Հիմնական նյութ

Ատոմներ, միացություններ և իոններ

Այս բաժնի մասին

Քիմիան ուսումնասիրում է մատերիան (նյութականը), իսկ ամբողջ մատերիան կազմված է ատոմներից: Մենք կսովորենք քիմիական տարրերը, ատոմային համարը ու զանգվածը, մոլերը և միացությունները: