ միկրոխողովակները՝ արտաքին մասում, և դինեինները՝ կապված միկրոխողովակների զույգին։ Ամբողջ կառույցը շրջապատված է պլազմային թաղանթով։ Թարթիչների հիմքում ընկած է հիմնական մարմինը, որը նույնպես կազմված է միկրոխողովակներից։
_Նկարի աղբյուրը՝ վերևում՝ "The cytoskeleton: Figure 5"՝ ըստ OpenStax College, Biology-ի (CC BY 3.0)։ Աշխատանքի մշակումը՝ ըստ Dartmouth Electron Microscope Facility, Dartmouth College-ի, մասշտաբի տվյալները՝ ըստ Matt Russell-ի։ Նկարի աղբյուրը՝ ներքևում՝ "Eukaryotic cilium diagram"՝ ըստ Mariana Ruiz Villareal-ի (հանրային տիրույթ)։_
Մտրակներում և շարժողական թարթիչներում դինեին կոչվող շարժողական սպիտակուցները շարժվում են միկրոխողովակների երկայնքով՝ առաջացնելով ուժ, որի միջոցով էլ մտրակներն ու շարժողական թարթիչները շարժվում են։ Միկրոխողովակների զույգերի և դինեինի շարժման կոորդինացման միջև կառուցվածքային կապը թույլ է տալիս շարժիչներին գործել՝ ստեղծելով կանոնավոր հարվածներ5,6։
Վերևի տրամագրում հավանաբար նկատել ես մեկ այլ հատկություն ևս․ թարթիչը կամ մտրակն ունի հիմնական մարմին, որը տեղակայված է իր հիմքում։ Հիմնական մարմինը կազմված է միկրոխողովակներից և կարևոր դեր է խաղում թարթիչների և մտրակների հավաքման մեջ։ Երբ կառույցը հավաքվում է, այն նույնպես կարգավորում է, թե ինչ սպիտակուցներ կարող են մուտք գործել կամ դուրս գալ7։
Հիմնական մարմինը իրականում փոփոխված ցենտրիոլն է7։ Ցենտրիոլը գլան է՝ բաղկացած միկրոխողովակների ինը եռյակներից, որոնք միավորված են աջակցող սպիտակուցներով։ Ցենտրիոլները առավելապես հայտնի են իրենց ցենտրոսոմների գործառույթի համար։ Վերջիններս կառույցներ են, որոնք գործում են որպես միկրոխողովակներ ձևավորող կենտրոններ կենդանական բջջում։ Ցենտրոսոմը կազմված է երկու ցենտրիոլներից, որոնք իրար նկատմամբ դասավորված են ուղիղ անկյան տակ և շրջապատված են «պերիցենտրիոլային նյութով», որը միկրոխողովակների համար հենման տեղեր է ապահովում8։
Ցենտրոսոմի նկար: Ցենտրոսոմը պարունակում է երկու ցենտրիոլ, որոնք իրար նկատմամբ փոխուղղահայաց են։
Նկարի աղբյուրը՝ "Centriole", մշակումը՝ Kelvinsong-ի (CC BY 3.0)
Ցենտրոսոմը կրկնապատկվում է նախքան բջջի բաժանումը, և զույգ ցենտրոսոմները հավանաբար դերակատարություն ունեն միկրոխողովակների կազմավորման ժամանակ՝ իրարից առանձնացնելով քրոմոսոմները բջջի բաժանման ընթացքում։ Սակայն ցենտրիոլների ճշգրիտ գործառույթն այս գործընթացում դեռևս պարզ չէ։ Ցենտրոսոմներից զրկված բջիջները կարողանում են բաժանվել, իսկ բուսական բջիջները, որոնք չունեն ցենտրոսոմներ, շատ լավ բաժանվում են։

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: