If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Բաժին․ Քիմիական ռեակցիաներ և ստեխիոմետրիա

Այժմ մենք կուսումնասիրենք քիմիական ռեակցիաները: Բայց նախ և առաջ պետք է համոզվենք, որ ատոմները չեն հայտնվում և անհետանում կախարդական ուժերի օգնությամբ: Այլ կերպ ասած՝ պետք է վստահ լինենք, որ ունենք տվյալ տեսակի ատոմների նույն թիվը ինչպես ռեակցիայի ելանյութերում (փոխազդող մոլեկուլներում), այնպես էլ ռեակցիայի վերջանյութերում:
Այժմ կբացահայտենք քիմիական ռեակցիաների հավասարեցման և լաբորատորիայում ընթացող ռեակցիայի (որտեղ դու իրական պայմաններում ունես հստակ զանգվածով քիմիական միացություն) միջև եղած կապերը:

Սովորել

  • Այս դասում չկան հասանելի տեսանյութեր և հոդվածներ
Ռեակցիայի ընթացքում հաճախ առկա է մի տեսակի մոլեկուլների ավելցուկ (կամ մյուսի շատ փոքր քանակ), ինչի հետևանքով ելանյութերը ոչ լրիվ են փոխազդում միմյանց հետ: Մենք կսովորենք պարզել, թե որ ելանյութն է ռեակցիայի սահմանափակող բաղադրիչը, ինչը շատ օգտակար կլինի բազմաթիվ իրավիճակներում:
Այժմ կսովորենք մոլեկուլների կառուցվածքն ըստ դրա բաղադրիչ տարրերի ներկայացնելու երկու տարբեր եղանակ՝ մոլեկուլային և էմպիրիկ բանաձևեր: Մոլեկուլային բանաձևն արտահայտում է մոլեկուլում եղած ատոմների իրական թիվը, իսկ էմպիրիկ բանաձևը ցույց է տալիս մոլեկուլի բաղադրիչների քանակական հարաբերությունը, որը ստացվել է փորձերից: Այս հասկացությունները կապելու համար կուսումնասիրենք «մոլ» կոչվող նյութի քանակի միավորը: Ինչպես «դյուժին» բառը նշանակում է «12 հատ ինչ-որ բան», այնպես էլ «մոլ»-ը ցույց է տալիս մոտ 602 200 000 000 000 000 000 000 հատ որևէ բան: Սա հետագայում մեզ կօգնի պատկերացում կազմելու նաև մոլեկուլների զանգվածի մասին:
Քիմիական ռեակցիայի ընթացքում ատոմները վերադասավորվում են, առանձնանում և միանում միմյանց հետ՝ առաջացնելով նոր նյութեր: Մենք կսովորենք ռեակցիաների դասակարգման տարբեր եղանակներ և տարբեր տեսակի ռեակցիաների առանձնահատկությունները:

Այս բաժնի մասին

Տվյալ բաժինը քիմիայի գրադարանի մի մասն է։ Յուրաքանչյուր թեմայի համար կան առանձին տեսանյութեր, հոդվածներ և վարժություններ։