If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Իզոտոպի կազմությունը. պրոտոնների, էլեկտրոնների և նեյտրոնների թվի հաշվարկը

Քեզ պետք կլինիՀաշվիչ,Պարբերական աղյուսակ

Խնդիր

Քանի՞ պրոտոն, էլեկտրոն և նեյտրոն է պարունակում հետևյալ իզոտոպը․
13C
  • Քո պատասխանը պետք է լինի
  • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
պրոտոն
  • Քո պատասխանը պետք է լինի
  • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
էլեկտրոն
  • Քո պատասխանը պետք է լինի
  • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
նեյտրոն
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։